Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Euroguidance

Zabýváme se evropskou spoluprací v kariérovém poradenství a vzdělávání, metodickou podporou kariérových poradců a dalších pracovníků.

Podporujeme rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání v Evropě, zprostředkováváme výměnu zkušeností a dobré praxe mezi evropskými zeměmi. V rámci centra Euroguidance se zaměřujeme na metodickou podporu pro kariérové poradce, učitele a další pracovníky. Organizujeme Národní cenu kariérového poradenství, informační a vzdělávací aktivity na národní i evropské úrovni.

V rámci evropské sítě Euroguidance spolupracujeme s národními centry v jednotlivých evropských zemích. Evropská komise stanovuje priority pro činnost sítě, která je aktuálně jednou z odborných sítí v rámci programu Erasmus+. Stanovené priority směřují k metodické podpoře kariérových poradců a dalších pracovníků v této oblasti.

Podpora kariérového poradenství

České centrum Euroguidance se dlouhodobě podílí na podpoře rozvoje systému kariérového poradenství a vzdělávání v ČR. Spolupracujeme s Národním poradenským fórem a dalšími klíčovými stakeholdery napříč sektory vzdělávání a zaměstnanosti. Pořádáme pravidelné odborné konference ke kariérovému poradenství a vzdělávání ve spolupráci s univerzitními pracovišti a dalšími partnery, kterými posilujeme odborné zázemí oboru. Organizujeme kulaté stoly ke klíčovým otázkám inovací systému, sledujeme trendy v Evropě a usilujeme o přenášení dobré praxe do České republiky. Jedním z příkladů je aktuální rozvoj kurikula kariérového vzdělávání inspirovaný inovacemi kurikula v evropských zemích.

Sdílení zkušeností a profesní rozvoj

Euroguidance podporuje poradce, učitele i organizace ve sdílení zkušeností s evropskými kolegy a partnery. Podporujeme jejich profesní rozvoj například v oblasti profesionalizace, inovace, digitalizace služeb. Inspirujeme poradenské a vzdělávací organizace v evropském síťování, samy mohou iniciovat projekty evropské spolupráce Erasmus+ k různým kariérovým tématům.

Studijní návštěvy v zahraničí

Jednou z osvědčených forem rozvoje kompetencí pracovníků jsou studijní návštěvy v zahraničí, které mohou probíhat v prezenční i online formě. Dobrou tradicí jsou dále evropské semináře Cross Border, kterých se pravidelně účastní čeští poradci i lektoři společně s kolegy z více než 12 zemí Evropy.

Metodická podpora online

Metodickou podporu poskytujeme také prostřednictvím webové stránky http://www.euroguidance.cz a www.euroguidance.eu. Překládáme a publikujeme odborné texty. Ve spolupráci se slovenským centrem vydáváme časopis „Kariérové poradenství v teorii a praxi“. Podílíme se na tvorbě evropské databáze příkladů dobré praxe, na společném evropském elektronickém zpravodaji a evropských webinářích.

Národní cena kariérového poradenství

Každoroční aktivitou Centra Euroguidance je Národní cena kariérového poradenství, která podporuje přenos dobré praxe a celkově podporuje kvalitu kariérového poradenství. Tato aktivita probíhá ve více evropských zemích, které metodicky spolupracují a šíří dále v Evropě oceněné příspěvky. Příspěvky z národních cen jsou publikovány v pravidelném sborníku.

Další služby

Centrum Euroguidance podporuje kariérové poradce také ve využívání evropských sítí a služeb, v metodice poradenství k výjezdům do zahraničí, ve využívání evropských vzdělávacích příležitostí a portfolia Europassu kariérovými poradci při práci s klienty. Příkladem je online aplikace „Cesta za kariérou“, která propojuje kariérové poradenství s poradenstvím v oblasti evropských vzdělávacích příležitostí.


Kontakty:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Petr Chaluš: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.