Publikace OECD: Dělat dovednosti dobře

Zhoršením vyhlídek v důsledku velkých společenských změn jsou nejvíce ohroženi dospělí s nízkou úrovní dovedností. Řešením je zvýšit množství i kvalitu vzdělávacích příležitostí pro tyto dospělé. Jak na to, radí brožura OECD v 7 akčních bodech.

Ilustrační foto

Stáhněte si publikaci Dělat dovednosti dobře

Globalizace, technologický pokrok a demografické změny mají dalekosáhlý dopad na svět práce. I když se načasování a rychlost tohoto vývoje v jednotlivých zemích liší, očekává se, že kvalifikační potřeby se budou v nadcházejících desetiletích měnit, pravděpodobně i zrychleným tempem. Ačkoliv se změny ve světě práce dotýkají každého, jsou to právě dospělí s nízkou úrovní dovedností, kteří jsou nejvíce ohroženi zhoršením vyhlídek. Poptávka po jejich dovednostech klesá – mnoho jimi zastávaných pracovních míst se automatizuje nebo přesouvá do zahraničí. Dospělí s nízkými dovednostmi mají často také omezené možnosti své dovednosti dále rozvíjet. A tak se mnozí z nich ocitají v „pasti nízkých dovedností“, na nízkých pracovních pozicích s omezenými příležitostmi k profesnímu rozvoji či bez zaměstnání.

Aby tito lidé měli šanci získat lepší pracovní místa, musí dojít k odstranění existujících překážek ve vzdělávání a učení dospělých. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve své publikaci z roku 2019 představuje sedm akčních bodů, které mají zvýšit množství i kvalitu vzdělávacích příležitostí pro dospělé s nízkými dovednostmi. Publikace poskytuje praktická doporučení, která se opírají o výsledky výzkumů a příklady dobré praxe z různých zemí. Využijí ji zejména tvůrci politik, poskytovatelé vzdělávání a sociální partneři, kteří se přímo podílejí na zapojování dospělých s nízkými dovednostmi do vzdělávání.

Přečtěte si celou publikaci přeloženou do češtiny: Dělat dovednosti dobře: zapojování dospělých s nízkou úrovní dovedností do vzdělávání


Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?
- Prohlédněte si další články k těmto tématům.
- Prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu Evropská agenda pro učení dospělých.


Foto od Jason Goodman na Unsplash

Další aktuality

Brněnský gymnazista uspěl v prestižní soutěži mladých vědců

Projekt Pavla Karáska z Gymnázia Brno získal druhou hlavní cenu v soutěži mladých vědců Regeneron ISEF v Atlantě.

Číst více

Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti představí nejlepší vědecké práce v 18 vědních oborech

Mladí vědci z celé České republiky se sejdou v červnu na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Číst více

Zapojme všechny – Jak komunikovat s předškolními dětmi

Hostem podcastu Adély Pospíchalové je lektorka Radka Schillerová, která se zaměřuje na práci a komunikaci s předškolními dětmi a zvládání emočně vypjatých situací.

Číst více

Německo: modernizace profesních profilů ve všech předpisech o odborné přípravě

Německo zmodernizovalo profesní profily v předpisech o odborné přípravě. Nové položky povinné pro všechna „učňovská“ povolání reagují na měnící se poptávku po dovednostech na trhu práce.  

Číst více

Sledujte spolu s námi: Jak pracovat s edukační robotikou

Jak vybrat ty správné roboty do výuky? Kde hledat inspiraci? Jak finančně náročný je jejich nákup? Kam se obrátit pro radu či pomoc při výběru?

Číst více