Nabízíme školám i zaměstnavatelům osmihodinový kurz pro lektory, kteří budou na pracovištích zaměstnavatelů připravovat instruktory na jejich práci se žáky a studenty v rámci zajišťování odborného výcviku nebo odborné praxe.

Kurz je vhodný jak pro učitele odborného výcviku, praktického vyučování, koordinátory spolupráce škol a zaměstnavatelů, tak pro interní lektory nebo personalisty.

Po absolvování kurzu, který nabízíme zdarma v prezenční i online formě, získají lektoři podklady v elektronické podobě, podle kterých mohou realizovat vzdělávání instruktorů praktického vyučování v rozsahu 40 hodin.
Kromě prezenčního studia zahrnuje také samostudium, praktický nácvik a závěrečný test. Školy či firmy si však mohou podklady upravit dle vlastních potřeb – například doplnit obsah související s konkrétním oborem vzdělání nebo kurz organizačně rozdělit na jednotlivé bloky.


Instruktor praktického vyučování je pověřený zaměstnanec firmy, na jejímž pracovišti probíhá praktické vyučování. Instruktor vstupuje do každodenní interakce se žákem a při praktickém vyučování za ně nese odpovědnost. Instruktor pomáhá škole naplňovat školní vzdělávací program a formuje pracovní návyky a postoje žáků.

Přesto není pro výkon práce instruktora potřeba žádný kvalifikační předpoklad pedagogického charakteru. Zákon o pedagogických pracovnících totiž instruktora praktického vyučování nezmiňuje.

Vzdělávání instruktorů praktického vyučování přispívá k vyšší kvalitě praktického vyučování v reálném pracovním prostředí. Proškolený instruktor získává nejen znalosti, které mu pomohou zorientovat se v dokumentech školy i souvisejících předpisech, ale také získat větší jistotu při práci se žáky.

Kontakty:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.