Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

EBSN vydala deklaraci základních dovedností pro dospělé

Evropská síť pro základní dovednosti (EBSN) formulovala 7 bodů na podporu základních dovedností dospělých na základě výsledků výroční konference 2022.

Podpora rozvoje základních dovedností dospělých je dlouhodobě hlavním tématem Evropské sítě pro základní dovednosti (EBSN, European Basic Skills Network). Zabývá se zejména čtenářskou a matematickou gramotností a digitálními dovednostmi a tématem kvality evropských a národních systémů zajišťování základních dovedností pro dospělé. Ve dnech 8.–10. června 2022 se ve Vídni uskutečnila výroční konference EBSN. Zaměřila se především na nastavení systémů dalšího profesního rozvoje lektorů působících v oblasti základních dovedností dospělých a na potřebu větší míry základního digitálního vzdělávání dospělých. Věnovala se i rozvoji dovedností pro život, a to například tématům zdravotní nebo finanční gramotnosti, podpoře demokratických a mírových hodnot či podpoře podnikání.

Evropská síť pro základní dovednosti (EBSN) je sdružení zainteresovaných stran, které se zabývají podporou základních dovedností pro dospělé. Hlavním cílem je podpora kvality v navrhování a provádění politik na evropské a národní úrovni v oblasti základních dovedností, která má zásadní dopad na vzdělávání, zaměstnanost, sociální začlenění, boj proti chudobě a udržitelný hospodářský růst. Mezi členy EBSN patří také Národní pedagogický institut ČR.

Seznamte se s deklarací Evropské sítě pro základní dovednosti (EBSN) z Vídeňské konference 2022 v českém znění: Deklarace z Vídeňské konference EBSN 2022.

Více informací o konferenci i aktivitách sítě EBSN najdete na https://basicskills.eu/.


Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?

Další aktuality

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více