O národním pedagogickém institutu

Naše společnost v posledních 100 letech přišla s největším objemem objevů od samotného počátku epochy lidstva. Je téměř neuvěřitelné, jak se každým dnem naše společnost a prostředí, ve kterém žije, neustále proměňuje. Národní pedagogický institut tady je od toho, aby tyto změny každým dnem sledoval, analyzoval a aby tyto změny a inovace přenesl do oblasti vzdělávání generace nejen našich dětí, ale i jejich pedagogů a ředitelů. Jen tak můžeme naše děti připravovat na svět, který tady bude za 20 nebo 30 let

Co přesně děláme?

Národní pedagogický institut České republiky je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání. Ale také zasahuje do oblasti základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání.

Co je naší hlavní náplní práce?

Cílem je zajištění systematického přenosu vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech. Nosným prvkem v naší činnosti jsou krajská pracoviště, která fungují jako centra podpory pedagogů v daném regionu. Dále se staráme o metodickou podporu školám a pedagogům a cílené vzdělávání pedagogických pracovníků, podporujeme strategické řízení ve školách a územích, podporujeme vedoucí pracovníky ve školství.

Zřizovací listina