Zhoršením vyhlídek v důsledku velkých společenských změn jsou nejvíce ohroženi dospělí s nízkou úrovní dovedností. Řešením je zvýšit množství i kvalitu vzdělávacích příležitostí pro tyto dospělé. Jak na to, radí brožura OECD v 7 akčních bodech.

Ilustrační foto

Stáhněte si publikaci Dělat dovednosti dobře

Globalizace, technologický pokrok a demografické změny mají dalekosáhlý dopad na svět práce. I když se načasování a rychlost tohoto vývoje v jednotlivých zemích liší, očekává se, že kvalifikační potřeby se budou v nadcházejících desetiletích měnit, pravděpodobně i zrychleným tempem. Ačkoliv se změny ve světě práce dotýkají každého, jsou to právě dospělí s nízkou úrovní dovedností, kteří jsou nejvíce ohroženi zhoršením vyhlídek. Poptávka po jejich dovednostech klesá – mnoho jimi zastávaných pracovních míst se automatizuje nebo přesouvá do zahraničí. Dospělí s nízkými dovednostmi mají často také omezené možnosti své dovednosti dále rozvíjet. A tak se mnozí z nich ocitají v „pasti nízkých dovedností“, na nízkých pracovních pozicích s omezenými příležitostmi k profesnímu rozvoji či bez zaměstnání.

Aby tito lidé měli šanci získat lepší pracovní místa, musí dojít k odstranění existujících překážek ve vzdělávání a učení dospělých. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve své publikaci z roku 2019 představuje sedm akčních bodů, které mají zvýšit množství i kvalitu vzdělávacích příležitostí pro dospělé s nízkými dovednostmi. Publikace poskytuje praktická doporučení, která se opírají o výsledky výzkumů a příklady dobré praxe z různých zemí. Využijí ji zejména tvůrci politik, poskytovatelé vzdělávání a sociální partneři, kteří se přímo podílejí na zapojování dospělých s nízkými dovednostmi do vzdělávání.

Přečtěte si celou publikaci přeloženou do češtiny: Dělat dovednosti dobře: zapojování dospělých s nízkou úrovní dovedností do vzdělávání


Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?
- Prohlédněte si další články k těmto tématům.
- Prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu Evropská agenda pro učení dospělých.


Foto od Jason Goodman na Unsplash

Další aktuality

19. červen 2024

Zveme vás na šestý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více

13. červen 2024

Bulharsko: novelizace zákona modernizuje odborné vzdělávání

Novelizace zákona o odborném vzdělávání a přípravě v Bulharsku představuje završení dvouletých diskusí zainteresovaných stran. Jaké zásadní změny přináší nová legislativa?

Číst více

03. červen 2024

Pojďte s námi bilancovat na festivalovém setkání Evropa jako education village

Festival se uskuteční 24. června na brněnském hradě Špilberk. Zveme všechny, kterým záleží na zlepšování kvality vzdělávání a věří, že všechno začíná setkáním.

Číst více

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více