Rozvinuté základní dovednosti podmiňují náš úspěch v osobním i pracovním životě. Co jsou základní dovednosti a jak se dotýkají firemních vzdělavatelů, přináší časopis Firemní vzdělávání.

Základní dovednosti (basic skills) zahrnují čtení, psaní a řečové, numerické a digitální dovednosti, které používáme každý den a bez nichž není možný efektivní rozvoj v oblasti profesních či odborných dovedností. Co jsou základní dovednosti a jakou roli hrají v osobním i pracovním životě nás všech, shrnuje Jan Brůha z projektu Evropská agenda pro učení dospělých v článku pro časopis Firemní vzdělávání. 

Přečtěte si celý článek Basic skills

„Není bohužel ničím neobvyklým potkat se v praxi s lidmi, kteří číst a psát vůbec neumí. Tím pádem ani nezvládnou přečíst denní plán práce či nedokáží spočítat výrobky,které vyrobili za hodinu. V praxi pak často suplujeme jejich učitele ze základních škol,“ říká Marcela Tokošová ze společnosti Kovotvar v.d. Jaký význam mají základní dovednosti pro firmy, přibližují odborníci na vzdělávání dospělých v navazujícím článku.

Přečtěte si celý článek Basic skills jsou klíčové i pro firmy


Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?


Firemní vzdělávání [online]. 6. 2022 [cit. 2022-04-26]. ISSN 2533-6479. Dostupné z: https://www.firemnivzdelavani.eu/casopis

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více