Aby se děti těšily do školy
a učitelé měli
tu nejlepší práci na světě.

 

 

header child

O Národním pedagogickém institutu České republiky

Svět kolem nás se rychle mění. Každá nová generace se musí vyrovnávat se zcela novými a doposud nepoznanými výzvami. Národní pedagogický institut České republiky tyto změny sleduje, analyzuje a přináší inovace nejen v oblasti vzdělávání dětí, ale také pedagogů a ředitelů škol. Pomáhá tak školám připravit děti na svět, který tady bude za dvacet nebo třicet let.

 

Přečíst více o NPI

 

ico vzdelavani bulb

Národní plán doučování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky. Zde najdete praktického průvodce celým projektem – doučování po organizační a legislativní stránce, nabídka doučujících pro vaši školu i inspirativní videa, ve kterých učitelé sdílejí rady a tipy na doučování.

 

Více informací

Naše projekty

Podpora pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky cizinci ve školách

Zajišťujeme podporu a servis pro pedagogy, kteří se věnují práci s dětmi/žáky cizinci.

Číst více

Mistrovská zkouška systém

Projekt zajišťuje vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR jako nástroje vzdělávání a uznávání řemeslného mistrovství.

Číst více

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem

Podporujeme zavádění a realizaci společného vzdělávání a efektivní implementaci určených úkolů v rámci APIV.

Číst více

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zajišťujeme podporu implementace společného vzdělávání (inkluze) a jeho realizaci na českých školách.

Číst více


PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.

Technologie přinášejí do škol kreativitu

Nestačí jen mít doma technologie a připojení k internetu, tím nejdůležitějším je, aby děti uměly zařízení používat. I děti z nepodnětného prostředí dnes mají mobily a počítače, ale používají je zpravidla ke zcela nevhodným činnostem,“ říká Ondřej Neumajer, který se zabývá inovacemi ve vzdělávání, účelným využíváním digitálních technologií a vzdělávací politikou směřující k celospolečenské změně.

Číst více