Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Podpora pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky cizinci ve školách

Zajišťujeme podporu a servis pro pedagogy, kteří se věnují práci s dětmi/žáky cizinci.

Realizujeme komplex mnoha aktivit pro podporu pedagogických pracovníků věnujících se dětem/žákům cizincům a jejich rodičům. Zajišťujeme například služby krajských koordinátorů, síťování, metodickou podporu, DVPP, služby adaptačních koordinátorů nebo překladatelské a tlumočnické služby. Na jednom místě shromažďujeme všechny potřebné informace, aby se necítili ztracení a nebyli na to sami.

Portfolio podpor pro pedagogy

Nabízíme učitelům široké portfolio podpor od začínajících pedagogů až po ty zkušené, a to napříč celou republikou. Jedná se o metodickou podporu, podporu síťování v terénu a provazování aktérů v jednotlivých krajích i na úrovni celé republiky. Hledáme příklady dobrých praxí a snažíme se je předávat při konzultacích či vzdělávacích aktivitách. Připravujeme bezplatné webináře a semináře na aktuální témata z oblasti podpory dětí/žáků cizinců. Hledáme témata, která pedagogy pracující s DŽC zajímají či ve kterých potřebují prostor pro hledání řešení a tento prostor na webinářích, seminářích či diskusních setkáních vytváříme. Hledáme též dokumenty, které pedagogům ve školách ulehčí život a připravujeme je i s překlady k volnému využití. Bezplatně zařizujeme překladatelské či tlumočnické služby, např. třídní schůzku či jednání s rodiči apod. Zajišťujeme také finanční prostředky pro adaptační koordinátory do škol, aby se mohli věnovat nově příchozím dětem a žákům cizincům, a pomohli jim tak zmírnit stres a nápor z příchodu do nového cizojazyčného prostředí. Na webu https://cizinci.npi.cz/ zveřejňujeme relevantní informace, metodické a jiné materiály i inspirativní novinky z oboru.

Informační servis krajských kontaktních center podpory

Jsme partnerem MŠMT a podporujeme jeho kroky v oblasti péče o děti/žáky cizince informačním servisem pro pedagogické a jiné zainteresované spolupracovníky prostřednictvím13 krajských kontaktních center podpory pedagogických pracovníků pro práci s DŽC (při krajských pracovištích NPI ČR). Jejich hlavní náplní je:

  • poradenství a metodická podpora (přímá ve škole, nepřímá telefonicky, prostřednictvím elektronické poradny),
  • síťování a spolupráce relevantních aktérů (školy, kontaktní centra, instituce veřejné správy, neziskové organizace) prostřednictvím vytvořeného sytému kontaktních pracovníků,
  • realizace diskuzních setkání a workshopů – mapování potřeb učitelů a jednotlivých škol dle regionů,
  • vytvoření, provozování a aktualizace portálu cizinci.npi.cz,
  • zajišťování ucelené nabídky metodických materiálů, 
  • zajišťování ucelené nabídky vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky.

Kontakt:

Halka Smolová Závorová, metodička vzdělávání: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 770 124 750