Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Dovednosti pro život

Evropská agenda pro učení dospělých | Aktuality z projektu | Materiály


Kromě profesních dovedností si jako dospělí potřebujeme rozvíjet v průběhu celého života i další dovednosti, abychom byli schopní reagovat na výzvy, které život přináší.

Zabýváte se vzděláváním či poradenstvím pro dospělé? Záleží Vám na tom, aby Vaši klienti odcházeli lépe připravení pro řešení každodenních problémů? Anebo podporujete celoživotní učení na národní či regionální úrovni? Dovednosti pro život jsou právě pro Vás. Zjistěte, které dovednosti si dospělí potřebují rozvíjet, a jak na to.

Základní dovednosti 

Základní dovednosti, jako čtenářská, matematická či digitální gramotnost, jsou naprosto zásadní pro další profesní i osobní rozvoj dospělých. Jsou totiž předpokladem pro to, abychom mohli být úspěšní v různých oblastech života. Přesto se na základní dovednosti u dospělých často zapomíná. Je to kvůli tomu, že jejich nedostatečná úroveň nemusí být na první pohled patrná nebo bývá zaměňována s nízkým vzděláním. Co jsou základní dovednosti dospělých? Kdo a jak může přispět k jejich rozvoji?

Schopnost ovládat technologie se čím dál více stává nezbytností pro každodenní život. Přitom 40 % Čechů dosahuje v prostředí informačních technologií podprůměrných výsledků. Jak s rozvojem digitální gramotnosti dospělým pomáhají vzdělavatelé z neziskových organizací?

Dovednosti pro plnohodnotný život

Abychom jako dospělí dokázali zvládat nároky různých oblastí života, potřebujeme si k tomu průběžně osvojovat a rozvíjet celou řadu dalších dovedností. Příkladem může být finanční, mediální, zdravotní či environmentální gramotnost. Osvojení a rozvinutí životních dovedností zlepšuje naše vyhlídky na šťastný, produktivní a naplňující život. To se promítá i do života komunit a celé společnosti. Jak vypadá rozvoj životních dovedností v praxi?


Zjistěte o rozvoji základních a životních dovedností více.

V kostce

Letáky základní dovednosti
Letáky Co jsou základní dovednosti?

Kdo a jak může pomoci dospělým lidem s rozvojem jejich čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, přináší v kostce sada letáků věnovaných základním dovednostem

Infografiky Digitální gramotnost je základ

K rozvoji digitálních dovedností dospělých vybízí vzdělavatele sada infografik.

Letáky Dovednosti pro život

Škola života někdy nestačí. Připravit se na výzvy každodenního života je možné díky celoživotnímu učení a rozvíjení dovedností, ukazuje sada infografik

Do hloubky

Podkladový materiál Cíle základních dovedností dospělých

Pomoc při definování nebo přizpůsobování vzdělávacího obsahu vedoucího k rozvoji základních dovedností u dospělých poskytuje podkladový materiál.

Podkladové materiály Dovednosti pro život

Sada podkladových materiálů představuje koncept dovedností pro život (obecně i pro konkrétní gramotnosti) a klade si za cíl motivovat vzdělavatele dospělých k rozvoji těchto dovedností u klientů. 

V širší perspektivě

Evropská inspirace pro rozvoj životních dovedností dospělých

Inspiraci, jak přistoupit k rozvoji dovedností pro život u dospělých, přináší sborník zahraničních příkladů dobré praxe z evropských zemí.

Dovednosti pro život: jak mohou přispět knihovny

Knihovny jsou vhodným místem pro vzdělávání dospělých, ale jejich transformaci do vzdělávacích a komunitních center je třeba podpořit. Jedním z kroků je memorandum o spolupráci mezi knihovnami a NPI.

EBSN vydala deklaraci základních dovedností pro dospělé

Podpoře základních dovedností dospělých se v 7 bodech věnuje deklarace Evropské sítě pro základní dovednosti (EBSN). 

Jaký význam mají základní dovednosti pro firmy?

Rozvinuté základní dovednosti podmiňují náš úspěch v osobním i pracovním životě. Co jsou základní dovednosti a jak se dotýkají firemních vzdělavatelů, přináší časopis Firemní vzdělávání.

Konference ke vzdělávání dospělých upozornila na základní dovednosti i celoživotní učení

V roce 2021 se konala konference, během níž byly prezentovány přístupy k rozvíjení základních a dalších dovedností dospělých a k podpoře celoživotního učení.

Sborník zahraničních příkladů dobré praxe pro oblast podpory základních dovedností dospělých

Sborník obsahuje deset evropských přístupů dobré praxe, jak je možné přistoupit k rozvoji základních dovedností dospělých na vnitrostátní úrovni.

Kulatý stůl k základním dovednostem dospělých: jak je podpořit na národní úrovni?

V roce 2020 se uskutečnil kulatý stůl na téma základních dovedností dospělých za přítomnosti tvůrců politik.


 Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?