Systémové prostředí k prohlubování kompetencí

Projekt Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (zkráceně UpSkilling) se zabýval podporou systémového prostředí v oblasti dalšího vzdělávání (podpora Národní soustavy kvalifikací - NSK) a realizací 2. cyklu mezinárodního výzkumu PIAAC.

Cílem bylo podpořit a doplnit stávající systémové prvky, které umožňují prohlubování kompetencí dospělých v rámci dalšího vzdělávání v ČR. Byla optimalizována síť autorizovaných osob a nastaveny mechanismy pro její koordinaci. Byly rovněž vytvořeny vzdělávací programy pro získávání digitálních kompetencí a proběhl sběr dat pro 2. cyklus šetření PIAAC.

Naše aktivity v krajích

Byla vytvořena síť krajských koordinátorů působících na krajských pracovištích NPI ČR. Náplní jejich činnosti byla podpora a síťování cílové skupiny a zúčastněných stran v systému dalšího vzdělávání (autorizované osoby, školy, Úřad práce ČR a jeho klienti, zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci, vzdělavatelé, zřizovatelé, asociace atd.) na úrovni krajů ČR. Celkem bylo navázáno 7700 kontaktů, z nichž více než 2000 zůstává „živých“ pro další spolupráci. V krajích se uskutečnila setkání autorizovaných osob a klíčových aktérů trhu práce (celkem 336 setkání). Cílem těchto setkání bylo zprostředkovávat a předávat informace týkající se možností vzdělávání, zvyšování kvalifikovanosti a využívání Národní soustavy kvalifikací.

Metodika práce KK

Optimalizace sítě autorizovaných osob

Na základě provedených analýz bylo pro každý kraj vytvořeno Doporučení pro optimalizaci sítě autorizovaných osob. Doporučení reflektuje poptávku zaměstnavatelů po profesních kvalifikacích, nabídku stávajících i potenciálních autorizovaných osob/vzdělavatelů a potenciál cílových skupin občanů za využití regionálních specifik a definuje konkrétní kroky, které byly realizovány za účelem optimalizace sítě autorizovaných osob. Proces optimalizace sítě autorizovaných osob vedl k získání 200 nových autorizací v rámci ČR.

Doporučení pro optimalizaci sítě

Školení a kurzy

Bylo vytvořeno 30 vzdělávacích programů (v prezenční i e-learningové podobě) pro digital jobs. Byli proškoleni lektoři a uskutečnila se pilotáž (180 osob) k otestování získaných znalostí a dovedností profesních kvalifikací s digitálními kompetencemi.

Doporučení

Vzdělávací programy

Vzdělávací programy (Moodle)

Šetření PIAAC

V projektu byl zajišťován sběr dat pro 2. cyklus mezinárodního výzkumu dovedností dospělých PIAAC. Výzkum pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a do jeho 2. cyklu se zapojilo 31 zemí světa. Od září 2022 do července 2023 bylo v České republice dotázáno více než 5000 dospělých od 16 do 65 let. Mezinárodní zprávu z výzkumu a datové soubory za jednotlivé zúčastněné země zveřejní OECD v prosinci 2024. Podrobnější informace k 1. i 2. cyklu výzkumu včetně dokumentace a dosavadních výstupů jsou k dispozici na www.piaac.cz.

Šetření o povědomí u cílových skupin

V rámci projektu proběhlo rozsáhlé šetření, které zjišťovalo povědomí o systémových prvcích u cílových skupin v oblasti dalšího vzdělávání (výsledky obou kol šetření viz níže). Pro zvýšení povědomí, resp. znalostí u cílových skupin školy, Úřad práce ČR a zaměstnavatelé byly pořádány workshopy (celkem proběhlo 84 workshopů).


Kontakt:

Miroslav Procházka: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 Logolink OPZ