Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

Učíme ředitele škol v České republice strategicky řídit školy.

Naším cílem je zlepšit strategické řízení a plánování ve školách a v územích prostřednictvím rozvoje pedagogického vedení ve školách a metodického vedení příjemců IPo pro tvorbu MAP. Učíme ředitele škol provádět vnitřní evaluaci školy, identifikovat její silné a slabé stránky, stanovovat vize rozvoje školy a formulovat rozvojové cíle. Společně s konzultanty rozvoje školy, mentory a kouči podporujeme ředitele v tom, aby se stali lídry rozvoje školy.

Pomoc krajských center podpory

Pomáháme ředitelům škol hledat cesty k naplnění cílů pomocí projektů tzv. šablon nebo při spolupráci s MAP. Ve 14 centrech podpory, která jsou umístěna ve všech krajích, informujeme o výzvách OP VVV, radíme s výběrem vhodných šablon, vysvětlujeme pravidla financování a pomáháme při sestavování projektů škol. Ředitelům nabízíme prezenční i distanční vzdělávání zaměřené na témata budování kultury školy, řízení změny, vnitřní evaluace školy, strategického řízení a pedagogického vedení, vybraným zájemcům pak také rozšiřující program rozvoje osobnostních a manažerských kompetencí.

Ověřování systému intenzivní podpory škol v oblasti strategického řízení

Ve vybraných školách ověřujeme systém tzv. intenzivní podpory ředitelů a širšího vedení škol v oblasti strategického řízení. Každá z těchto škol má po dva školní roky k dispozici zkušeného ředitele školy jako konzultanta rozvoje školy (KRŠ) a mentora. Konzultant provází vedení školy všemi procesy strategického řízení: podporuje diskuzi o potřebách vedení školy, učitelů i žáků, podílí se na hledání oblastí, kde se škola chce nebo může rozvíjet, radí při zpracování strategických dokumentů (Rozvojové potřeby školy, Strategický plán rozvoje školy, Školní akční plán, Evaluační zpráva o pokroku školy), naplňování a vyhodnocování strategických cílů školy. Konzultant podporuje spolupráci se zřizovatelem a dalšími řediteli v okolí školy, pomáhá řešit aktuální situaci ve škole, je řediteli partnerem a rádcem a často lidskou oporou v nelehkých situacích. V rámci této aktivity vznikly praktické metodické materiály, které jsou k ruce všem ředitelům, nejen těm, kteří se do projektu zapojili.


Kontakty:

Petr Valenta (manažer projektu): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jana Holcová (PR a komunikace): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 777 800 184


 Logolink OP VVV