Evropská agenda pro učení dospělých | Dovednosti pro životMateriály


Zjistěte, co je nového v projektu Evropská agenda pro učení dospělých a ve světě celoživotního učení.

Evropská inspirace pro rozvoj životních dovedností dospělých

19. 12. 2023 Jak přistoupit k rozvoji dovedností pro život u dospělých v České republice? Sborník zahraničních příkladů dobré praxe přináší inspiraci z evropských zemí.

Dozvuky konference: Učit se celý život má smysl

13. 12. 2023 Co přinesla konference projektu Evropská agenda pro učení dospělých? Svědectví o významu celoživotního učení ze zkušeností vzdělavatelů a jejich klientů, ale i příležitost získat nové dovednosti. Přečtěte si hlavní body v kostce.

Bariéry v účasti dospělých ve vzdělávání lze překonat

7. 11. 2023 Jak mohou vzdělavatelé zvýšit zájem dospělých o celoživotní učení? Řešením může být preciznější formulování přínosu, zapojení komunitních vazeb či akcent na pozitivní zážitek z učení. Přispět může také spolupráce aktérů v regionu.

Zveme na konferenci ke vzdělávání dospělých: učit se celý život má smysl

25. 10. 2023 Odpovědí na nejistoty je celoživotní učení. Přijďte se inspirovat osobními příběhy vzdělavatelů dospělých a jejich klientů a naberte nové zkušenosti na konferenci projektu Evropská agenda pro učení dospělých. Uvidíme se 22. listopadu v Praze.

Dovednosti pro život: jak mohou přispět knihovny

17. 10. 2023 Do knihovny člověk může přijít za knihami, ale také za rozvojem dovedností pro život. Knihovny jsou vhodným místem pro vzdělávání dospělých, ale jejich transformaci do vzdělávacích a komunitních center je třeba podpořit. Jedním z kroků je memorandum o spolupráci mezi knihovnami a NPI.

Na strach z technologií zabírá rozvoj dovedností

22. 8. 2023 Obavy z ovládání technologií se dají zvládnout pomocí celoživotního učení. Sada infografik vybízí vzdělavatele k rozvoji digitálních dovedností dospělých.

Dovednosti pro život: Digitální gramotnost je základ

31. 7. 2023 Jak pomoci dospělým s rozvojem jejich digitálních dovedností? To ve videu přibližují organizace Czechitas a Moudrá Sovička.

Pozvánka: Jak motivovat dospělé ke vzdělávání v Pardubickém kraji

27. 7. 2023 Co udělat pro to, aby se dospělí více účastnili dalšího vzdělávání a celoživotního učení? Přijďte se inspirovat a diskutovat 15. září do Pardubic.

Pozvánka: Jak motivovat dospělé ke vzdělávání ve Zlínském kraji

26. 6. 2023 Co udělat pro to, aby se dospělí více účastnili dalšího vzdělávání a celoživotního učení? Přijďte se inspirovat a diskutovat 14. září do Zlína.

Dovednosti pro život: Rozvoj dospělých očima vzdělavatelů a klientů

17. 5. 2023 Jak pomoci dospělým s rozvojem jejich dovedností pro plnohodnotný život? To ve videu přibližují organizace Člověk v tísni a RUBIKON Centrum.

Dovednosti pro život – když škola života nestačí

20. 3. 2023 Ne vždycky si jako dospělí vystačíme s tím, co jsme se naučili ve škole. Sada infografik upozorňuje, že připravit se na výzvy každodenního života je možné díky celoživotnímu učení a hlavně díky pomoci vzdělavatelů.

Jak motivovat dospělé ke vzdělávání v 7 bodech

19. 12. 2022 Možnosti k rozvoji dovedností jsou, ale dospělí jich zřídka využívají. Co podle vzdělavatelů při motivování dospělých k celoživotnímu učení zabírá? Frontální výuka ne, zato nevšednost a kooperativní přístup ano.

Umět si všestranně poradit: představujeme dovednosti pro život

20. 10. 2022 Zvládat nároky různých oblastí života není samozřejmost. Dospělí si k tomu potřebují průběžně osvojovat a rozvíjet dovednosti. S konceptem dovedností pro život seznamují materiály Evropské agendy pro učení dospělých.

Pozvánka: Jak motivovat dospělé ke vzdělávání v Královéhradeckém kraji

19. 10. 2022 Co udělat pro to, aby se dospělí více účastnili dalšího vzdělávání a celoživotního učení? Přijďte se inspirovat a diskutovat 10. listopadu do Hradce Králové.

Pozvánka: Jak motivovat dospělé ke vzdělávání v Jihočeském kraji

20. 9. 2022 Co udělat pro to, aby se dospělí více účastnili dalšího vzdělávání a celoživotního učení? Přijďte se inspirovat a diskutovat 13. října do Českých Budějovic.

EBSN vydala deklaraci základních dovedností pro dospělé

10. 8. 2022 Evropská síť pro základní dovednosti (EBSN) formulovala 7 bodů na podporu základních dovedností dospělých na základě výsledků výroční konference 2022.

Mikrocertifikáty: je třeba systém i rozvoj jednotlivce

30. 6. 2022 Česko má rok na přípravu plánu pro zavedení mikrocertifikátů. Ty umožní prokazovat se dovednostmi získanými prostřednictvím kratších úseků učení. V popředí zájmu by měl zůstat přínos mikrocertifikátů pro uživatele, naznačuje diskuze.

EU doporučila individuální vzdělávací účty a mikrocertifikáty

21. 6. 2022 Rada EU přijala 16. června doporučení o individuálních vzdělávacích účtech a doporučení o mikrocertifikátech.

Jaký význam mají základní dovednosti pro firmy?

26. 4. 2022 Rozvinuté základní dovednosti podmiňují náš úspěch v osobním i pracovním životě. Co jsou základní dovednosti a jak se dotýkají firemních vzdělavatelů, přináší časopis Firemní vzdělávání.

Přilákat dospělé ke vzdělávání? Na obzoru se rýsují individuální vzdělávací účty

21. 4. 2022 Vzdělávání pro všechny dospělé bez rozdílu je na cestě stát se realitou. Prostředkem k tomu se mají stát Evropskou komisí doporučované individuální vzdělávací účty. První kroky k rozšíření dostupnosti státem hrazeného vzdělávání přinese už Národní plán obnovy.

Publikace OECD: Dělat dovednosti dobře

13. 4. 2022 Zhoršením vyhlídek v důsledku velkých společenských změn jsou nejvíce ohroženi dospělí s nízkou úrovní dovedností. Řešením je zvýšit množství i kvalitu vzdělávacích příležitostí pro tyto dospělé. Jak na to, radí brožura OECD v 7 akčních bodech.

Rozvoj základních dovedností lze začlenit do vzdělávání dospělých či poradenství

2. 2. 2022 Kdo a jak může pomoci dospělým lidem s rozvojem jejich čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, přináší v kostce sada letáků věnovaných základním dovednostem.

Evropská agenda pro učení dospělých 2022–⁠⁠⁠⁠⁠2023

Propojujeme aktéry na poli vzdělávání a učení dospělých, sdílíme příklady dobré praxe a propagujeme celoživotní učení.

Konference ke vzdělávání dospělých upozornila na základní dovednosti i celoživotní učení

Projekt Evropská agenda pro vzdělávání dospělých uspořádal 7. prosince 2021 konferenci, během níž byly prezentovány přístupy k rozvíjení základních a dalších dovedností dospělých a k podpoře celoživotního učení.

Konference: Jak rozvíjet (nejen) základní dovednosti dospělých v rámci celoživotního učení

Projekt EAAL Vás zve 7. prosince na konferenci, kde budou prezentovány přístupy k rozvíjení základních dovedností dospělých.

Video: Jak podpořit základní dovednosti dospělých

Nedostatečné základní dovednosti nejsou na první pohled postřehnutelné, ale mohou být důvodem nižšího uplatnění jak v profesním, tak v osobním životě. Pomoci lidem s rozvojem jejich základních dovedností mohou organizace, které poskytují vzdělávací aktivity, kurzy či poradenství dospělým. Co jsou základní dovednosti dospělých a jak přistoupit k jejich rozvoji, představuje video.

Kulatý stůl k motivování znevýhodněných dospělých k učení

Tématu motivování znevýhodněných skupin dospělých ke vzdělávání a učení byl věnován kulatý stůl projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých (EAAL), který se uskutečnil 7. října 2021 v Praze. Jeho cílem bylo umožnit diskuzi neziskových organizací, které pracují se znevýhodněnými skupinami dospělých, a dalších aktérů na poli vzdělávání dospělých. Působení vybraných organizací podporujících znevýhodněné dospělé je zdokumentováno ve sborníku příkladů z praxe.

Cedefop – zvyšování kvalifikace dospělých s nízkými dovednostmi

Přinášíme překlad celkového shrnutí analytického rámce, který má přispět ke zlepšení situace dospělých s nízkými dovednostmi, a přehledu příkladů dobré praxe.

Cedefop – dospělá populace s potenciálem zvyšování kvalifikace a rekvalifikace

Přinášíme překlad celkového shrnutí studie, která se zaměřuje na posílení postavení dospělých prostřednictvím zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, a informačního přehledu věnovaného České republice.

Kulatý stůl na téma regionální spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých

V rámci projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých (EAAL) proběhl 23. 4. 2021 v Národním pedagogickém institutu České republiky online kulatý stůl na téma regionální spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých. Cílem kulatého stolu bylo iniciovat diskuzi o tom, zda je možné vzdělávání dospělých koordinovat na regionální úrovni, jaké kroky je pro to nezbytné udělat a kdo by měl zastupovat roli koordinátora. Mezi pozvanými byli proto aktéři působící na poli vzdělávání dospělých na regionální i národní úrovni.

Kulatý stůl k základním dovednostem dospělých: jak je podpořit na národní úrovni?

V rámci projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých (EAAL) proběhl v Národním pedagogickém institutu České republiky 18. září 2020 kulatý stůl na téma základních dovedností (basic skills) dospělých. Zúčastnili se ho zástupci Národního pedagogického institutu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Českomoravské konfederace odborových svazů, Úřadu práce ČR, Národního vzdělávacího fondu a Knihovnického institutu Národní knihovny ČR.

 Vzdělávání dospělých v infografikách Evropské unie

Úřad pro publikace Evropské unie publikoval sérii infografik k problematice vzdělávání dospělých. Věnuje se v nich vlivu vzdělávání a dovedností na životní šance dospělých, účastníkům vzdělávání dospělých a výzvám a strategiím v oblasti dovedností.

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více