Konference: Jak rozvíjet (nejen) základní dovednosti dospělých v rámci celoživotního učení

Projekt EAAL Vás zve 7. prosince na konferenci, kde budou prezentovány přístupy k rozvíjení základních dovedností dospělých.

Účastníci se budou moci zapojit do diskuze v rámci workshopů zaměřujících se na aspekty celoživotního učení dospělých. Konferenci pořádá Evropská agenda pro vzdělávání dospělých (EAAL) ve spolupráci s DigiKoalicí, projektem UpSkilling a platformou EPALE.

ONLINE konference se koná 7. prosince od 9:30 do 13 hodin.

REGISTRACE


Program:

09:15 – 09:30
Otevření konference, přihlašování účastníků

09:30 – 09:45
Zahájení a úvodní slovo: Matěj Bulant (NPI ČR)
Představení projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých: Jan Brůha (NPI ČR)
09:45 – 10:10
Nízké základní dovednosti jako problém pro uplatnění se v osobním i profesním životě (bude upřesněno)
10:10 – 10:30
Základní dovednosti ve výzkumu PIAAC: Petra Holečková (NPI ČR, Národní tým PIAAC)
10:30 – 10:45
Diskuze ve skupinách
10:45 – 11:15
Základné zručnosti v SR – od projektu k strategickým dokumentom: Ľubica Gállová (ŠIOV)

11:15 – 11:45
Přestávka na kávu

11:45 – 12:45
Workshopy ve skupinách
• Proč se dospělí v ČR tak málo vzdělávají? Co udělat pro to, aby se vzdělávali více? (UpSkilling)
• Jak podpořit rozvoj dovedností dospělých za využití platformy EPALE i realizace projektu Erasmus+ (EPALE)
• Jak podpořit rozvoj digitálních kompetencí dospělých? Jaké existují překážky? A jak dospělé motivovat? (DigiKoalice)
• Využití (online) nástrojů pro evaluaci základních dovedností (EAAL)
12:45 – 13:00
Shrnutí jednotlivých workshopů a závěr konference


Kdy? 7. 12. od 9:30 do 13:00 hodin
Kde? Online (Zoom)
Jak? Přihlaste se na konferenci přes registrační formulář


Podrobnější informace a upřesněný program obdrží registrovaní účastníci před konferencí.

Další aktuality

O jaké profese a obory bude v ČR zájem v roce 2030?

Cedefop Skills forecast zahrnuje odhad budoucích trendů zaměstnanosti podle sektorů, skupin povolání, jednotlivých zemí i odhady budoucí úrovně vzdělání a dostupné pracovní síly.

Číst více

Přihlaste se do soutěže Učme chemii atraktivně!

Soutěž pořádá Svaz chemického průmyslu České republiky. Cílem třetího ročníku je ukázat zajímavé náměty, jak efektivně učit chemii v prezenční i distanční formě.

Číst více

Zveme vás na webinář o rozvoji kariérových kompetencí

Rozvoj kariérových kompetencí je důležitým předpokladem pro dlouhodobou uplatnitelnost na trhu práce. Na webináři se zaměříme na možnosti zjišťování kariérových kompetencí u žáků, studentů a klientů. 

Číst více

Rakousko: nový systém řízení kvality na školách

Na rakouských školách byl ve školním roce 2021/2022 zaveden nový systém řízení kvality, který má pomoci dostát zvyšujícím se nárokům na školní vzdělávání.

Číst více

Vypravili jsme se do škol, které doučují navzdory epidemické situaci

Školy mají plné ruce práce se zvládáním hybridní výuky, kterou přinesla další vlna covidové pandemie. Přestože se personální a časové možnosti mnohdy zhoršují, doplňkový vzdělávací program pro rozšíření znalostí žáků pokračuje, nyní v rámci Národního plánu obnovy.

Číst více