Dějepis+

Realizujeme pokusné ověřování ve školách, jehož obsahem je podpora škol a učitelů dějepisu při faktické proměně způsobů a metod výuky moderních dějin

Cílem projektu je:
A) změnit metody výuky dějin 20. století primárně na 2. stupni ZŠ a ověřit moderní a efektivní metody výuky dějepisu směřující k rozvoji klíčových i obecných kompetencí žáků;
B) ověřit způsob podpory škol ve vztahu k faktické proměně metod výuky; vytvořit model pro práci s učiteli v rámci budoucích revizí RVP a nastavení budoucího fungování metodických kabinetů.

Obsahem pokusného ověřování je podpora škol a učitelů dějepisu při faktické proměně způsobů a metod výuky moderních dějin. Výuka dějepisu nemá být pouze učením faktů, žáci mají být vedeni také k poznání, že (slovy RVP ZV): historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti.
Pokusné ověřování bude na zapojených školách zahájeno v září 2021. Do té doby budou v přípravné fázi pokusného ověřování (trvající od okamžiku vyhlášení PO do 31. srpna 2021) připraveny tři základní komponenty:

Kvalitní učitelé dějepisu

Síť lokálních „koordinátorů“, kvalitních učitelů dějepisu, kteří pracují s učiteli dějepisu na cca šesti školách v okolí na zlepšení výuky moderních dějin.
Rozsah od školního roku 2021/2022:
• ideálně 60–80 koordinátorů, tj. 350–500 základních škol (cca 10 % všech ZŠ)
• optimální podíl šest škol / koordinátor
• rozsah 80 koordinátorů je ideální maximum
• minimální rozsah projektu je 10 koordinátorů
Koordinátoři pracují s učiteli na místě, propojují je mezi školami, chodí na hodiny, pomáhají s přípravou a poskytují jim zpětnou vazbu, konkrétní způsoby a rozsah práce koordinátorů je předmětem pokusného ověřování – bude variován a sledován dopad různé míry zapojení.

Vzorové hodiny

Kompletní příprava vzorových hodin pro moderní dějiny, se kterými budou školy v projektu pracovat, je volně dostupná na edu.cz.
• Rozsah – vzorové hodiny pro jeden ročník (cca 50 lekcí); učební materiály, včetně metodik pro učitele k jednotlivým aktivitám.
• Obecné principy a praktické tipy a rady, ilustrované konkrétními videoukázkami z výuky a napojené na učební materiály.
• Vzorové hodiny vycházejí z volně dostupných materiálů na portálu historylab.cz, rvp.cz, z Databáze výstupů OP VVV, Databáze OP VK a výukových materiálu z projektů výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II, portálu moderni-dejiny.cz (spolek PANT) a dalších, a budou zároveň dostupné prostřednictvím nového webu MŠMT edu.cz.

Sledujeme a vyhodnocujeme kvalitu práce

Systém práce s lokálními koordinátory a zapojenými školami, kontinuálního zlepšování a řízení kvality, sledování a vyhodnocování dopadů projektu a jeho úprava podle výsledků.
• Hlavní cíl celého projektu: najít funkční systém práce se školami v lokálních oblastech a jejich podpory z centra.
• K tomu je klíčový dobrý systém vyhodnocování dopadů a kvality práce koordinátorů a jejich skupin: část dopadů musí být měřitelná. Bude sledován dopad na žáky, na zapojené učitele (a celý učitelský sbor) a sbírána zpětná vazba na práci koordinátorů. Pro vyhodnocování vzdělávacích výsledků bude zváženo využití připravených úloh v rámci projektu České školní inspekce (ČŠI) s názvem Komplexní systém hodnocení a další zapojení ČŠI/CZVV.
• Prostřednictvím koordinátorů bude pravidelně získávána formalizovaná zpětná vazba pro úpravy projektu.
• Bude testováno co největší množství variant nastavení systému tak, aby bylo možno se z něj poučit pro práci s učiteli v rámci revizí RVP a budoucího nastavení metodických kabinetů.
• Pro práci s koordinátory bude vytvořeno nutné minimum dalších materiálů, resp. základní školení / výcvik.


Kontakt:

Martina Ondrouchová: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 739 029 240