Referent školství, výchovy a vzdělávání - garant předškolního vzdělávání

Máte na srdci kvalitu předškolního vzdělávání? Máte zkušenosti z praxe v mateřské škole? Chtěl/a byste se podílet na metodické podpoře učitelů v mateřských školách? Pak hledáme právě Vás.

Asistent/ka ředitele

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Asistent/ka ředitele

Odborný pracovník pro oblast podpory odborných pracovníků Školských poradenských zařízení a Školních poradenských pracovišť

Odborný pracovník zajišťuje odbornou a metodickou podporu odborným pracovníkům Školských poradenských zařízení (Pedagogicko – psychologické poradny, Speciálně pedagogická centra) a Školních poradenských pracovišť.

Zkušený tým oddělení metodické podpory Školských poradenských zařízení, Školských poradenských pracovišť a zařízení ústavní a ochranné péče hledá nového kolegu/kolegyni. Naše činnost spočívá v odborné a metodické podpoře odborným pracovníkům ŠPZ, ŠPP a zařízení ÚV/OV a preventivně výchovné péče, včetně DVPP.

Evaluátor v projektu podporujícího digitální vzdělávání v ZŠ/SŠ

Projekt Národní plán obnovy 3.1 NPI ČR

 Hledáme do našeho týmu 1-2 osoby na nastavení a realizaci interní evaluace projektu. Rolí aktivity evaluace bude dodávat průběžně zpětnou vazbu lektorům, IT guru a metodikům, jestli podoba nastavených služeb odpovídá záměrům a hlavním cílům Národního plánu obnovy (linie 3.1) a také aktuálním potřebám cílových skupin.

Koordinátor online podpory pedagogických pracovníků v oblasti digitálního vzdělávání v ČR (koordinátor aktivity/organizační garant)

Projekt Národní plán obnovy 3.1 NPI ČR

 Hledáme do našeho týmu osobu odpovědnou za koordinaci tvorby a předávání online kurzů projektu směrem ke krajské síti koordinátorů a také pedagogické veřejnosti napřímo. Osoba také bude aktivně v prostředí SLACK a MS TEAMS komunikovat s lektory, metodiky a IT guru, podporovat komunitní výměnu zkušeností lektorů a najatých externistů. Díky péči tohoto koordinátora bude každý spolupracovník projektu podílející se na podpoře škol mít všechny informace, bude mít příležitosti pro svůj vlastní rozvoj a dostane takovou zpětnou vazbu na svou práci (s evaluátory a koordinátory kvality) díky, které služby projektu budou po celou dobu kvalitní a atraktivní pro pedagogickou veřejnost.

Manažer klíčové aktivity pro vývoj informačního ekosystému

Projekt Národní plán obnovy 3.1 NPI ČR

Hledáme do našeho týmu manažera se znalostí potřeb a specifik pedagogické veřejnosti při zajištění celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků, přístupu pedagogů k informačním zdrojům, seznamování učitelů s inovacemi ve vzdělávání a zlepšování prostředí škol ke lepšímu učení žáků. Systém, který bude projekt vyvíjet, bude v rámci služeb NPI ČR integrovat ty nejefektivnější a nejatraktivnější online služby pro české učitele a nabídne jim unikátní službu přístupu k informacím, lidem a inovacím. Součástí vyvíjeného systému jsou dva moduly - portfolio produktů a služeb pro učitele (nabídky vzdělávání, personalizované informační zdroje a další) a modul umožňující spolupráci odborníků a učitelů na nových RVP/ ŠVP, tematickými plány a dalšími podklady škol pro rozvoj vlastního uchopení rámců a standardů v rámci ČR. Část aktivity bude probíhat subdodavatelskými vztahy, rolí manažera bude tedy sjednat odpovídající podmínky a cyklus řízení kvality a akceptací dodávané zakázky/služby.

HR pracovník/personalista projektu pro digitalizaci ZŠ a SŠ

Projekt Národní plán obnovy 3.1 NPI ČR

 Hledáme do našeho týmu superhrdinu, který se nebojí sociálních sítí a komunikace s uchazeči o nejrůznější role lektorů, metodiků, autorů kurzů, odborných oponentů a jiných spolupracovníků. S administrativními procesy Vám pomůže stabilní tým a podpora NPI ČR, chybí nám ale „náborář“ a člověk s nadhledem, který vidí i za roh při výběru spolupracovníků ze škol a školských asociací, kateder VŠ a dalších organizací, které mají zájem na rozvoji podpory učitelů v ČR v oblasti digitálního vzdělávání.

Asistent/asistentka projektu pro digitalizaci ZŠ a SŠ

Projekt Národní plán obnovy 3.1 NPI ČR

 Hledáme do našeho týmu 1-2 osoby na péči o běžné procesy a agendy projektu, který podporuje české školy v přechodu na novou informatiku a rozvoj digitálních kompetencí napříč praxí školy.

Lektor/průvodce školského práva do kvalifikačního studia Lídr školy

Staňte se členem našeho lektorského týmu pro Kvalifikační studium - Lídr školy, na kterém spolupracuje Ředitel naživo a Národní pedagogický institut (NPI). Na této pozici si představujeme člověka s hlubokou orientací a praktickými zkušenostmi z oblasti školského práva (MŠ, ZŠ i SŠ), který si bude vědět rady, jak zájemce o pozici ředitele i začínající ředitele do této oblasti uvést a předat jim co nejpraktičtější zkušenosti nebo pomáhat se řešením konkrétních situací ze života ředitelů.

Zástupce vedoucího oddělení Podpora vedení škol na NPI

Staňte se spolutahounem tvorby systému podpory ředitelů a přispějte tak ke zlepšení českého školství! Do tandemu k budoucímu řediteli oddělení hledáme parťáka!

Lektor oblasti financování škol do kvalifikačního studia Lídr školy

Staň se členem našeho lektorského týmu pro Kvalifikační studium - Lídr školy, na kterém spolupracuje Ředitel naživo a Národní pedagogický institut (NPI). Na této pozici si představujeme člověka s vášní pro oblast financování škol (MŠ, ZŠ i SŠ), který je schopen připravit zájemce o pozici ředitele na výzvy v oblasti financování a předat svoje zkušenosti začínajícím ředitelům.

Administrativní podpora do projektu Ředitel naživo a NPI

Chyť se administrativy a organizace v jedinečném projektu (Kvalifikační studium - Lídr školy), na kterém spolupracuje Ředitel naživo a Národní pedagogický institut (NPI). Na této pozici si představujeme člověka s pečlivou duší, který je schopen zhostit se administrativní práce v dynamicky se měnícím kontextu, dotahovat věci do konce a držet je pro všechny přehledné.