Jak pomoci dospělým s rozvojem jejich dovedností pro plnohodnotný život? To ve videu přibližují organizace Člověk v tísni a RUBIKON Centrum.

Zvládat nároky každodenního života není samozřejmost. Dospělí lidé si k tomu potřebují kontinuálně osvojovat a rozvíjet celou řadu dovedností: sociální, zdravotní, finanční, mediální, environmentální a mnohé další. Naštěstí na to nejsou sami. S rozvojem dovedností pro život dospělým pomáhají vzdělávací organizace, poradny, knihovny nebo komunitní centra. Jak lze podpořit dovednosti pro život? A jaké přínosy to má pro dospělé? Tomu se věnuje video Dovednosti pro život: Rozvoj dospělých očima vzdělavatelů a klientů. (Video má také verzi s anglickými titulky).

„Když člověk vyjde z vězení, má často obavu, že ho společnost nepřijme, a má nízké sebevědomí. A je pravda, že se společnost na tyto lidi často dívá skrz prsty,“ uvádí Kateřina Jirová z RUBIKON Centra, které umožňuje lidem překročit jejich trestní minulost. Centrum u svých klientů rozvíjí dovednosti pro začlenění zpět do běžného života.

V dluhové poradně Člověka v tísni v Liberci zase vedou klienty k aktivnímu řešení jejich dluhové situace a rozvoji celé řady souvisejících dovedností. „Lidé, kteří mají dluhy, mají pocit, že je jejich problém neřešitelný. Neotvírají dopisy, pracují načerno, myslí si, že jim exekutor vezme celou výplatu,“ popisuje ředitel pobočky Lukáš Průcha.

Vzdělavatelé se společně se svými klienty shodují na tom, že obstát v každodenním životě jde mnohem lépe s těmi správnými dovednostmi. Osvojení a rozvinutí životních dovedností totiž zlepšuje naše vyhlídky na šťastný, produktivní a naplňující život. To se promítá i do života komunit a celé společnosti.

Zabýváte se vzděláváním či poradenstvím pro dospělé (například v nestátní neziskové organizaci, firmě či knihovně)? Záleží Vám na tom, aby Vaši klienti odcházeli lépe připravení pro řešení každodenních problémů? Právě Vy můžete rozpoznat potřeby dospělých a nabídnout jim aktivity, díky nimž si některé dovednosti pro život posílí.

Chcete se dozvědět více o dovednostech pro život?


Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?

Další aktuality

22. červenec 2024

Připravili jsme pro vás záznam ze setkání Evropa jako education village

Na závěr školního roku jsme již tradičně zhodnotili, co přinesly uplynulé měsíce. Naše festivalové setkání v Brně navázalo na konferenci Česko jako education village z minulého roku.

Číst více

11. červenec 2024

Švédsko: více míst v odborném vzdělávání jako cesta ke kvalifikovaným pracovníkům

Švédsko zavádí opatření bojující s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Navýšením rozpočtu pro odborné vzdělávání a přípravu vzroste počet studijních míst o 25 %.

Číst více

27. červen 2024

Cedefop porovnává rámce kvalifikací v Evropě

Vývoj národních rámců kvalifikací ve 41 zemích sleduje a mezi sebou srovnává interaktivní nástroj od Cedefopu. Zdroj informací využijí zejména tvůrci politik a odborníci v oblasti vzdělávání a trhu práce.

Číst více

24. červen 2024

Vše o učňovské přípravě v Evropě na jednom místě

Aktualizovaná databáze Cedefopu nabízí srovnání systémů učňovské přípravy v Evropě i příklady dobré praxe, které využijí zejména odborníci a tvůrci politik.

Číst více

19. červen 2024

Zveme vás na šestý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více