červen - říjen 2021

Komunikace na sociálních sítích a sociálních fórech

 • PaedDr. Jana Vejvodová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Komunikace pedagogů MŠ s rodiči

 • PhDr. Mgr. Eva Burdová
 • MBA
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Mapové vizualizace ve výuce

 • Ing. Karel Rejthar
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Metodika řešení matematických úloh v oborech SOV

 • Mgr. František Procházka
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Modelové ŠVP pro novou informatiku a další praktické informace

 • Mgr. Jan Berki
 • Ph.D.
 • Mgr. Daniel Janata
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Moderní výuka webu

 • Mgr. Zdeněk Hrdina
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Možnosti integrace jazykové a komunikační výchovy

 • PhDr. Stanislav Štěpáník
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Můžeme vést žáky na 1. stupni ZŠ ke zobecňování matematických vztahů?

 • PhDr. Jana Slezáková
 • Ph.D.
 • Mgr. Sylva Peclinovská
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více