Zapojme všechny – podcast o společném vzdělávání

21. 1. 2021 – Národní pedagogický institut ČR spouští nový podcast zaměřený na rovné příležitosti ve vzdělávání s názvem Zapojme všechny. V jednotlivých dílech se bude zabývat tím, jak nejen ve škole podpořit jedinečnost každého z nás.

Talentovaní žáci ve vaší škole? Přihlaste je do T-kurzů

12. 1. 2021 – Program Talnet Národního pedagogického institutu České republiky otevřel přihlášky do jarních běhů T-kurzů. Jedna z novinek letošního ročníku pomáhá žákům vyrovnat se s karanténou a sociální izolací.

Pozvánka na 8. minikonferenci odborného panelu digitální gramotnosti

21. 1. 2021 – Srdečně zveme všechny kolegy a další zájemce na minikonferenci odborného panelu digitální gramotnosti s podtitulem Inovace výuky s využitím digitálních technologií napříč obory.

Jak plánovat a skutečně efektivně rozvíjet výuku cizích jazyků?

5. 1. 2021 – První ze série Webináře P-KAP 2021 startuje už 4. února! Webinář připravil tým projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) v čele s garantkou výuky rozvoje cizích jazyků RNDr. Jitkou Kunčarovou.

Online nástroje k aktivizaci žáků 

12. 1. 2021 – Jak udržet pozornost žáků a získat okamžitou zpětnou vazbu? Webinář Aktivizace žáků ve výuce nabídne online nástroje, které si můžete rovnou sami vyzkoušet z pozice pedagoga i žáka. Webinář pořádá 16. února projekt P-KAP Národního pedagogického institutu České republiky.

Konference Vzdělání pro budoucnost se uskuteční až v příštím roce

5. 10. 2020 – Celorepubliková konference Vzdělání pro budoucnost se s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci neuskuteční ve dnech 25.–26. října 2020. Bude realizována v prezenční formě v novém termínu, a to 14.–15. května 2021 v prostorách na Novotného lávce v Praze. Děkujeme Vám za trpělivost, pochopení a za zachování přízně. 

Jak jsou na tom revize RVP v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení?

13. 10. 2020 – Zveme vás na webinář věnovaný aktuálním otázkám souvisejícím s tématem digitálních kompetencí. Online setkání pořádá 23. října projekt P-KAP (Podpora krajského akčního plánování) Národního pedagogického institutu České republiky.

Český tým vyhrál evropskou fotografickou soutěž o odborném vzdělávání

16. 10. 2020 – Ve fotografické soutěži #CedefopPhotoAward získal český tým Zala z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické z Ústí nad Labem speciální cenu poroty za svou sérii fotek s názvem „Zase spolu“ a s dalšími třemi týmy (z Polska, Řecka a Slovenska) se stal vítězem evropské soutěže. Gratulujeme!

Koronavirus.edu.cz: Nový web pomáhá během pandemie

9. 11. 2020 – Ředitelé a učitelé mateřských, základních a středních škol na novém webu Národního pedagogického institutu a MŠMT naleznou přehledně, stručně a jasně podané základní informace týkající se distančního vzdělávání a dalších oblastí, kterými se organizace zabývá.

NPI ČR a DigiKoalice pomáhají s koordinací Evropského týdne programování!

13. 10. 2020 – Digitální gramotnost a informatické myšlení patří mezi důležité aspekty pro orientaci v současném rychle se měnícím světě. K rozvoji těchto dvou aspektů přispívá Evropský týden programování neboli Codeweek. V rámci něho se mohou účastníci mj. naučit základům programování, a lépe uchopit problematiku digitálních technologií.

Výuka cizích jazyků ve třídě a v online prostoru

29. 10. 2020 – Další z webinářů projektu P-KAP Národního pedagogického institutu České republiky proběhne 5. listopadu 2020. Tentokrát se budeme věnovat různým metodám výuky cizích jazyků a jejich hodnocení na středních školách, které jsou využitelné v aktuální distanční výuce, ale částečně přenositelné i do třídy v normálním režimu.

Výroční setkání DigiKoalice 2020

18. 12. 2020 - Druhý týden v prosinci 2020 proběhlo tradiční výroční setkání platformy DigiKoalice, tentokrát v online formátu. Naše platforma sdružuje na 220 organizací, které se věnují podpoře digitálního vzdělávání dětí, žáků i dospělých. Složení DigiKoalice je velmi pestré, sdružuje neziskové organizace, IT firmy, školy, knihovny, akademická pracoviště, subjekt...