Evropská agenda pro učení dospělých | Dovednosti pro životAktuality z projektu


Získejte materiály k tématům, jako jsou dovednosti pro život, základní dovednosti dospělých či podpora lidí s nízkou úrovní dovedností, které tvoříme v projektu Evropská agenda pro učení dospělých

Dovednosti pro život

Infografiky Dovednosti pro život

Škola života někdy nestačí. Připravit se na výzvy každodenního života je možné díky celoživotnímu učení a rozvíjení dovedností, ukazuje sada infografik. (Více k tématu)

Sada všech infografik ke stažení

Dovednosti pro život (obecně) | Finanční gramotnost | Mediální gramotnost | Zdravotní gramotnost | Environmentální gramotnost

Video Dovednosti pro život: Rozvoj dospělých očima vzdělavatelů a klientů

S rozvojem dovedností pro život dospělým pomáhají různé organizace. Jak to v praxi vypadá, ukazuje video. (Více k tématu)

Video ke zhlédnutí

Podkladové materiály Dovednosti pro život 

Sada podkladových materiálů představuje koncept dovedností pro život (obecně i pro konkrétní gramotnosti) a klade si za cíl motivovat vzdělavatele dospělých k rozvoji těchto dovedností u klientů. (Více k tématu)

Dovednosti pro život (obecně) | Finanční gramotnost | Mediální gramotnost | Zdravotní gramotnost | Environmentální gramotnost

Sborník zahraničních příkladů dobré praxe pro oblast podpory dovedností pro život u dospělých

Inspiraci, jak přistoupit k rozvoji dovedností pro život u dospělých, přináší sborník zahraničních příkladů dobré praxe z evropských zemí. (Více k tématu)

Sborník ke stažení

Základní dovednosti dospělých

Letáky Co jsou základní dovednosti?

Kdo a jak může pomoci dospělým lidem s rozvojem jejich čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, přináší v kostce sada letáků věnovaných základním dovednostem. (Více k tématu)

Sada všech letáků ke stažení

Co jsou základní dovednosti? | Co je čtenářská gramotnost? | Co je matematická gramotnost? | Co je digitální gramotnost?

Video Jak podpořit základní dovednosti dospělých

Video vysvětluje, co jsou základní dovednosti dospělých a jak přistoupit k jejich rozvoji.

Video ke zhlédnutí

Infografiky Digitální gramotnost je základ

Sada infografik vybízí vzdělavatele k rozvoji digitálních dovedností dospělých. (Více k tématu)

Sada infografik ke stažení

Video Digitální gramotnost je základ

Schopnost ovládat technologie se stává nezbytností. Video ukazuje, jak s rozvojem digitální gramotnosti dospělým pomáhají organizace. (Více k tématu)

Video ke zhlédnutí

Deklarace Evropské sítě pro základní dovednosti

Podpoře základních dovedností dospělých se v 7 bodech věnuje deklarace Evropské sítě pro základní dovednosti (EBSN).

Deklarace ke stažení

Sborník zahraničních příkladů dobré praxe pro oblast podpory základních dovedností dospělých

Sborník obsahuje deset evropských přístupů dobré praxe, jak je možné přistoupit k rozvoji základních dovedností dospělých na vnitrostátní úrovni. (Více k tématu)

Sborník ke stažení

Podpora lidí s nízkou úrovní dovedností

Publikace OECD Dělat dovednosti dobře

Zhoršením vyhlídek v důsledku společenských změn jsou nejvíce ohroženi dospělí s nízkou úrovní dovedností. Řešením je zvýšit množství i kvalitu vzdělávacích příležitostí, radí brožura OECD. (Více k tématu)

Publikace ke stažení

Sborník Jak motivovat znevýhodněné skupiny dospělých ke vzdělávání a učení

Sborník obsahuje osm příkladů, v nichž je popsán přístup vzdělávacích organizací (včetně neziskových) k motivování a získávání klientů z různých znevýhodněných skupin, nabídka služeb i způsob jejich financování. (Více k tématu)

Sborník ke stažení

Kapitoly z publikace Cedefop Dospělá populace s potenciálem zvyšování kvalifikace a rekvalifikace

Přinášíme překlad celkového shrnutí studie, která se zaměřuje na posílení postavení dospělých prostřednictvím zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, a informačního přehledu věnovaného České republice. (Více k tématu)

Posílení postavení dospělých – celkové shrnutí

Informační přehled – Česko

Kapitoly z publikace Cedefop Zvyšování kvalifikace dospělých s nízkými dovednostmi

Přinášíme překlad celkového shrnutí analytického rámce, který má přispět ke zlepšení situace dospělých s nízkými dovednostmi, a přehledu příkladů dobré praxe. (Více k tématu)

Analytický rámec – celkové shrnutí

Analytický rámec – příklady dobré a perspektivní praxe

Učení/vzdělávání dospělých

Infografiky Evropské unie ke vzdělávání dospělých

Infografiky Evropské unie k problematice vzdělávání dospělých se věnují vlivu vzdělávání a dovedností na životní šance dospělých, účastníkům vzdělávání dospělých a výzvám a strategiím v oblasti dovedností.

Vliv vzdělávání a dovedností na životní šance

Kdo se účastní vzdělávání dospělých a jak?

Výzvy a strategie v oblasti dovedností

Další aktuality

22. červenec 2024

Připravili jsme pro vás záznam ze setkání Evropa jako education village

Na závěr školního roku jsme již tradičně zhodnotili, co přinesly uplynulé měsíce. Naše festivalové setkání v Brně navázalo na konferenci Česko jako education village z minulého roku.

Číst více

11. červenec 2024

Švédsko: více míst v odborném vzdělávání jako cesta ke kvalifikovaným pracovníkům

Švédsko zavádí opatření bojující s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Navýšením rozpočtu pro odborné vzdělávání a přípravu vzroste počet studijních míst o 25 %.

Číst více

27. červen 2024

Cedefop porovnává rámce kvalifikací v Evropě

Vývoj národních rámců kvalifikací ve 41 zemích sleduje a mezi sebou srovnává interaktivní nástroj od Cedefopu. Zdroj informací využijí zejména tvůrci politik a odborníci v oblasti vzdělávání a trhu práce.

Číst více

24. červen 2024

Vše o učňovské přípravě v Evropě na jednom místě

Aktualizovaná databáze Cedefopu nabízí srovnání systémů učňovské přípravy v Evropě i příklady dobré praxe, které využijí zejména odborníci a tvůrci politik.

Číst více

19. červen 2024

Zveme vás na šestý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více