Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Systém podpory nadání

Naším cílem je vytvoření příznivého prostředí pro identifikaci, rozvoj a uplatnění nadání ve škole i mimo ni.

Usilujeme o to, aby žáci ve školách mohli odhalit a rozvinout svoje nadání a škola pro ně byla tím nejlepším místem, kde s tím mohou začít a kde jim poradí, doporučí vhodnou mimoškolní příležitost. Nechceme, aby škola nadané žáky limitovala, aby kvůli svému nadání trpěli, nebo je skrývali. Měla by být místem, kde má žák možnost nadání ukázat a smysluplně uplatnit.

Naše cíle

Abychom toho dosáhli, máme v SPN tři hlavní dílčí cíle:

  1. Dosáhnout změny ve školách (vyhledávání, identifikace a základní kroky k rozvoji nadání)
  2. Dosáhnout změny v prostředí obklopujícím školy (specifické či výběrové aktivity navíc)
  3. Hledat a prosazovat systémová opatření resortní i mimoresortní, centrální i regionální

1. Změny ve školách

Prvního cíle chceme dosáhnout vzděláváním učitelů (připravit je na odhalování, práci s nadanými a jejich podporu) – „zapálit“ je natolik, aby se s kolegy a vedením postupně dopracovali k „systému podpory nadání na škole“. Dosud nejúspěšnější metodou je multiplikace nejlepší praxe, kterou skupina učitelů z kraje získá při stážích na špičkových školách v ČR. Osvědčilo se také sdílení v rámci krajské sítě, kde se školy navzájem podporují ve svých pokusech při zavádění podpory nadání, ať už přímo v hodinách, nebo ve fungování systému na škole.

2. Mimoškolní aktivity

Druhého cíle chceme dosáhnout diseminací osvědčených a vytvářením (nejlépe kontinua) geograficky i časově dostupných příležitostí (aktivit) pro odhalení, hlubší rozvoj a uplatnění nadání. Aktéři krajských sítí podpory nadání takové aktivity realizují za podpory naší a institucí s celostátní působností. Jde o mimoškolní aktivity zaměřené na rozvoj nadání realizované odbornými pracovišti, experty, jež obsahují prezenční či online setkávání účastníků z jednotlivých krajů nebo z celé ČR. Patří sem „soutěže a přehlídky“, které, krom identifikace, jsou cenné zejména možností pracovat na odborném tématu, účastnit se přípravných kurzů, bádat. „Nesoutěžní“ příležitostí jsou odborné aktivity nově zpravidla s online komponentou. Aby školy měly žákům co doporučit, věnujeme se vývoji, verifikaci a diseminaci takových aktivit. Při tom počítáme s tím, že budou realizovány aktéry krajských sítí s podporou a využitím platformy SPN a sítí spolupracujících expertů a institucí. Zásadním přínosem je, že realizátorem aktivity je subjekt mimo NPI ČR, který se stává dalším agens rozvoje podpory nadání, přináší nové oblasti, experty a další zdroje do prostoru podpory nadání (a to nejen žákům, ale i pedagogům) a NPI ČR může ovlivňovat kvalitu, skladbu a nabídku aktivit. Realizace/realizátor se stává významným činitelem rozvoje regionu, s aktivní úlohou škol.

3. Systémové změny

Třetí cíl byl navrhován s MŠMT a předpokládá fungování pracovních skupin MŠMT a krajských koordinačních skupin podpory nadání, v nichž působí i pracovník krajského úřadu.


Kontakt:

Stanislav Zelenda: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.