červen - říjen 2021

Metodika řešení matematických úloh v oborech SOV

 • Mgr. František Procházka
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Modelové ŠVP pro novou informatiku a další praktické informace

 • Mgr. Jan Berki
 • Ph.D.
 • Mgr. Daniel Janata
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Moderní výuka webu

 • Mgr. Zdeněk Hrdina
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Možnosti integrace jazykové a komunikační výchovy

 • PhDr. Stanislav Štěpáník
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Můžeme vést žáky na 1. stupni ZŠ ke zobecňování matematických vztahů?

 • PhDr. Jana Slezáková
 • Ph.D.
 • Mgr. Sylva Peclinovská
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Nápady do hodin finanční matematiky na základní škole

 • Mgr. Pavla Sýkorová
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Netiketa napříč internetem

 • PaedDr. Jana Vejvodová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Obsah a objem jako kritické místo ve výuce matematiky na základní škole

 • prof. RNDr. Naďa Vondrová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Ochrana osobních údajů a úvod do digitální etiky

 • Ing. Milan Hausner
W Z CS

Číst více