Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Konference: Jak rozvíjet (nejen) základní dovednosti dospělých v rámci celoživotního učení

Projekt EAAL Vás zve 7. prosince na konferenci, kde budou prezentovány přístupy k rozvíjení základních dovedností dospělých.

Účastníci se budou moci zapojit do diskuze v rámci workshopů zaměřujících se na aspekty celoživotního učení dospělých. Konferenci pořádá Evropská agenda pro vzdělávání dospělých (EAAL) ve spolupráci s DigiKoalicí, projektem UpSkilling a platformou EPALE.

ONLINE konference se koná 7. prosince od 9:30 do 13 hodin.

REGISTRACE


Program:

09:15 – 09:30
Otevření konference, přihlašování účastníků

09:30 – 09:45
Zahájení a úvodní slovo: Matěj Bulant (NPI ČR)
Představení projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých: Jan Brůha (NPI ČR)
09:45 – 10:10
Nízké základní dovednosti jako problém pro uplatnění se v osobním i profesním životě (bude upřesněno)
10:10 – 10:30
Základní dovednosti ve výzkumu PIAAC: Petra Holečková (NPI ČR, Národní tým PIAAC)
10:30 – 10:45
Diskuze ve skupinách
10:45 – 11:15
Základné zručnosti v SR – od projektu k strategickým dokumentom: Ľubica Gállová (ŠIOV)

11:15 – 11:45
Přestávka na kávu

11:45 – 12:45
Workshopy ve skupinách
• Proč se dospělí v ČR tak málo vzdělávají? Co udělat pro to, aby se vzdělávali více? (UpSkilling)
• Jak podpořit rozvoj dovedností dospělých za využití platformy EPALE i realizace projektu Erasmus+ (EPALE)
• Jak podpořit rozvoj digitálních kompetencí dospělých? Jaké existují překážky? A jak dospělé motivovat? (DigiKoalice)
• Využití (online) nástrojů pro evaluaci základních dovedností (EAAL)
12:45 – 13:00
Shrnutí jednotlivých workshopů a závěr konference


Kdy? 7. 12. od 9:30 do 13:00 hodin
Kde? Online (Zoom)
Jak? Přihlaste se na konferenci přes registrační formulář


Podrobnější informace a upřesněný program obdrží registrovaní účastníci před konferencí.

Další aktuality

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více

Trh práce podle Cedefopu: Stárnoucí, digitální i zelený

Jaké změny pozorujeme na evropském trhu práce? Zaměstnanost ve veřejných službách a znalostní ekonomice roste, zatímco průmysl a další tradiční odvětví čelí propadu. Stárnutí populace a digitální dovednosti se stávají klíčovými tématy. Pracovní pozice také čím dál více reflektují zelenou transformaci.

Číst více