Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

EU doporučila individuální vzdělávací účty a mikrocertifikáty

Rada EU přijala 16. června doporučení o individuálních vzdělávacích účtech a doporučení o mikrocertifikátech.

Vydáním doporučení o individuálních vzdělávacích účtech a mikrocertifikátech Rada EU reaguje na současné výzvy, zejména nedostatek dovedností v souvislosti s probíhajícími digitálními, ekologickými a demografickými změnami.

Individuální vzdělávací účty

Cílem doporučení o individuálních vzdělávacích účtech je zajistit všem lidem bez ohledu na jejich postavení ve vztahu k trhu práce přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem, které jsou zároveň přizpůsobeny jejich potřebám. Individuální vzdělávací účty by měly umožnit všem dospělým v produktivním věku získat prostředky na vybrané kvalitní odborné vzdělávání, poradenství nebo validaci předchozího učení.

Mikrocertifikáty

Doporučení o mikrocertifikátech se zaměřuje na podporu celoživotního učení a zaměstnatelnosti prostřednictvím certifikování výsledků učení, které člověk získá absolvováním drobné vzdělávací zkušenosti (např. krátkým školením). Mikrocertifikáty tak představují flexibilní a zároveň cílený způsob, jak pomoci lidem rozvíjet jejich znalosti, dovednosti a kompetence pro jejich osobní i profesní život.


  Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?

Další aktuality

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více