EBSN vydala deklaraci základních dovedností pro dospělé

Evropská síť pro základní dovednosti (EBSN) formulovala 7 bodů na podporu základních dovedností dospělých na základě výsledků výroční konference 2022.

Podpora rozvoje základních dovedností dospělých je dlouhodobě hlavním tématem Evropské sítě pro základní dovednosti (EBSN, European Basic Skills Network). Zabývá se zejména čtenářskou a matematickou gramotností a digitálními dovednostmi a tématem kvality evropských a národních systémů zajišťování základních dovedností pro dospělé. Ve dnech 8.–10. června 2022 se ve Vídni uskutečnila výroční konference EBSN. Zaměřila se především na nastavení systémů dalšího profesního rozvoje lektorů působících v oblasti základních dovedností dospělých a na potřebu větší míry základního digitálního vzdělávání dospělých. Věnovala se i rozvoji dovedností pro život, a to například tématům zdravotní nebo finanční gramotnosti, podpoře demokratických a mírových hodnot či podpoře podnikání.

Evropská síť pro základní dovednosti (EBSN) je sdružení zainteresovaných stran, které se zabývají podporou základních dovedností pro dospělé. Hlavním cílem je podpora kvality v navrhování a provádění politik na evropské a národní úrovni v oblasti základních dovedností, která má zásadní dopad na vzdělávání, zaměstnanost, sociální začlenění, boj proti chudobě a udržitelný hospodářský růst. Mezi členy EBSN patří také Národní pedagogický institut ČR.

Seznamte se s deklarací Evropské sítě pro základní dovednosti (EBSN) z Vídeňské konference 2022 v českém znění: Deklarace z Vídeňské konference EBSN 2022.

Více informací o konferenci i aktivitách sítě EBSN najdete na https://basicskills.eu/.


Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?

Další aktuality

Britská inspirace: Jak začlenit nově příchozí žáky do vzdělávání

Představujeme vám 10dílný seriál, který připravili redaktoři webu Zapojmevšechny.cz na základě anglické Národní strategie podpory začleňování nově příchozích žáků do školní výuky.

Číst více

Pozvánka: Jak motivovat dospělé ke vzdělávání v Jihočeském kraji

Co udělat pro to, aby se dospělí více účastnili dalšího vzdělávání a celoživotního učení? Přijďte se inspirovat a diskutovat 13. října do Českých Budějovic.

Číst více

Jak na digitální kompetence na základní škole? Sledujte živou debatu u kulatého stolu

Co si představit pod pojmem digitální kompetence? Jak je implementovat do výuky? Jaký přínos mají digitální kompetence pro žáky? Sledujte debatu s učiteli, kteří se s vámi podělí o vlastní zkušenosti. 

Číst více

Proběhla první letní škola propojování formálního a neformálního vzdělávání

V Chaloupkách se letos v srpnu sešlo 22 učitelek a učitelů ze základních i středních škol, kteří pilotovali třídenní program se zájmem načerpat inspiraci pro svou práci.

Číst více

Španělsko: revoluce v odborném vzdělávání a přípravě

Španělsko se stalo průkopníkem nového modelu odborného vzdělávání a přípravy.

Číst více