Pokusné ověřování kombinované výuky

Účelem pokusného ověřování je ověřit možnosti organizace, obsah a metody pro kombinovanou výuku, které by mohlo do budoucna představovat rozšíření vzdělávací nabídky škol.

Podívejte se na kompletní web pokusného ověřování kombinované výuky, kde najdete všechny potřebné informace.


Hlavním cílem pokusného ověřování je připravit kvalitní podklady pro rozhodování MŠMT o tom, zda začlenit kombinovanou výuku v období plnění povinné školní docházky v základních školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a v rámci vzdělávání ve středních školách do systému vzdělávání ČR i pro běžnou situaci a připravit podklady pro případnou právní úpravu.

Kombinovaná výuka by mohla do budoucna představovat rozšíření vzdělávací nabídky škol například z důvodů nadání žáků, nemoci, dlouhodobého pobytu v zahraničí, dlouhodobější léčby, poptávky rodičů a dalších případů, kdy využití kombinované výuky může být pro žáka a jeho rodinu výhodnější než prezenční výuka. Jedním z cílů ověřování je tak připravit kvalitní podklady pro rozhodování MŠMT o tom, zda a jak začlenit kombinovanou výuku v období plnění povinné školní docházky v základních školách.

„Ověřováním se pro účely tohoto PO rozumí vyhodnocení na základě sledování běžné praxe škol při realizaci různých organizačních modelů KV zvolených jednotlivými školami v různých podmínkách, včetně škol či tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a středních škol. Při vyhodnocení se vychází z podkladů získaných běžnými formami (řízený rozhovor, sběr podkladů ze škol, návštěvy v on-line hodinách), při vyhodnocení se nepoužijí statistické a výzkumné postupy.“


Termín realizace:

1. 2. 2021 – 30. 9. 2025


Informační zdroje:

Vyhlášení pokusného ověřování kombinované výuky

Seznam škol PO KV 2023-02-09

Věstník MŠMT 03/23


Související odkazy:

Zůstane nám on-line výuka i po pandemii?

10 aspektů hybridního vzdělávání nejen pro Pokusné ověřování

Přes 70 škol si vyzkouší kombinovanou výuku