Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков. immediate bitwave

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

Zaměřujeme se na systematickou a komplexní podporu profesního růstu zkušených i začínajících pedagogů a ředitelů.

V projektu připravujeme koncepci, která podpoří ucelený odborný růst pedagogů s důrazem na kvalitu, a to mimo jiné za pomoci metodických kabinetů, Stálé konference ředitelů, podpory začínajících učitelů nebo transformace systému DVPP. Nabízíme inspiraci, aktuální informace a zkušenosti. Pomáháme učitelům učit. Přispíváme k profesnímu rozvoji ředitelů. Propojujeme školy.

Hlavním cílem projektu je vytvoření, ověření a implementace systému ucelené modulární podpory, která přispívá ke zvyšování profesního rozvoje jednak vedoucích pracovníků v oblasti pedagogického řízení škol, jednak učitelů v oblasti oborových didaktik, a to prostřednictvím profesních společenství využívajících širokého spektra forem kolegiální podpory a DVPP s definovanými kritérii kvality.

Pro učitele

Učitelé se díky projektu SYPO setkávají a sdílejí své zkušenosti v metodických kabinetech, které jsou navrženy jako strukturovaná profesní společenství učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů. Jsou místem, kde si učitelé mohou rozšiřovat své znalosti a profesní dovednosti, vyměňovat si zkušenosti s kolegy a dále se profesně vzdělávat ve svém oboru. Metodické kabinety zajišťují pedagogům aplikaci inovací oborových didaktik a zaměřují se také na pedagogicko-psychologické znalosti a zkušenosti učitelů. V současné době funguje pět metodických kabinetů na národní, krajské a oblastní úrovní, a to Kabinet Český jazyk a literatura, Kabinet Informatika a ICT, Kabinet Matematika a její aplikace, Kabinet Předškolní a Prvostupňové vzdělávání, Kabinet Přírodovědné vzdělávání. V metodických kabinetech mimo jiné vznikají metodické příručky se zaměřením na praktičnost a využitelnost v praxi. Mimo to pro učitele připravujeme další vzdělávací akce, praktické workshopy či skupinové intervize. Připravujeme webináře zaměřené na oborové didaktiky, jichž bylo od začátku projektu realizováno 110 a kterých se zúčastnilo již více než 13 700 pedagogů. Na webináře je nutné se předem přihlásit na webu SYPO nebo NPI ČR, jejich záznamy mohou pedagogové zhlédnout v online školy SYPO.

Pro ředitele

Pro členy vedení škol připravujeme profesní podporu vytvořenou na míru potřebám a požadavkům samotných ředitelů. Zaměřujeme se na profesní rozvoj členů vedení škol, sebeřízení, pozitivní lídrovství, věnujeme se práci s Modelem systému podpory vedení škol. Vlastní podpora SYPO se odehrává prostřednictvím oblastních konferencí, workshopů, skupinových i individuálních konzultací, benchlearningů nebo moderovaných diskuzí. V Ředitelně Stálé konference ředitelů se mohou členové vedení škol dozvědět, jaké otázky řeší ředitelé českých škol, co je inspiruje a kde berou energii, co by poradili budoucím ředitelům nebo co je vlastně na ředitelské roli baví. Ředitelkám a ředitelům mateřských škol nabízíme bezplatné online konzultace, kdy na dotazy reagují ředitelky a ředitelé mateřských škol, kteří pracují při NPI ČR ve Stálé konferenci ředitelů a kteří mají za sebou dlouholetou praxi.

Pro školy se začínajícími učiteli

Školám se začínajícími učiteli nabízíme ucelený systém podpory, který představuje jedinečnou příležitost, jak novým pedagogům usnadnit nástup do praxe a provést je adaptačním obdobím – tedy obdobím dvou let, ve kterém dochází k adaptaci učitele na podmínky praxe ve škole, k propojování teoretických poznatků s vlastní učitelskou praxí a k začleňování učitele do práce konkrétní školy.

ICT podpora

Zvláštní postavení zaujímá podpora zaměřená na digitální technologie ve vzdělávání a řízení školy. Jejím úkolem je přispět k implementaci digitálních technologií do vzdělávání na školách v souladu s národní Strategií digitálního vzdělávání. Proto vznikla síť krajských ICT metodiků (KIM), kteří představují významný nástroj metodické podpory škol v oblasti digitálního vzdělávání. Krajští ICT metodici působí v každém krajském městě na pracovištích NPI ČR a poskytují školám bezplatnou profesní podporu. Další informace mohou učitelé a ředitelé najít v podcastech k ICT bezpečnosti.

Cílovou skupinou jsou učitelé podle jednotlivých druhů a stupňů škol, vedoucí pedagogičtí pracovníci – zejména ředitelé dle jednotlivých druhů a stupňů škol, začínající učitelé, vedoucí předmětových komisí, děti, žáci, studenti a jejich rodiče, zřizovatelé škol, vysoké školy vzdělávající učitele, školské odbory – ČMOS, MŠMT, ČŠI, školské asociace, OPŘO či poskytovatelé DVPP.


Kontakt:

Petr Štěpánek (týmový manažer aktivity Veřejnost): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Logolink OP VVV