Publikace OECD: Dělat dovednosti dobře

Zhoršením vyhlídek v důsledku velkých společenských změn jsou nejvíce ohroženi dospělí s nízkou úrovní dovedností. Řešením je zvýšit množství i kvalitu vzdělávacích příležitostí pro tyto dospělé. Jak na to, radí brožura OECD v 7 akčních bodech.

Ilustrační foto

Stáhněte si publikaci Dělat dovednosti dobře

Globalizace, technologický pokrok a demografické změny mají dalekosáhlý dopad na svět práce. I když se načasování a rychlost tohoto vývoje v jednotlivých zemích liší, očekává se, že kvalifikační potřeby se budou v nadcházejících desetiletích měnit, pravděpodobně i zrychleným tempem. Ačkoliv se změny ve světě práce dotýkají každého, jsou to právě dospělí s nízkou úrovní dovedností, kteří jsou nejvíce ohroženi zhoršením vyhlídek. Poptávka po jejich dovednostech klesá – mnoho jimi zastávaných pracovních míst se automatizuje nebo přesouvá do zahraničí. Dospělí s nízkými dovednostmi mají často také omezené možnosti své dovednosti dále rozvíjet. A tak se mnozí z nich ocitají v „pasti nízkých dovedností“, na nízkých pracovních pozicích s omezenými příležitostmi k profesnímu rozvoji či bez zaměstnání.

Aby tito lidé měli šanci získat lepší pracovní místa, musí dojít k odstranění existujících překážek ve vzdělávání a učení dospělých. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve své publikaci z roku 2019 představuje sedm akčních bodů, které mají zvýšit množství i kvalitu vzdělávacích příležitostí pro dospělé s nízkými dovednostmi. Publikace poskytuje praktická doporučení, která se opírají o výsledky výzkumů a příklady dobré praxe z různých zemí. Využijí ji zejména tvůrci politik, poskytovatelé vzdělávání a sociální partneři, kteří se přímo podílejí na zapojování dospělých s nízkými dovednostmi do vzdělávání.

Přečtěte si celou publikaci přeloženou do češtiny: Dělat dovednosti dobře: zapojování dospělých s nízkou úrovní dovedností do vzdělávání


Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?
- Prohlédněte si další články k těmto tématům.
- Prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu Evropská agenda pro učení dospělých.


Foto od Jason Goodman na Unsplash

Další aktuality

Chystáme se na jazyky

Zveme vás na webinář k jazykové propedeutice, který je určený především učitelům a učitelkám v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Zajímavé informace a inspirace mohou přinést také pedagogům speciálních škol a všem dalším zájemcům.

Číst více

DIGI roadshow pro ředitele škol na všech krajských pracovištích NPI ČR už 6. 12.

Zahájení výuky nové informatiky a začlenění rozvoje digitálních kompetencí napříč předměty se blíží. Jak na změny ve vaší škole? Přijďte se zeptat odborníků, inspirovat se příběhy škol, které už začaly, podělte se o své zkušenosti a názory – nezůstávejte na změny sami!

Číst více

Digitální kompetence prakticky – sledujte živě streamovanou debatu

Digitální technologie ovlivňují každý obor lidské činnosti, proto je potřebujeme postupně zapojovat do výuky všech předmětů, a zároveň rozvíjet digitální kompetence žáků. Jenže použití digitálních pomůcek v hodině automaticky neznamená rozvoj digitálních kompetencí – tak jak na to? Jak se v tom zorientovat?

Číst více

Mezinárodní konference: Patříme k sobě? Region jako „education village“

„K výchově dítěte je třeba celé vesnice“, praví africké přísloví. Vychází z faktu, že pro zdařilou výchovu je zapotřebí spolupráce rodiny, školy, spolků, obcí, firem, odborných pracovišť… zkrátka celé „vesnice“. Nezvou nás snad dramatické události posledních let k prohloubení spolupráce významných regionálních aktérů ve prospěch zkvalitnění vzdělávání a výchovy? Patříme k sobě?

Číst více

Setkání pro ředitele škol k ICT revizím

Zveme všechny ředitele škol na prezenční setkání, která se konají 6. prosince 2022 na krajských pracovištích NPI ČR.

Číst více