Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Dovednosti pro život: Rozvoj dospělých očima vzdělavatelů a klientů

Jak pomoci dospělým s rozvojem jejich dovedností pro plnohodnotný život? To ve videu přibližují organizace Člověk v tísni a RUBIKON Centrum.

Zvládat nároky každodenního života není samozřejmost. Dospělí lidé si k tomu potřebují kontinuálně osvojovat a rozvíjet celou řadu dovedností: sociální, zdravotní, finanční, mediální, environmentální a mnohé další. Naštěstí na to nejsou sami. S rozvojem dovedností pro život dospělým pomáhají vzdělávací organizace, poradny, knihovny nebo komunitní centra. Jak lze podpořit dovednosti pro život? A jaké přínosy to má pro dospělé? Tomu se věnuje video Dovednosti pro život: Rozvoj dospělých očima vzdělavatelů a klientů. (Video má také verzi s anglickými titulky).

„Když člověk vyjde z vězení, má často obavu, že ho společnost nepřijme, a má nízké sebevědomí. A je pravda, že se společnost na tyto lidi často dívá skrz prsty,“ uvádí Kateřina Jirová z RUBIKON Centra, které umožňuje lidem překročit jejich trestní minulost. Centrum u svých klientů rozvíjí dovednosti pro začlenění zpět do běžného života.

V dluhové poradně Člověka v tísni v Liberci zase vedou klienty k aktivnímu řešení jejich dluhové situace a rozvoji celé řady souvisejících dovedností. „Lidé, kteří mají dluhy, mají pocit, že je jejich problém neřešitelný. Neotvírají dopisy, pracují načerno, myslí si, že jim exekutor vezme celou výplatu,“ popisuje ředitel pobočky Lukáš Průcha.

Vzdělavatelé se společně se svými klienty shodují na tom, že obstát v každodenním životě jde mnohem lépe s těmi správnými dovednostmi. Osvojení a rozvinutí životních dovedností totiž zlepšuje naše vyhlídky na šťastný, produktivní a naplňující život. To se promítá i do života komunit a celé společnosti.

Zabýváte se vzděláváním či poradenstvím pro dospělé (například v nestátní neziskové organizaci, firmě či knihovně)? Záleží Vám na tom, aby Vaši klienti odcházeli lépe připravení pro řešení každodenních problémů? Právě Vy můžete rozpoznat potřeby dospělých a nabídnout jim aktivity, díky nimž si některé dovednosti pro život posílí.

Chcete se dozvědět více o dovednostech pro život?


Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?

Další aktuality

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více