Dějepis+

Chtěli bychom zlepšit způsob výuky dějin dvacátého století. V rámci projektu proto vznikají komunity učitelů dějepisu, kteří budou pilotovat nové metody výuky.

Navštivte webovou stránku projektu Dějepis+, kde se dozvíte aktuální informace: dejepisplus.npi.cz

„V našem školství – včetně vysokého – bohužel stále vládne dávno neudržitelná představa „pokrytí celého oboru“, která zamořuje učebnice, a i z velmi zajímavých oborů dělá vysušené mumie. Místo aby děti aspoň něco pochopily a zažily, předkládáme jim povrchní seznamy odborných pojmů, které slouží jen k tomu, aby si děti daný obor nadobro zošklivily.“  

Jan Sokol (Aktuálně 28. 8. 2011)

O projektu Dějepis+

Dějepis+ je projektem, který je jedním z nástrojů k naplňování cílů vytyčených MŠMT ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Tvoří důležitý článek k proměně a obohacení metod výuky. Díky spolupráci odborníků z Ústavu totalitních režimů a Národního pedagogického institutu ČR, pod záštitou MŠMT, dochází k pokusnému ověřování moderní a efektivní metody výuky dějepisu a možné podpory škol ve vztahu k faktické proměně způsobů a metod výuky. Od září 2021 je pokusné ověřování uskutečňováno v hodinách dějepisu na dvě stě osmnácti zapojených základních i středních školách na celém území České republiky. Učitele dějepisu, kteří jsou do pokusného ověřování zapojeni, projekt podporuje formou školení, seminářů, metodik a úzké spolupráce s odborníky, kteří jim poskytují pravidelné konzultace.

Představujeme projekt Dějepis+

Základní informace

Termín realizace:

1. 2. 2021 - 31. 12. 2023

Rozpočet:

70 milionů Kč

Cíl projektu: 

Ve dvou školních letech (2021/2022 a 2022/2023) proběhne strukturovaně řízená inovativní výuka (tzv. pokusné ověřování) dějin 20. století, primárně na 2. stupni základních škol, doplňkově i na středních školách. Výsledky průběžného vyhodnocovaní dat z realizace i závěrečné evaluace pokusného ověřování jsou výstupy projektu, které přispějí k inovacím ve vzdělávacím systému v rámci Strategie 2030+.   

Pokusně ověrované oblasti (výzkumný záměr): 

První oblast ověřování cílí na praktickou výuku. Tým didaktiků a historiků vytvořil metodické materiály pro výuku dějepisu – dějin 20. století. Jsou určeny učitelům k výraznému posílení činnostní a badatelské výuku dějepisu, tak, aby se žáci učili vědomosti o minulosti zpracovávat jako otevřené a zaujímat k nim vlastní názor, nikoliv je pasivně přebírat jako hotová fakta.

Druhá oblast ověřování je zaměřena na způsob podpory škol ve vztahu k proměně metod výuky. Inovace v metodice výuky dějepisu kladou nároky na učitele dějepisu. Ověřuje se systematické zajištění podpory profesně založených skupin, které budou stabilně zprostředkovávat sdílení zkušeností a podporu v rámci učící se komunity, které odpovídají záměru revizí RVP.  

Třetí oblastí ověřování je samotné fungování učících se komunit učitelů dějepisu. Skutečnou proměnu výuky zajišťuje v projektu síť lokálních koordinátorů, odborníků, kteří předávají zapojeným učitelům know-how. Lokální koordinátoři a zapojení učitelé (všichni učitelé dějepisu) tvoří tzv. učící se komunity, které jsou klíčovou strukturou, využitelnou i pro další skupiny pedagogů jiných předmětů či vzdělávacích oblastí.

Čtvrtou oblastí ověřování je využití vyhodnocených získaných dat k jejich implementaci pro probíhající revizi RVP k rozvíjení kompetencí žáků. Dosavadní způsob výuky dějepisu, který je primárně zaměřen na předávání faktů pomocí frontální výuky, se ukazuje jako nedostačující. Dle RVP ZV mají být žáci vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Výuka dějepisu by měla vést k rozvíjení obecných kompetencí – kritického myšlení, práce se zdroji informací, čtenářské gramotnosti, a dále zahrnovat významné prvky mediální výchovy a výchovy k občanství.  

Informační zdroje k projektu Dějepis+

Zadávací dokumentace MŠMT

Seznam zapojených škol na školní rok 2021/2022

Memorandum o spolupráci mezi MŠMT, NPI, ÚSTR a ČVÚT

Realizační tým a kontakty

Martina Ondrouchová, projektová manažeřka, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jaroslav Pinkas, obsahový manažer, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Petr Sedlák, koordinátor garantů, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Vendula Ježková, PR manažerka, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.