Lektoři na DIGI kurzy

Do našeho týmu v projektu podporujícího digitální vzdělávání v ZŠ/SŠ (Národní plán obnovy 3.1 NPI ČR) hledáme lektor(k)y, a to rovnou v celé ČR. Jedná se o kurzy, které slouží jako metodická podpora související se změnami RVP ZV v oblasti nově zavedené klíčové kompetence – digitální.

Číst více

Krajský koordinátor pro Středočeský kraj

Do projektu SYPO zaměřeného na systematickou podporu učitelů a ředitelů hledáme nového kolegu/yni. 

Číst více

Krajský koordinátor / Metodik dalšího vzdělávání pro Plzeňský kraj

Na naše krajské pracoviště v Plzni hledáme nového kolegu/yni. Jedná se kombinovanou pozici ideálně na celý úvazek. V případě potřeby je možné domluvit se i na zkráceném úvazku. Pozice kombinuje práci metodika dalšího vzdělávání a krajského koordinátora projektu projektu SYPO

Číst více

Manažer pro e-learning

Máte zkušenosti s vedením projektu a e-learningem? Chcete pracovat ve skvělém kolektivu a pomáhat vzdělávacímu systému? Pak čtěte dále :)

Číst více

Kolega do oddělení Digitalizace ve vzdělávání

Do našeho týmu hledáme nového fajn zkušeného kolegu, který je zapálený pro digitální technologie a chce se podílet na jejich implementaci do škol. Uvítáme člověka, který již má odborné zkušenosti v této oblasti a dokáže je správně využít v praxi.

 

Číst více

Administrativní podpora projektu

Do našeho skvěle sehraného týmu hledáme administrativní posilu. Oceníme pečlivý přístup k práci. Nabídnout můžeme zaučení a podporu vašeho profesního růstu.

Číst více

Vedoucí oddělení/ ředitel oddělení Podpora vedení škol na NPI

Staňte se tahounem tvorby systému podpory ředitelů a přispějte tak ke zlepšení českého školství! Veďte a rozvíjejte tým podporující ředitele škol.

Číst více

Metodik pro střední odborné školy

Do našeho týmu v projektu podporujícího digitální vzdělávání v ZŠ/SŠ (Národní plán obnovy 3.1 NPI ČR) hledáme metodika pro střední odborné školy se zaměřením na všeobecně vzdělávací předměty v oblasti: Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika, Společenskovědní vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání, Estetické vzdělávání, Vzdělávání pro zdraví.

Číst více

Metodik pro gymnázia

Do našeho týmu v projektu podporujícího digitální vzdělávání v ZŠ/SŠ (Národní plán obnovy 3.1 NPI ČR) hledáme metodika pro gymnázia se zaměřením na český jazyk a literaturu, matematiku, informatiku, společenskovědní předměty, přírodovědné předměty, předměty z oblasti Umění a kultura, předměty z oblasti Člověk a zdraví, předměty z oblasti Člověk a svět práce.

Číst více

Metodik pro 2. stupeň ZŠ

Do našeho týmu v projektu podporujícího digitální vzdělávání v ZŠ/SŠ (Národní plán obnovy 3.1 NPI ČR) hledáme metodika pro 2. stupeň ZŠ se zaměřením na: český jazyk a literaturu na 2. st. ZŠ, matematiku, informatiku, společenskovědní předměty, přírodovědné předměty, předměty z oblasti Umění a kultura, předměty z oblasti Člověk a zdraví, předměty z oblasti Člověk a svět práce.

Číst více

Metodik pro 1. stupeň ZŠ

Do našeho týmu hledáme metodika pro 1. stupeň ZŠ v projektu podporujícího digitální vzdělávání v ZŠ/SŠ (Národní plán obnovy 3.1 NPI ČR).

Číst více

Specialista/ka veřejných zakázek

Na oddělení právních agend hledáme nového kolegu/yni, který/á nám pomůže v oblasti veřejných zakázek a smluvních vztahů.

Číst více