Projekt Zapojmevšechny.cz se umístil jako třetí v soutěži EDUína

30. 11. 2020 – V reakci na jarní výpadek více než 10 tisíců dětí ze vzdělávání rozjel Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) a organizace Člověk v tísni ve spolupráci s vysokými školami aktivitu doučování. Ta se umístila jako třetí v soutěži EDUína.

První ročník #DigiEduHackCZ je za námi!

26. 11. 2020 – DigiKoalice společně s Czechitas uspořádali 12.-13. listopadu 2020 českou verzi celosvětového hackathonu, zaměřeného na řešení nejnáročnějších výzev digitálního vzdělávání – DigiEduHack. Letos jsme řešili výzvu pojmenovanou „Sdílení dobré praxe a inspirace pro zlepšování vzdělávání“.

ReferNet poskytuje ověřené a aktuální informace o odborném vzdělávání

26. 11. 2020 – ReferNet je evropská síť, která poskytuje aktuální, ověřené a spolehlivé informace, zprávy a analýzy o systémech a trendech v odborném vzdělávání napříč Evropou. Dlouhodobě sleduje a mapuje situaci v odborném vzdělávání v ČR a Evropě, sbírá data a navzájem je porovnává.

Moderní trendy ve vzdělávání nejen dospělých

25. 11. 2020 – Projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) Národního pedagogického institutu ČR připravil na čtvrtek 3. prosince webinář pro střední a vyšší odborné školy, jejich sociální partnery, zástupce krajů a další zájemce o další vzdělávání a celoživotní učení. Přiblíží nové trendy ve vzdělávání jak prezenční, tak distanční formy, včetně online výuky.

Koronavirus.edu.cz: Nový web pomáhá během pandemie

9. 11. 2020 – Ředitelé a učitelé mateřských, základních a středních škol na novém webu Národního pedagogického institutu a MŠMT naleznou přehledně, stručně a jasně podané základní informace týkající se distančního vzdělávání a dalších oblastí, kterými se organizace zabývá.

Konference Vzdělání pro budoucnost se uskuteční až v příštím roce

5. 10. 2020 – Celorepubliková konference Vzdělání pro budoucnost se s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci neuskuteční ve dnech 25.–26. října 2020. Bude realizována v prezenční formě v novém termínu, a to 14.–15. května 2021 v prostorách na Novotného lávce v Praze. Děkujeme Vám za trpělivost, pochopení a za zachování přízně. 

Jak jsou na tom revize RVP v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení?

13. 10. 2020 – Zveme vás na webinář věnovaný aktuálním otázkám souvisejícím s tématem digitálních kompetencí. Online setkání pořádá 23. října projekt P-KAP (Podpora krajského akčního plánování) Národního pedagogického institutu České republiky.

Český tým vyhrál evropskou fotografickou soutěž o odborném vzdělávání

16. 10. 2020 – Ve fotografické soutěži #CedefopPhotoAward získal český tým Zala z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické z Ústí nad Labem speciální cenu poroty za svou sérii fotek s názvem „Zase spolu“ a s dalšími třemi týmy (z Polska, Řecka a Slovenska) se stal vítězem evropské soutěže. Gratulujeme!

NPI ČR a DigiKoalice pomáhají s koordinací Evropského týdne programování!

13. 10. 2020 – Digitální gramotnost a informatické myšlení patří mezi důležité aspekty pro orientaci v současném rychle se měnícím světě. K rozvoji těchto dvou aspektů přispívá Evropský týden programování neboli Codeweek. V rámci něho se mohou účastníci mj. naučit základům programování, a lépe uchopit problematiku digitálních technologií.

Výuka cizích jazyků ve třídě a v online prostoru

29. 10. 2020 – Další z webinářů projektu P-KAP Národního pedagogického institutu České republiky proběhne 5. listopadu 2020. Tentokrát se budeme věnovat různým metodám výuky cizích jazyků a jejich hodnocení na středních školách, které jsou využitelné v aktuální distanční výuce, ale částečně přenositelné i do třídy v normálním režimu.

Společné vzdělávání: užiteční rady a tipy pro střední školy

25. 9. 2020 –Téma podpory společného vzdělávání je aktuální i na středních a vyšších odborných školách. I tam se pedagogové setkávají s žáky, kteří přicházejí z odlišného sociálního prostředí a mají nejrůznější speciální vzdělávací potřeby. Aplikace Zapojmevsechny.cz projektu APIV B nabízí učitelům pro tento případ řadu informací a rad.

Další mediální úspěch NPI ČR

9. 9. 2020 – Další mediální úspěch si připsal Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR). Rozsáhlé informace týkající se distanční výuky zveřejnil v uplynulých dnech časopis Průvodce společným vzděláváním. Text rozebral nejen oblasti, jimž se webináře věnovaly, ale také třeba roli NPI ČR v populárním pořadu České televize UčíTelka.