DigiKoalice

Jsme Česká národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa. Zabýváme se primárně digitálním vzděláváním.

Číst více

Systém podpory nadání

Naším cílem je vytvoření příznivého prostředí pro identifikaci, rozvoj a uplatnění nadání ve škole i mimo ni.

Číst více

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí

Zabýváme se podporou systémového prostředí (NSK) v oblasti dalšího vzdělávání a realizací 2. cyklu mezinárodního výzkumu PIAAC.

Číst více

ReferNet ČR

Poskytujeme ověřené informace jako základ zpráv a analýz Cedefopu o systémech a trendech v odborném vzdělávání v Evropě.

Číst více

Evropský rámec kvalifikací

EQF napomáhá porozumění, srovnání a uznání kvalifikací získaných v Evropské unii.

Číst více

Euroguidance

Zabýváme se evropskou spoluprací v kariérovém poradenství a vzdělávání, metodickou podporou kariérových poradců a dalších pracovníků.

Číst více

Evropská agenda pro učení dospělých

Propojujeme aktéry na poli vzdělávání a učení dospělých, sdílíme příklady dobré praxe a propagujeme celoživotní učení.

Číst více

EQAVET – Síť pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání

Podporujeme školy a jejich sociální partnery při zajišťování kvality odborného vzdělávání.

Číst více