1. července 2024, 9:00–13:00

Generativní AI jako pomocník učitele

 • PhDr. Miroslava Huclová, Ph.D.

Číst více

3.říina, 17.října., 24.října., 7.listopadu., 21.listopadu.2024, 9.00 - 16.00 a 9. ledna 2025 9.00 - 14.00

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Milena Kohoutová
 • Mgr. Pavla Petruželová

Číst více

20. a 21. 1.2025, čas: 9:00-15:30

Moderní principy v předškolním vzdělávání

 • Mgr. Ondřej Koželuh

Číst více

24. října 2024, 9:00–15:00

Strategie adaptace dítěte v MŠ

 • Bc. Lenka Daňková

Číst více

17. března 2025, 9:00–16:00

Kultura školy podporující změnu a vedení procesu změny ve škole

 • Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.

Číst více

17. května 2025, 9:00–16:00

Hra na varhany

 • MgA. Eva Bublová
 • Jan Esterle

Číst více

28. září 2024, 9:00–12:00

Co jsou digitální kompetence a jak na ně SOŠ

 • Mgr. Lenka Ševčíková
Z

Číst více

4. prosince 2024, 9:00–15:30

Zásobník aktivit učitele němčiny II.

 • Mgr. Lukáš Heřman

Číst více

11. července 2024, 10:00–13:00

Seminář

 • David Kalivoda
N Z

Číst více

2. července 2024, 11:30–14:30

Seminář

 • David Kalivoda
N Z

Číst více

20. září 2024, 9:00–17:00

VI. pracovní setkání národních skupin garantů péče o nadání

 • RNDr., Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
 • Bc. Ivana Lichtenberková
 • Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová
 • Bc. et Bc. Ivana Böhmová
 • Mgr. Irena Palánová
 • Mgr. Ingrid Valentová
SPN Z

Číst více

10. a 17. září, 2. a 11. října 2024, 9:00 - 16:00

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
 • Mgr. Bc. Radislava Jiřičková

Číst více

14. října 2024, 13:00–16:00

Ředitelská kavárna

 • Mgr. Kamila Bobysudová

Číst více

16. října 2024, 09:00–12:00

Neurověda pro nejmenší, aneb jak rozvíjet mozek u dětí

 • Ing. Jana Ostřižková

Číst více

24. září 2024, 17:00–19:15

Digitální kompetence učitele při výuce neživé přírody

 • Mgr. Pavel Bokr
Z CS

Číst více

17. října 2024, 09:30–15:30

Nadané dítě v MŠ

 • Mgr. Monika Písková
SPN

Číst více

27. března 2024, 9:00 - 16:00 + navazující 4h setkání 18.4., 23.5., 20.6., 29.8., 3.10. 2024

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Mgr. Libor Skala
 • Mgr. Bc. Jitka Kaplanová, Ph.D.

Číst více

30.4.,17. 5., 30. 5.,18. 6., 23. 9., 4. 10 . 2024. - 1.modul 8hod., ostatní 4hod.

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.
 • Mgr. Bc. Jitka Kaplanová, Ph.D.

Číst více

20. září 2024, 9:00–16:00

Leadership s koňmi: cesta k úspěšnému vedení školy

 • Ing. Jana Ostřižková
N

Číst více