červen 2021 – červen 2023

Jak připravit žáky 1. stupně ZŠ na porozumění rovnicím

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
 • PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak rozvíjet algoritmické myšlení v hodinách?

 • PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak rozvíjet porozumění zlomkům na 1. st. ZŠ

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
 • Mgr. Sylva Peclinovská, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak se učíme (zajímavé informace ze stejnojmenné knihy)

 • Mgr. Martin Krynický
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak vést distanční výuku v 1. třídě

 • PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.
 • Mgr. Jitka Etheridge
 • Mgr. Alena Postupová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak vést žáky 2. stupně k řešení slovních úloh s porozuměním

 • prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jaroslav Heyrovský - od elektrolýzy přes objev polarografie až k Nobelově ceně

 • Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Kde najít nejnovější informace o současné češtině?

 • Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Komunikace na sociálních sítích a sociálních fórech

 • PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Komunikace pedagogů MŠ s rodiči

 • PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Komunikační přístup k výuce mluvnice – příklady dobré praxe

 • Bc. Petr Pokorný
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Mapové vizualizace ve výuce

 • Ing. Karel Rejthar
W Z CS

Číst více