Evropská agenda pro vzdělávání dospělých

Propojujeme aktéry na poli vzdělávání dospělých, sdílíme příklady dobré praxe a propagujeme vzdělávání dospělých.

Reprezentujeme Českou republiku v evropské síti národních koordinátorů pro oblast vzdělávání dospělých. Úkolem koordinátorů je podpořit součinnost různých aktérů zabývajících se problematikou vzdělávání dospělých, přinášet poznatky ze zahraničí a zvyšovat povědomí o vzdělávání dospělých. Tato činnost se uskutečňuje prostřednictvím dvouletého projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých.

Hlavním cílem projektu je koordinace přístupů zainteresovaných stran ke vzdělávání dospělých a podpora toho, aby jimi přijímané kroky byly efektivní a odpovídaly potřebám společnosti. Projekt se zaměřuje na téma rozvoje základních dovedností (tzv. basic skills) dospělých, a to především čtenářské gramotnosti, numerické gramotnosti a digitálních kompetencí, a na téma podpory dospělých s nízkou úrovní dovedností (tzv. low skilled) či dospělých znevýhodněných na trhu práce.

Mapování a sběr příkladů dobré praxe

Aktivity projektu vycházejí z doporučení Rady EU o cestách prohlubování dovedností– nové příležitosti pro dospělé – a jsou určeny především tvůrcům politik na regionální, národní i evropské úrovni, odborníkům zabývajícím se vzděláváním dospělých a poskytovatelům vzdělávání dospělých. Projekt mapuje příklady dobré praxe týkající se základních dovedností dospělých v zemích EU a vytvořil sborník s ohledem na možnost implementace těchto příkladů na vnitrostátní úrovni. Materiál prodiskutovala odborná skupina, kterou tvoří zástupci zainteresovaných stran, včetně zástupců MŠMT a MPSV a jejich přímo řízených organizací.

Regionální spolupráce

V projektu probíhá také sběr příkladů dobré praxe na téma regionální spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých a podpory celoživotního učení. Byly vybrány dva příklady osvědčených postupů regionální správy, které byly diskutovány u kulatého stolu.

Projekt dále sleduje přístup vybraných vzdělávacích, neziskových a nevládních organizací, které pracují s cílovou skupinou osob s nízkou úrovní dovedností. Vybrané příklady zpracuje do sborníku přístupů, který rovněž poslouží jako podklad k diskusi o jejich implementaci na národní úrovni během konference a kulatého stolu. Vybrané přístupy napříč třemi hlavními tématy budou představeny a diskutovány na závěrečné konferenci.


Kontakt:

Jan Brůha: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.