Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков. immediate bitwave

Publikace OECD: Dělat dovednosti dobře

Zhoršením vyhlídek v důsledku velkých společenských změn jsou nejvíce ohroženi dospělí s nízkou úrovní dovedností. Řešením je zvýšit množství i kvalitu vzdělávacích příležitostí pro tyto dospělé. Jak na to, radí brožura OECD v 7 akčních bodech.

Ilustrační foto

Stáhněte si publikaci Dělat dovednosti dobře

Globalizace, technologický pokrok a demografické změny mají dalekosáhlý dopad na svět práce. I když se načasování a rychlost tohoto vývoje v jednotlivých zemích liší, očekává se, že kvalifikační potřeby se budou v nadcházejících desetiletích měnit, pravděpodobně i zrychleným tempem. Ačkoliv se změny ve světě práce dotýkají každého, jsou to právě dospělí s nízkou úrovní dovedností, kteří jsou nejvíce ohroženi zhoršením vyhlídek. Poptávka po jejich dovednostech klesá – mnoho jimi zastávaných pracovních míst se automatizuje nebo přesouvá do zahraničí. Dospělí s nízkými dovednostmi mají často také omezené možnosti své dovednosti dále rozvíjet. A tak se mnozí z nich ocitají v „pasti nízkých dovedností“, na nízkých pracovních pozicích s omezenými příležitostmi k profesnímu rozvoji či bez zaměstnání.

Aby tito lidé měli šanci získat lepší pracovní místa, musí dojít k odstranění existujících překážek ve vzdělávání a učení dospělých. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve své publikaci z roku 2019 představuje sedm akčních bodů, které mají zvýšit množství i kvalitu vzdělávacích příležitostí pro dospělé s nízkými dovednostmi. Publikace poskytuje praktická doporučení, která se opírají o výsledky výzkumů a příklady dobré praxe z různých zemí. Využijí ji zejména tvůrci politik, poskytovatelé vzdělávání a sociální partneři, kteří se přímo podílejí na zapojování dospělých s nízkými dovednostmi do vzdělávání.

Přečtěte si celou publikaci přeloženou do češtiny: Dělat dovednosti dobře: zapojování dospělých s nízkou úrovní dovedností do vzdělávání


Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?
- Prohlédněte si další články k těmto tématům.
- Prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu Evropská agenda pro učení dospělých.


Foto od Jason Goodman na Unsplash

Další aktuality

Informace o chystaných změnách v jednotném přijímacím řízení na střední školy

Přinášíme vám informace, které souvisí s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří ve školním roce 2023/24. Informace budeme průběžně aktualizovat.

Číst více

Cíle základních dovedností dospělých

Podkladový materiál Cíle základních dovedností dospělých slouží jako pomůcka při definování nebo přizpůsobování vzdělávacího obsahu vedoucího k rozvoji základních dovedností u dospělých.

Číst více

Eurydice: Výuka informatiky ve školách v Evropě

Jak přistupují jednotlivé evropské vzdělávací systémy k výuce informatiky? Analýzu a srovnání přináší studie sítě Eurydice.

Číst více

Eurydice: Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě

Jak se proměňuje výuka cizích jazyků v evropském prostoru, o tom najdete informace v pátém vydání publikace Eurydice.

Číst více

Sdílejte své dovednosti ve videu a zapojte se do evropské soutěže #CedefopVideoAward

Osvojili jste si nějakou novou dovednost a chcete ukázat svou kreativitu v tvorbě videí? Zapojte se do soutěže #CedefopVideoAward. Svůj talent v ní mohou předvést žáci středních a vyšších odborných škol, ale i dospělí v dalším vzdělávání.

Číst více