Podpora rovných příležitostí

Hlavním cílem projektu je připravit a realizovat řešení vedoucí ke snižování rostoucích nerovností ve vzdělávání. Metodicky bude podporováno nejméně 400 škol po celé České republice. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přišlo v souladu s cíli Strategie 2030+ s aktivitami na podporu škol s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků a řešení nerovností ve vzdělávání. To je náplní práce projektu Podpora rovných příležitostí, který tím přispívá k implementaci Reformy 3.2.2 Národního plánu obnovy. V jeho rámci bude dlouhodobě metodicky podporováno nejméně 400 škol po celé České republice.

Hlavním cílem projektu naplánovaného na léta 2022–2026 je připravit a realizovat řešení vedoucí ke snižování rostoucích nerovností ve vzdělávání. Školám v náročnějších podmínkách bude poskytována vícevrstvá podpora zaměřená mimo jiné také na posilování kompetencí pedagogických pracovníků pro práci s heterogenními skupinami žáků, zejména žáků se sociálním znevýhodněním. Dílčím cílem projektu je navrhnout a ověřit budoucí systém financování škol podle indexu socioekonomického znevýhodnění žáků stanoveného kombinací několika indikátorů. Tyto cíle jsou plně v souladu s prioritou Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ (Strategická linie 2.2.3).


Projekt Podpora rovných příležitostí navazuje na zkušenosti a výstupy z kmenové činnosti a projektů, které Národní pedagogický institut České republiky (resp. NÚV a NIDV) již realizuje nebo realizoval v nedávné době. Budou využívány a dále rozvíjeny vytvořené metodiky, know-how, bude realizována spolupráce se sítí odborníků. Projekt v zásadě plní roli doprovodného projektu k vlastním projektům škol, které jej realizují na základě vlastní výzvy vyhlášené MŠMT v srpnu 2022.


Kontakt

Gabriela Kermesová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 777 478 043


Adresa

https://www.edu.cz/npo/projekt-podpora-rovnych-prilezitosti/

 

EU NPO MSMT