Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového

Metodicky podporujeme organizace neformálního vzdělávání a školy pro vzájemnou spolupráci a propojování vzdělávacích aktivit.

Poskytujeme metodickou podporu a supervizi při tvorbě vzdělávacích programů organizacím neformálního vzdělávání (příjemce KA č. 4, výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II), které ve spolupráci se zástupci formálního vzdělávání vytvářejí atraktivní vzdělávací programy zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí.

Vzdělávací programy

Videa

Metodiky

Další inspirace

Realizované semináře

Karty VP

Konference

  

Síť Center kolegiální podpory

Prostřednictvím sítě Center kolegiální podpory při krajských pracovištích NPI ČR v Praze, Brně, Ostravě, Ústí nad Labem a Plzni metodicky podporujeme spolupráci pedagogů a pracovníků neformálního vzdělávání (včetně zájmového), kteří společně tvoří vzdělávací programy pro děti a žáky zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí.

Metodická podpora se zaměřuje na:

  • supervizi procesu tvorby vzdělávacích programů ve všech jeho fázích (návrh, realizace, ověřování a výstupy vzdělávacího programu),
  • pořádání akcí pro cílovou skupinu (workshopy, tematická setkání a konference), jejichž cílem je poskytovat příležitosti pro síťování a vzájemné učení pedagogů a pracovníků neformálního vzdělávání (včetně zájmového) a vytvářet prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuzi, čerpání inspirace do práce i výuky, společné plánování a reflexi činností.

Informační kampaň k uznávání výsledků neformálního vzdělávání

Metodickou činnost Center kolegiální podpory doprovázíme informační kampaní k uznávání výsledků neformálního vzdělávání, která je zacílena na zvýšení informovanosti pracovníků pracujících s dětmi a mládeží o možnosti nechat si uznat své profesní kompetence v Národní soustavě kvalifikací (prostřednictvím profesních kvalifikací v oblasti neformálního vzdělávání a výchovy – např. Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže, Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže a další).

Tvůrci vzdělávacích programů

Neziskové organizace, příjemci KA č. 4, výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II – a jejich členění pod konkrétní Centra kolegiální podpory (CKP).

CKP Praha: Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Channel Crossings, s. r. o., IQLANDIA, o.p.s., Post Bellum, o. p. s., Liga lesní moudrosti, z. s., Český svaz orientačních sportů, Centrum rozvojových aktivit, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, z. s., Muzeum Říčany, o. p. s., Nová škola, s. r. o., příspěvková organizace, Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o. p. s., Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s.

CKP Brno: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace, Junák – český skaut, z. s., příspěvková organizace, VIDA! Moravian Science Centre Brno Asociace středoškolských klubů České republiky, z. s., příspěvková organizace, Regionální rozvojová agentura Vysočina, zájmové sdružení právnických osob Skutečně zdravá škola, z. s., Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

CKP Ostrava: Dům dětí a mládeže Německého řádu, s. r. o., Infinity – progress, z. s., Infinity centrum, s. r. o.

CKP Plzeň: MAS Šumavsko, z. s., Městská knihovna Písek, Západočeská univerzita v Plzni

CKP Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob, příspěvková organizace


Kontakt:

Klára Šindelková: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 734 806 009


 Logolink OP VVV