Pokusné ověřování: Podpora provázejících učitelů

Cílem je realizovat, ověřit a vyhodnotit navrhovaný systém podpory provázejících učitelů, kteří vedou studenty studijních nebo vzdělávacích programů a žáky oborů vzdělání vedoucích k získání odborné kvalifikace učitele mateřské, základní nebo střední školy na praxích, v rámci praktické přípravy nebo praktického vyučování v regionálním školství.

Číst více

Posilování kompetencí pedagogických pracovníků při práci s heterogenními skupinami žáků (UNICEF)

Projekt se zaměřuje na posílení kompetencí pedagogických pracovníků v předškolních zařízeních a školách při práci s heterogenními skupinami a na podporu bezpečného a inkluzivního prostředí v těchto zařízeních.

Číst více

Podpora škol v kontextu digitalizace

V rámci Národního plánu obnovy (část 3.1) nabízíme podporu českým základním a středním školám při strategickém plánování smysluplného využívání digitálních technologií ve výuce.

Číst více

Metodická podpora českých škol v zahraničí

Cílem aktivity je poskytnout školám v zahraničí metodickou a didaktickou podporu a umožnit žákům 1. stupně těchto škol efektivní osvojení znalostí a dovedností ve vybraných vzdělávacích oblastech.

Číst více

Podpora rovných příležitostí

Hlavním cílem projektu je připravit a realizovat řešení vedoucí ke snižování rostoucích nerovností ve vzdělávání. Metodicky bude podporováno nejméně 400 škol po celé České republice. 

Číst více

Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání

Účelem pokusného ověřování je ověřit možnosti organizace, obsah a metody pro kombinované vzdělávání, které by mohlo do budoucna představovat rozšíření vzdělávací nabídky škol.

Číst více

Předškolní a prvostupňové vzdělávání

Předškolní a prvostupňové vzdělávání se vyznačuje osobnostně orientovaným pojetím, ve kterém je podporován individuální rozvoj každého dítěte/žáka podle jeho aktuálních možností a potřeb.

Číst více

Vzdělávání instruktorů praktického vyučování

Nabízíme školám i zaměstnavatelům osmihodinový kurz pro lektory, kteří budou na pracovištích zaměstnavatelů připravovat instruktory na jejich práci se žáky a studenty v rámci zajišťování odborného výcviku nebo odborné praxe.

Číst více

Revizní pracoviště

Oddělení vykonává působnost a činnost revizního pracoviště pro oblast školských poradenských služeb podle zákona č. 82/2015 Sb. Oddělení je právnickou osobou zřízenou a pověřenou ministerstvem školství s účinností od 1. září 2016.

Číst více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání.

Číst více

Národní soustava kvalifikací

Projekt Rozvoj Národní soustavy kvalifikací (NSK) realizovaný v letech 2005 až 2008 podpořil propojení počátečního a dalšího vzdělávání.

Číst více

CEFIF

Úkolem Centra fiktivních firem - CEFIF je koordinovat činnost sítě fiktivních firem v České republice, poskytovat podporu a poradenství žákům a učitelům působícím ve fiktivních firmách a zastupovat české firmy v zahraničí.

Číst více

Ao acessar o MundoFut, os fãs de futebol podem desfrutar dos jogos ao vivo de clubes consagrados, como Manchester United e Manchester City, além de outros times importantes da Premier League. copa libertadores A plataforma também disponibiliza informações atualizadas sobre as partidas, classificações e destaques dos jogos do campeonato inglês e do Campeonato Brasileiro.