Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

Projekt navazuje na IPs Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) a Podpora krajského akčního plánování (P-KAP).

Účelem projektu P-AP je vytvořit jednotný model akčního plánování, které vychází ze stávající dobré praxe ve školách (SŠ, ZŠ, MŠ), v území a v krajích (MAP, KAP), a zvýšit tak kvalitu i naplňování strategických i akčních cílů na všech úrovních vzdělávacího systému.

Pracovníci projektu poskytují metodickou podporu realizátorům MAP, KAP a školám s projekty tzv. šablon.


Výstupy metodické podpory akčního plánování v území

Tým metodické podpory poskytoval konzultace v oblasti zjednodušených projektů pro všechny typy škol – MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, SVČ, ZUŠ. Konzultace probíhaly pravidelně po dobu 18 měsíců a po dobu realizace vznikala databáze nejčastějších otázek a odpovědí – FAQ.


Průvodce strategickým a akčním plánováním

Průvodce je nositelem jednotného modelu akčního plánování, jehož cílem je provést aktéry plánování na různých úrovních vzdělávací politiky plánovacím procesem. Jednotlivé části průvodce vychází z již realizovaných národních projektů (SPR, P-KAP), z aktuálních trendů v oblasti plánování a také z dobré praxe českých škol. Aby bylo možné reflektovat potřeby cílové skupiny a zjednodušit aktualizaci neustále se rozvíjejícího obsahu, byla při tvorbě použita aplikace OrgPad, která představuje českou webovou aplikaci na tvorbu interaktivních digitálních nástěnek. Dané řešení umožňuje prezentaci informací v přehledných schématech s možností individualizace dle cílových skupin. Součástí Průvodce je 16 informačních videí k jednotlivým částem a úrovním.

Průvodce strategickým a akčním plánováním

Do Průvodce vstoupíte výběrem jedné ze tří úrovní plánování, která odpovídá Vašemu zájmu a zaměření. Jedná se o úroveň kraje, území, školy a školského zařízení. Tím se dostanete k relevantním informacím, jež jsou určeny přímo pro Vás.

Na blogu Edusítě jsou rovněž zveřejněny záznamy z realizovaných webinářů k možnostem využití Průvodce strategickým a akčním plánováním v plánovacím procesu:

  • mateřských a základních škol
  • středních a vyšších odborných škol

Záznamy z online setkání k Průvodci strategickým a akčním plánováním


Kontakty

Na koho se můžete obrátit ve svém regionu


Projekt P-AP je financován z prostředků OP VVV a trvá od prosince 2021 do listopadu 2023.


APIV A