Materiály projektu Evropská agenda pro učení dospělých

Získejte materiály k tématům, jako jsou základní dovednosti dospělých či podpora lidí s nízkou úrovní dovedností, které tvoříme v projektu Evropská agenda pro učení dospělých

Základní dovednosti dospělých

Letáky Co jsou základní dovednosti?

Kdo a jak může pomoci dospělým lidem s rozvojem jejich čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, přináší v kostce sada letáků věnovaných základním dovednostem. (Více k tématu)

Sada všech letáků ke stažení

Co jsou základní dovednosti?

Co je čtenářská gramotnost?

Co je matematická gramotnost?

Co je digitální gramotnost?

Video Jak podpořit základní dovednosti dospělých

Video vysvětluje, co jsou základní dovednosti dospělých a jak přistoupit k jejich rozvoji.

Video ke zhlédnutí

Deklarace Evropské sítě pro základní dovednosti

Podpoře základních dovedností dospělých se v 7 bodech věnuje deklarace Evropské sítě pro základní dovednosti (EBSN).

Deklarace ke stažení

Sborník zahraničních příkladů dobré praxe pro oblast podpory základních dovedností dospělých

Sborník obsahuje deset evropských přístupů dobré praxe, jak je možné přistoupit k rozvoji základních dovedností dospělých na vnitrostátní úrovni. (Více k tématu)

Sborník ke stažení

Podpora lidí s nízkou úrovní dovedností

Publikace OECD Dělat dovednosti dobře

Zhoršením vyhlídek v důsledku společenských změn jsou nejvíce ohroženi dospělí s nízkou úrovní dovedností. Řešením je zvýšit množství i kvalitu vzdělávacích příležitostí, radí brožura OECD. (Více k tématu)

Publikace ke stažení

Sborník Jak motivovat znevýhodněné skupiny dospělých ke vzdělávání a učení

Sborník obsahuje osm příkladů, v nichž je popsán přístup vzdělávacích organizací (včetně neziskových) k motivování a získávání klientů z různých znevýhodněných skupin, nabídka služeb i způsob jejich financování. (Více k tématu)

Sborník ke stažení

Kapitoly z publikace Cedefop Dospělá populace s potenciálem zvyšování kvalifikace a rekvalifikace

Přinášíme překlad celkového shrnutí studie, která se zaměřuje na posílení postavení dospělých prostřednictvím zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, a informačního přehledu věnovaného České republice. (Více k tématu)

Posílení postavení dospělých – celkové shrnutí

Informační přehled – Česko

Kapitoly z publikace Cedefop Zvyšování kvalifikace dospělých s nízkými dovednostmi

Přinášíme překlad celkového shrnutí analytického rámce, který má přispět ke zlepšení situace dospělých s nízkými dovednostmi, a přehledu příkladů dobré praxe. (Více k tématu)

Analytický rámec – celkové shrnutí

Analytický rámec – příklady dobré a perspektivní praxe

Učení/vzdělávání dospělých

Infografiky Evropské unie ke vzdělávání dospělých

Infografiky Evropské unie k problematice vzdělávání dospělých se věnují vlivu vzdělávání a dovedností na životní šance dospělých, účastníkům vzdělávání dospělých a výzvám a strategiím v oblasti dovedností.

Vliv vzdělávání a dovedností na životní šance

Kdo se účastní vzdělávání dospělých a jak?

Výzvy a strategie v oblasti dovedností