17. května 2024, 13:00–17:30

Webinář Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky na ZŠ

 • Mgr. Lenka Kader Aghová
 • Mgr. Lenka Pechátová
DC W Z

Číst více

29. května 2024, 14:00–18:30

Webinář Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky na ZŠ

 • Mgr. Lenka Kader Aghová
 • Mgr. Lenka Pechátová
DC W Z

Číst více

15. května 2024, 15:00–16:30

AI v přípravách na hodiny cizích jazyků

 • Mgr. Kateřina Appelová
Z CS

Číst více

2. května 2024, 15:00–17:00

Veletrh zdrojů pro školní kariérové poradce

 • Lektoři NPI ČR
 • Mgr. Petr Chaluš
N W Z CS

Číst více

4. listopadu, 5. listopadu, 11. listopadu, 12. listopadu 2024, 9:00 - 15:30

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Mgr. Stanislav Kutálek

Číst více

28. května 2024, 16:00–19:00

O motivaci a práci se strachem u sportujících dětí

 • Mgr. lic. Adam Blažej, Ph.D.
W CS

Číst více

23. dubna 2024, 15:00–16:00

DIGIakce: Setkání pro organizátory DIGIakcí

 • Lektoři NPI ČR
Z

Číst více

14. května 2024, 15:00–16:30

Autorské právo

 • Mgr. Tereza Sedláčková
DV W Z CS

Číst více

30. dubna 2024, 9:00–15:30

Tvorba a implementace strategického plánu rozvoje školy

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA

Číst více

13. září 2024 online od 13.00 - 19.00 hod., 16. - 18. září 2024 prezenčně v Ladné od 9.00 - 18.00hod., ZZ červen 2024

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství (kombinovaná forma)

 • Mgr. Pavlína Šimková
 • PhDr. Zuzana Širmerová, Ph.D.

Číst více

15. května 2024, 17.00 - 21.00, 22., 29. května 17.00 - 19.00, 3. a 12.června, 17.00 - 19.00

Rozvoj digitálních kompetencí ve výtvarné výchově

 • Jitka Příhodová
Z

Číst více

24. dubna 2024, 14:00–17:00

Seminář

 • Mgr. Ivan Hoza

Číst více

4. června 2024 09.00-15.00 hod.

Komunikace s rodiči v problémových situacích

 • Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D.

Číst více

25. dubna 2024, 15:00–17:00

DIGIakce: AI zdraví Microtelu

 • RNDr. Petr Coufal, Ph.D.
 • Lektoři NPI ČR
Z

Číst více

4. června 2024, 8:30–15:00

Jóga pro děti v MŠ a na 1. st. ZŠ

 • Bc. Eliška Náhunková
N

Číst více

21. května 2024, 17:00–18:30

DIGI plovárna - Využití AI (umělé inteligence) ve výuce

 • Ing. Pavel Šiktanc
Z CS

Číst více

4. června 2024, 17:00–18:30

DIGI plovárna - Využití AI (umělé inteligence) ve výuce

 • Ing. Pavel Šiktanc
Z CS

Číst více

pátky od 14:00 – 19:00; soboty od 9:00 – 16:00 (jedenkrát v měsíci), konkrétní data budou doplněna do 31. srpna 2024

ICT koordinátor - studium k výkonu specializované činnosti

 • PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Milička
 • Ing. Irena Vajen
 • Mgr. Jana Kazíková
 • PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
 • Mgr. Petr Naske

Číst více

22. května 2024, 9:00–16:00

Strategie adaptace dítěte v MŠ

 • Mgr. Marie Najmonová, Ph.D.
DC UU

Číst více

23. května 2024, 9:00–16:00

Strategie adaptace dítěte v MŠ

 • Mgr. Marie Najmonová, Ph.D.
DC UU

Číst více

21.5.2024 od 14.00 - 18.00 hod. a 22.5.2024 od 9.00 - 13.00 hod.

„Jak nevybuchnout“ - zvládání emocí a vymezení si hranic

 • Mgr. Kristina Čadeni, DiS.
 • Mgr. Sabina Valová

Číst více

13. května 2024, 09:00–12:00

DIGIakce: Digitální kompetence napříč vzdělávacími obory

 • Mgr. Martina Raiserová
 • Lektoři NPI ČR
Z

Číst více