NPI ČR je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zajišťuje přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech. Vytváří rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní, základní umělecké a střední vzdělávání. Stará se o metodickou podporu škol a pedagogů a cílené vzdělávání pedagogických pracovníků. Významnou roli v podpoře škol v regionech mají krajská pracoviště NPI ČR.

 

Co přesně děláme?

Národní pedagogický institut České republiky je školským vzdělávacím, metodickým, kurikulárním, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání. Zasahuje rovněž do oblasti základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání.

 

S kým spolupracujeme?

Asociace krajských vzdělávacích zařízení, z. s. – Memorandum o spolupráci

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – Smlouva o partnerství

Partnerství pro vzdělávání 2030+, z. ú. – Smlouva o spolupráci

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta – Dohoda o společném záměru

Nadace České spořitelny – Memorandum o vzájemné spolupráci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a PAQ Research, z.ú. – Memorandum o spolupráci

Nadace BLÍŽKSOBĚ, Nadace České spořitelny, Digital First marketing Group s.r.o, Society for AII – Memorandum o vzájemné spolupráci 

Národní síť Místních akčních skupin české republiky, z.s. – Memorandum o spolupráci

Sdružení knihoven České republiky – Memorandum o spolupráci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Učitel naživo, z.ú. – Memorandum o spolupráci

Středočeský kraj – Memorandum o spolupráci

Plzeňský krajMemorandum o spolupráci

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity – Memorandum o spolupráci

 

Organizační struktura

Organizační struktura

Zřizovací listina

Zřizovací listina


Naše společnost v posledních 100 letech přišla s největším objemem objevů od samotného počátku epochy lidstva. Je téměř neuvěřitelné, jak se každým dnem naše společnost a prostředí, ve kterém žije, neustále proměňuje. Národní pedagogický institut tady je od toho, aby tyto změny každým dnem sledoval, analyzoval a aby tyto změny a inovace přenesl do oblasti vzdělávání generace nejen našich dětí, ale i jejich pedagogů a ředitelů. Jen tak můžeme naše děti připravovat na svět, který tady bude za 20 nebo 30 let.