červen - říjen 2021

Tvorba digitálního obsahu pro SŠ

 • PaedDr. Jana Vejvodová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Tvořme pojmovou mapu v Informatice

 • PhDr. Petra Vaňková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Unplugged aktivity v informaticky zaměřených předmětech

 • PhDr. Petra Vaňková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Větný rozbor již na 1. stupni ZŠ?

 • doc. PhDr. Eva Hájková
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Využití otevřených dat ve výuce

 • Ing. Karel Rejthar
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Využití úloh ze šetření PISA k obohacení výuky matematiky na 2. stupni

 • Mgr. Jana Hanušová
 • Ph.D.
 • Ing. Petra Antlová
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Význam komplexních úloh ve vzdělávání

 • Mgr. Josef Bobek
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole

 • Mgr. Iva Škaloudová
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Začínáme s 3D modelováním

 • Mgr. Tomáš Feltl
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Začínáme s programem GeoGebra

 • Mgr. Veronika Havelková
W Z CS

Číst více