Obavy z ovládání technologií se dají zvládnout pomocí celoživotního učení. Sada infografik vybízí vzdělavatele k rozvoji digitálních dovedností dospělých.

Slyšeli jste někdy „technologie, to už pro mě není“ nebo „kartou na internetu radši platit nebudu“ nebo „ženy se do IT nehodí“? S digitálními dovednostmi se nerodíme, ale osvojujeme si je prostřednictvím učení. A začít se učit může kdokoliv a v jakémkoliv věku.

Ukázka Jiří menší

Schopnost používat základní technologie jako telefony, notebooky, tablety nebo počítače se stává nezbytností pro fungování v každodenním životě. Přesto 40 % Čechů v této oblasti dosahuje podprůměrných výsledků (OECD. Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC 2013.).

Digitální gramotnost, společně se čtenářskou a matematickou gramotností, patří mezi tzv. základní dovednosti. Ty jsou důležitým předpokladem pro to, aby dospělí lidé mohli být úspěšní v různých oblastech života, včetně pracovního uplatnění či dalšího vzdělávání.

Poskytujete vzdělávací aktivity, kurzy či poradenství dospělým (například v nestátní neziskové organizaci, firmě či knihovně)? Právě Vy můžete pomoci lidem rozvíjet jejich digitální dovednosti.

Stáhněte si infografiky

Chcete se dozvědět více o základních dovednostech?

Náhled letáku


Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?

Další aktuality

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více