Aktuality z projektu Evropská agenda pro učení dospělých

Zjistěte, co je nového v projektu Evropská agenda pro učení dospělých a ve světě celoživotního učení.

Mikrocertifikáty: je třeba systém i rozvoj jednotlivce

30. 6. 2022 Česko má rok na přípravu plánu pro zavedení mikrocertifikátů. Ty umožní prokazovat se dovednostmi získanými prostřednictvím kratších úseků učení. V popředí zájmu by měl zůstat přínos mikrocertifikátů pro uživatele, naznačuje diskuze.

EU doporučila individuální vzdělávací účty a mikrocertifikáty

21. 6. 2022 Rada EU přijala 16. června doporučení o individuálních vzdělávacích účtech a doporučení o mikrocertifikátech.

Jaký význam mají základní dovednosti pro firmy?

26. 4. 2022 Rozvinuté základní dovednosti podmiňují náš úspěch v osobním i pracovním životě. Co jsou základní dovednosti a jak se dotýkají firemních vzdělavatelů, přináší časopis Firemní vzdělávání.

Přilákat dospělé ke vzdělávání? Na obzoru se rýsují individuální vzdělávací účty

21. 4. 2022 Vzdělávání pro všechny dospělé bez rozdílu je na cestě stát se realitou. Prostředkem k tomu se mají stát Evropskou komisí doporučované individuální vzdělávací účty. První kroky k rozšíření dostupnosti státem hrazeného vzdělávání přinese už Národní plán obnovy.

Publikace OECD: Dělat dovednosti dobře

13. 4. 2022 Zhoršením vyhlídek v důsledku velkých společenských změn jsou nejvíce ohroženi dospělí s nízkou úrovní dovedností. Řešením je zvýšit množství i kvalitu vzdělávacích příležitostí pro tyto dospělé. Jak na to, radí brožura OECD v 7 akčních bodech.

Rozvoj základních dovedností lze začlenit do vzdělávání dospělých či poradenství

2. 2. 2022 Kdo a jak může pomoci dospělým lidem s rozvojem jejich čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, přináší v kostce sada letáků věnovaných základním dovednostem.

Konference ke vzdělávání dospělých upozornila na základní dovednosti i celoživotní učení

Projekt Evropská agenda pro vzdělávání dospělých uspořádal 7. prosince 2021 konferenci, během níž byly prezentovány přístupy k rozvíjení základních a dalších dovedností dospělých a k podpoře celoživotního učení.

Konference: Jak rozvíjet (nejen) základní dovednosti dospělých v rámci celoživotního učení

Projekt EAAL Vás zve 7. prosince na konferenci, kde budou prezentovány přístupy k rozvíjení základních dovedností dospělých.

Video: Jak podpořit základní dovednosti dospělých

Nedostatečné základní dovednosti nejsou na první pohled postřehnutelné, ale mohou být důvodem nižšího uplatnění jak v profesním, tak v osobním životě. Pomoci lidem s rozvojem jejich základních dovedností mohou organizace, které poskytují vzdělávací aktivity, kurzy či poradenství dospělým. Co jsou základní dovednosti dospělých a jak přistoupit k jejich rozvoji, představuje video.

Kulatý stůl k motivování znevýhodněných dospělých k učení

Tématu motivování znevýhodněných skupin dospělých ke vzdělávání a učení byl věnován kulatý stůl projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých (EAAL), který se uskutečnil 7. října 2021 v Praze. Jeho cílem bylo umožnit diskuzi neziskových organizací, které pracují se znevýhodněnými skupinami dospělých, a dalších aktérů na poli vzdělávání dospělých. Působení vybraných organizací podporujících znevýhodněné dospělé je zdokumentováno ve sborníku příkladů z praxe.

Cedefop – zvyšování kvalifikace dospělých s nízkými dovednostmi

Přinášíme překlad celkového shrnutí analytického rámce, který má přispět ke zlepšení situace dospělých s nízkými dovednostmi, a přehledu příkladů dobré praxe.

Cedefop – dospělá populace s potenciálem zvyšování kvalifikace a rekvalifikace

Přinášíme překlad celkového shrnutí studie, která se zaměřuje na posílení postavení dospělých prostřednictvím zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, a informačního přehledu věnovaného České republice.

Kulatý stůl na téma regionální spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých

V rámci projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých (EAAL) proběhl 23. 4. 2021 v Národním pedagogickém institutu České republiky online kulatý stůl na téma regionální spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých. Cílem kulatého stolu bylo iniciovat diskuzi o tom, zda je možné vzdělávání dospělých koordinovat na regionální úrovni, jaké kroky je pro to nezbytné udělat a kdo by měl zastupovat roli koordinátora. Mezi pozvanými byli proto aktéři působící na poli vzdělávání dospělých na regionální i národní úrovni.

Kulatý stůl k základním dovednostem dospělých: jak je podpořit na národní úrovni?

V rámci projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých (EAAL) proběhl v Národním pedagogickém institutu České republiky 18. září 2020 kulatý stůl na téma základních dovedností (basic skills) dospělých. Zúčastnili se ho zástupci Národního pedagogického institutu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Českomoravské konfederace odborových svazů, Úřadu práce ČR, Národního vzdělávacího fondu a Knihovnického institutu Národní knihovny ČR.

 Vzdělávání dospělých v infografikách Evropské unie

Úřad pro publikace Evropské unie publikoval sérii infografik k problematice vzdělávání dospělých. Věnuje se v nich vlivu vzdělávání a dovedností na životní šance dospělých, účastníkům vzdělávání dospělých a výzvám a strategiím v oblasti dovedností.