Specialist/ka veřejných zakázek

Národní pedagogický institut – pomáháme školám připravit děti na svět, který tady bude za dvacet nebo třicet let. 

Do oddělení právní agendy hledáme nového kolegu/yni, který/á nám pomůže v oblasti veřejných zakázek a smluvních vztahů.

Číst více

Odborný pracovník do týmu Společné vzdělávání

Do týmu Společného vzdělávání hledáme nového/u kolegu/yni na zajištění odborné a metodické podpory pedagogickým pracovníkům škol při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí heterogenní třídy.

Číst více

Didaktik pro vzdělávací obor fyzika pro základní a střední vzdělávání

Do týmu Kurikula všeobecného vzdělávání hledáme nového/ou kolegu/yni se zaměřením na fyziku.

Číst více

Didaktik pro vzdělávací obor český jazyk a literatura pro základní a střední vzdělávání

Do týmu Kurikula všeobecného vzdělávání hledáme nového/ou kolegu/yni se zaměřením na český jazyk a literaturu.

Číst více

Analytik / Sociolog

Hledáme analytika/sociologa do analytického týmu. Tým v rámci NPI ČR analyzuje administrativní data, ale také realizuje vlastní dotazníková šetření. Práce je velmi různorodá a kolega/kolegyně se bude zapojovat do všech fází sběru a zpracování dat. Data pomáhají nejen pro rozhodování odborných pracovníků NPI ČR a MŠMT, ale také široké veřejnosti, a to na webu Infoabsolvent.cz.

Číst více

Metodik pro 1. stupeň ZŠ

Do našeho týmu hledáme metodika pro 1. stupeň ZŠ v projektu podporujícího digitální vzdělávání v ZŠ/SŠ (Národní plán obnovy 3.1 NPI ČR).

Číst více

Metodik pro 2. stupeň ZŠ

Do našeho týmu v projektu podporujícího digitální vzdělávání v ZŠ/SŠ (Národní plán obnovy 3.1 NPI ČR) hledáme metodika pro 2. stupeň ZŠ se zaměřením na: český jazyk a literaturu na 2. st. ZŠ, matematiku, informatiku, společenskovědní předměty, přírodovědné předměty, předměty z oblasti Umění a kultura, předměty z oblasti Člověk a zdraví, předměty z oblasti Člověk a svět práce.

Číst více

Metodik pro gymnázia

Do našeho týmu v projektu podporujícího digitální vzdělávání v ZŠ/SŠ (Národní plán obnovy 3.1 NPI ČR) hledáme metodika pro gymnázia se zaměřením na český jazyk a literaturu, matematiku, informatiku, společenskovědní předměty, přírodovědné předměty, předměty z oblasti Umění a kultura, předměty z oblasti Člověk a zdraví, předměty z oblasti Člověk a svět práce.

Číst více

Metodik pro střední odborné školy

Do našeho týmu v projektu podporujícího digitální vzdělávání v ZŠ/SŠ (Národní plán obnovy 3.1 NPI ČR) hledáme metodika pro střední odborné školy se zaměřením na všeobecně vzdělávací předměty v oblasti: Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika, Společenskovědní vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání, Estetické vzdělávání, Vzdělávání pro zdraví.

Číst více

Personalista/ka

 Do našeho týmu kolegyň, které se starají o personální agendu našich zaměstnanců hledáme posilu. Hledáme zkušeného/ou kolegu/yni, který/á si s námi sedne ?

Číst více

Psycholog/žka pro revizní pracoviště

Pomozte nám podporovat zájem a právo dětí, žáků, studentů v inkluzivním vzdělávacím procesu. Zkušený tým Revizního pracoviště NPI ČR hledá nového kolegu/yni.

Číst více

Lektoři na DIGI kurzy

Do našeho týmu v projektu podporujícího digitální vzdělávání v ZŠ/SŠ (Národní plán obnovy 3.1 NPI ČR) hledáme lektor(k)y, a to rovnou v celé ČR. Jedná se o kurzy, které slouží jako metodická podpora související se změnami RVP ZV v oblasti nově zavedené klíčové kompetence – digitální.

Číst více