V prosinci se bude konat konference Francouzština v České republice

8. 7. 2021 – Cílem setkání je podpořit spolupráci mezi vysokoškolskými pracovišti a učiteli ze středních a základních škol, sdílet možnosti propagace výuky francouzštiny a představit nové směry v didaktice francouzštiny.

Zapojme všechny – Vzdělávání žáků se zrakovým postižením

7. 7. 2021 – Speciální pedagožka Eva Matoušková v podcastu popisuje současnou praxi ve vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Pavlína, studentka se zrakovým postižením, hovoří o své zkušenosti se základním, středním a vysokým školstvím.

Evropská síť Euroguidance je od 1. července součástí NPI

3. 7. 2021 – Euroguidance podporuje a rozvíjí spolupráci a inovace v kariérovém poradenství v Evropě. České centrum se zaměřuje na rozvoj kompetencí poradenských pracovníků. Organizuje pro ně informační a vzdělávací aktivity, konference, semináře a studijní návštěvy v zahraničí.

Interkulturní rozdíly – Mongolská komunita z pohledu školství – video

1. 7. 2021 – Doplnili jsme pro pedagogy video s informacemi o interkulturních rozdílech mongolské komunity s přihlédnutím k problematice školství. Mělo by vysvětlit některé odlišnosti v nazírání rodičů a žáků přicházejících do české školy z Mongolska.

Odborné školy se mohou zapojit do šetření Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání

28. 6. 2021 – Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy (Cedefop) stojí o názor poskytovatelů odborného vzdělávání. Do 10. 7. tak mají střední a vyšší odborné školy možnost vyjádřit svůj názor ve dvou šetřeních.

„Velká“ revize RVP – debata k představení principů – ZRUŠENO

27. 6. 2021 – Debata k „Velkým“ revizím RVP plánovaná na 29. 6. byla zrušena. Oficiální vyjádření schválené MŠMT uvádíme níže.

Odborné vzdělávání v Evropě: vývoj očima odborníků

23. 6. 2021 – Které trendy se odehrávaly v odborném vzdělávání a přípravě v jednotlivých evropských zemích? A mají tendenci v příštích letech posilovat?

Jak vám pomůže EQF ve vaší kariéře?

18. 6. 2021 – Hledáte práci nebo možnosti dalšího rozvoje a vzdělání? Víte, jak ukázat zaměstnavatelům u nás i v zahraničí vaši úroveň kvalifikace a to, co umíte? Seznamte se s Evropským rámcem kvalifikací (EQF) ve videu.

Edusíť: projekt P-KAP propojuje školy s odborníky ve vzdělávání

17. 6. 2021 – Projekt P-KAP stojí u zrodu metodických sítí odborníků na témata akčního plánování jako jednotného, přehledně členěného Katalogu registrovaných odborníků – lidí potřebné kvalifikace a zkušeností v požadovaném regionu.

Zapojme všechny – Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole

16. 6. 2021 – Ve dvanáctém podcastu si povídáme o tom, jak probíhá v každodenní praxi vzdělávání dětí se speciálními potřebami, jak důležitou roli hraje asistent pedagoga, a o komunikaci s rodiči.

Zaostřeno na odborné vzdělávání: systémy odborného vzdělávání a přípravy v Evropě

15. 6. 2021 – Publikace Zaostřeno na odborné vzdělávání od Cedefopu nabízí stručný, jasný a úplný přehled systémů odborného vzdělávání a přípravy v EU, na Islandu a v Norsku.

Na začátek ředitelské kariéry nejsou samy

14. 6. 2021 – Plzeňské pracoviště NPI ČR spolu s Plzeňským inspektorátem ČŠI již potřetí připravilo speciální program pro začínající ředitelky MŠ. Díky další úzké spolupráci s realizátory místních akčních plánů rozvoje vzdělávání tak může podat pomocnou ruku 13 „novým“ ředitelkám MŠ Plzeňského kraje.