Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zajišťujeme podporu implementace společného vzdělávání (inkluze) a jeho realizaci na českých školách.

Cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků, managementu škol a školských zařízení potřebné k realizaci společného vzdělávání v MŠ, ZŠ, SŠ, zájmovém a neformálním vzdělávání. Dále realizujeme osvětové kampaně, které jsou zaměřené na školy, rodiče, ale i na odbornou a širokou veřejnost.

Pět základních projektových aktivit

  1. Metodicko-koordinační sítě zapojených škol a pedagogických pracovníků, včetně vedoucích prostřednictvím 14 center podpory. Přehled center a další informace naleznete na webu projektu: www.inkluzevpraxi.cz.
  2. Vzdělávání pedagogů a dalších zapojených pracovníků (lektorů, mentorů, koučů nebo pracovníků veřejné správy). Vzdělávání také prostřednictvím cíleného obsahu na interaktivním webu Zapojmevsechny.cz.
  3. Práce s veřejností prostřednictvím informačního servisu (zprostředkování informací a praktických návodů z ověřených funkčních praxí či z aktuálního dění na poli společného vzdělávání na webu Zapojmevsechny.cz).
  4. Evaluace projektu a se společným vzděláváním spojených strategií (např. školských inkluzivních koncepcí krajů).
  5. Spolupráce tzv. systémových projektů zaměřených na kvalitu vzdělávání v zájmu koordinace a výměny dobrých praxí.

Naše cílové skupiny

Cílovými skupinami projektu jsou pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, rodiče, veřejnost, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

Zapojené školy a centra podpory

Zapojené školy souhrnně zaměstnávají více než 10 000 pedagogů. V každé zapojené škole působí školní garant implementace APIV, který v součinnosti s místním Centrem podpory při krajském pracovišti NPI ČR zajišťuje realizaci projektových aktivit určených členům konkrétního pedagogického sboru. Více než polovina z 355 zapojených škol může kromě kurzů dalšího vzdělávání (DVPP) využívat také individuální podporu ze strany speciálně vyškolených koučů a mentorů a služby supervizorů a odborných poradců / expertů (například dětských psychologů, speciálních pedagogů, logopedů apod.). V roce 2020 začala realizace stáží a byly spuštěny nové formy vzdělávání, tzv. webináře.

Vzdělávání online

Projekt vytvořil FB skupinu Inkluze v praxi, do níž je zapojeno na 1000 členů. Významným příspěvkem projektu je interaktivní web Zapojmevsechny.cz zacílený na pedagogy, management škol i rodiče. Při webu Zapojmevšechny.cz vznikla také FB stránka Zapojmevsechny.cz.


Kontakt:

Renata Majvaldová: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 778 454 398


banner


 Logolink OP VVV