Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zajišťujeme podporu implementace společného vzdělávání (inkluze) a jeho realizaci na českých školách.

Číst více

Podpora krajského akčního plánování

Podporujeme akční plánování na úrovni krajů, středních škol a vyšších odborných škol v celé ČR, spolupracujeme se 14 kraji a tisícovkou škol.

Číst více

Podpora práce učitelů

Podporujeme pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků.

Číst více

Dějepis+

Chtěli bychom zlepšit způsob výuky dějin dvacátého století. V rámci projektu proto vznikají komunity učitelů dějepisu, kteří budou pilotovat nové metody výuky.

Číst více

Mistrovská zkouška systém

Projekt zajišťuje vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR jako nástroje vzdělávání a uznávání řemeslného mistrovství.

Číst více

Metodický portál RVP.CZ

Hlavní online metodicko-didaktická podpora učitelů v České republice napříč vzdělávacím systémem. 

Číst více

Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového

Metodicky podporujeme organizace neformálního vzdělávání a školy pro vzájemnou spolupráci a propojování vzdělávacích aktivit.

Číst více

Europass

Vaše vzdělání, kvalifikace a dovednosti jsou díky Europassu přehledné a srozumitelné doma i v Evropě.

Číst více

Podpora pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky cizinci ve školách

Zajišťujeme podporu a servis pro pedagogy, kteří se věnují práci s dětmi/žáky cizinci.

Číst více

DigiKoalice

Jsme Česká národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa. Zabýváme se primárně digitálním vzděláváním.

Číst více

Systém podpory nadání

Naším cílem je vytvoření příznivého prostředí pro identifikaci, rozvoj a uplatnění nadání ve škole i mimo ni.

Číst více

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí

Zabýváme se podporou systémového prostředí (NSK) v oblasti dalšího vzdělávání a realizací 2. cyklu mezinárodního výzkumu PIAAC.

Číst více