Marketingový manažer / marketingová manažerka – senior

Do našeho oddělení komunikace s veřejností hledáme zkušeného marketingového manažera / marketingovou manažerku, který/která nám pomůže doručit obsah našim cílovým skupinám.

Číst více

Metodik pro 1. stupeň ZŠ

Do našeho týmu hledáme metodika pro 1. stupeň ZŠ v projektu podporujícího digitální vzdělávání v ZŠ/SŠ (Národní plán obnovy 3.1 NPI ČR).

Číst více

Metodik pro 2. stupeň ZŠ

Do našeho týmu v projektu podporujícího digitální vzdělávání v ZŠ/SŠ (Národní plán obnovy 3.1 NPI ČR) hledáme metodika pro 2. stupeň ZŠ se zaměřením na: český jazyk a literaturu na 2. st. ZŠ, matematiku, informatiku, společenskovědní předměty, přírodovědné předměty, předměty z oblasti Umění a kultura, předměty z oblasti Člověk a zdraví, předměty z oblasti Člověk a svět práce.

Číst více

Metodik pro gymnázia

Do našeho týmu v projektu podporujícího digitální vzdělávání v ZŠ/SŠ (Národní plán obnovy 3.1 NPI ČR) hledáme metodika pro gymnázia se zaměřením na český jazyk a literaturu, matematiku, informatiku, společenskovědní předměty, přírodovědné předměty, předměty z oblasti Umění a kultura, předměty z oblasti Člověk a zdraví, předměty z oblasti Člověk a svět práce.

Číst více

Metodik pro střední odborné školy

Do našeho týmu v projektu podporujícího digitální vzdělávání v ZŠ/SŠ (Národní plán obnovy 3.1 NPI ČR) hledáme metodika pro střední odborné školy se zaměřením na všeobecně vzdělávací předměty v oblasti: Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika, Společenskovědní vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání, Estetické vzdělávání, Vzdělávání pro zdraví.

Číst více

Personalista/ka

 Do našeho týmu kolegyň, které se starají o personální agendu našich zaměstnanců hledáme posilu. Hledáme zkušeného/ou kolegu/yni, který/á si s námi sedne ?

Číst více

Asistent/ka ředitele

Pro ředitele odboru hledáme pravou ruku :), kolegu/yni se skvělými organizačními schopnostmi, který/á bude zastřešovat administrativu odboru.

Číst více

Odborný krajský metodik – Praha a Středočeský kraj

Odborný krajský metodik je odpovědný za odbornou náplň, vedení, organizaci a realizaci procesů vzdělávacích programů. Provádí evaluaci nastavených procesů, reflexi a reporting vzdělávacích programů v kraji.

Číst více

Psycholog/žka pro revizní pracoviště

Pomozte nám podporovat zájem a právo dětí, žáků, studentů v inkluzivním vzdělávacím procesu. Zkušený tým Revizního pracoviště NPI ČR hledá nového kolegu/yni.

Číst více

Lektoři na DIGI kurzy

Do našeho týmu v projektu podporujícího digitální vzdělávání v ZŠ/SŠ (Národní plán obnovy 3.1 NPI ČR) hledáme lektor(k)y, a to rovnou v celé ČR. Jedná se o kurzy, které slouží jako metodická podpora související se změnami RVP ZV v oblasti nově zavedené klíčové kompetence – digitální.

Číst více

Krajský koordinátor pro Středočeský kraj

Do projektu SYPO zaměřeného na systematickou podporu učitelů a ředitelů hledáme nového kolegu/yni. 

Číst více

Specialista/ka veřejných zakázek

Na oddělení právních agend hledáme nového kolegu/yni, který/á nám pomůže v oblasti veřejných zakázek a smluvních vztahů.

Číst více