Podkladový materiál Cíle základních dovedností dospělých slouží jako pomůcka při definování nebo přizpůsobování vzdělávacího obsahu vedoucího k rozvoji základních dovedností u dospělých.

V Národním pedagogickém institutu vznikl podkladový materiál Cíle základních dovedností dospělých. Je určen především vzdělavatelům dospělým, ale i dalším aktérům v oblasti vzdělávání dospělých (například tvůrcům politik). Materiál se zaměřuje na tři oblasti základních dovedností dospělých:

  • čtenářskou gramotnost (dovednosti ve čtení a psaní),
  • dovednosti v oblasti ústní komunikace,
  • a matematickou/numerickou gramotnost.

Cíle základních dovedností dospělých obsahují příklady kurikula pro uvedené oblasti a mohou být využity jako pomůcka při definování nebo přizpůsobování vzdělávacího obsahu vedoucího k rozvoji základních dovedností dospělých, a to nezávisle na prostředí, ve kterém učení probíhá. Zároveň mohou být využitelné i pro některé žáky a studenty ve formálním vzdělávání.

Stáhněte si podkladový materiál Cíle základních dovedností dospělých

Materiál vychází z publikace Kompetenční cíle základních dovedností, kterou vypracovala norská agentura Kompetanse Norge v roce 2013.

Více o základních dovednostech dospělých zjistíte na dovednostiprozivot.cz.

Další aktuality

19. červen 2024

Zveme vás na šestý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více

13. červen 2024

Bulharsko: novelizace zákona modernizuje odborné vzdělávání

Novelizace zákona o odborném vzdělávání a přípravě v Bulharsku představuje završení dvouletých diskusí zainteresovaných stran. Jaké zásadní změny přináší nová legislativa?

Číst více

03. červen 2024

Pojďte s námi bilancovat na festivalovém setkání Evropa jako education village

Festival se uskuteční 24. června na brněnském hradě Špilberk. Zveme všechny, kterým záleží na zlepšování kvality vzdělávání a věří, že všechno začíná setkáním.

Číst více

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více