Evropská agenda pro učení dospělých

Propojujeme aktéry na poli vzdělávání dospělých, podporujeme školy i další poskytovatele, sdílíme příklady dobré praxe a propagujeme celoživotní učení.

Číst více

EQAVET – Síť pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání

Podporujeme školy a jejich sociální partnery při zajišťování kvality odborného vzdělávání.

Číst více