Státní těsnopisný ústav

STÚ koordinuje výuku předmětů písemná a elektronická komunikace, psaní na klávesnici a těsnopis na středních školách; organizuje soutěže pro žáky středních škol a je zkušební institucí pro státní zkoušky z grafických disciplín.

Číst více

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

Projekt navazuje na IPs Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) a Podpora krajského akčního plánování (P-KAP).

Číst více

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

Zaměřujeme se na systematickou a komplexní podporu profesního růstu zkušených i začínajících pedagogů a ředitelů.

Číst více

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

Učíme ředitele škol v České republice strategicky řídit školy.

Číst více

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem

Cílem projektu Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A), realizovaného v období 2017–2022, bylo podpořit zavádění a realizaci společného vzdělávání v souladu s Akčním plánem inkluzivního vzdělávání.

Číst více

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zajišťujeme podporu implementace společného vzdělávání (inkluze) a jeho realizaci na českých školách.

Číst více

Podpora krajského akčního plánování

Podporujeme akční plánování na úrovni krajů, středních škol a vyšších odborných škol v celé ČR, spolupracujeme se 14 kraji a tisícovkou škol.

Číst více

Podpora práce učitelů

Podporujeme pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků.

Číst více

Dějepis+

Chtěli bychom zlepšit způsob výuky dějin dvacátého století. V rámci projektu proto vznikají komunity učitelů dějepisu, kteří budou pilotovat nové metody výuky.

Číst více

Mistrovská zkouška systém

Projekt zajišťuje vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR jako nástroje vzdělávání a uznávání řemeslného mistrovství.

Číst více

Metodický portál RVP.CZ

Hlavní online metodicko-didaktická podpora učitelů v České republice napříč vzdělávacím systémem. 

Číst více

Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového

Metodicky podporujeme organizace neformálního vzdělávání a školy pro vzájemnou spolupráci a propojování vzdělávacích aktivit.

Číst více

Ao acessar o MundoFut, os fãs de futebol podem desfrutar dos jogos ao vivo de clubes consagrados, como Manchester United e Manchester City, além de outros times importantes da Premier League. copa libertadores A plataforma também disponibiliza informações atualizadas sobre as partidas, classificações e destaques dos jogos do campeonato inglês e do Campeonato Brasileiro.