EU doporučila individuální vzdělávací účty a mikrocertifikáty

Rada EU přijala 16. června doporučení o individuálních vzdělávacích účtech a doporučení o mikrocertifikátech.

Vydáním doporučení o individuálních vzdělávacích účtech a mikrocertifikátech Rada EU reaguje na současné výzvy, zejména nedostatek dovedností v souvislosti s probíhajícími digitálními, ekologickými a demografickými změnami.

Individuální vzdělávací účty

Cílem doporučení o individuálních vzdělávacích účtech je zajistit všem lidem bez ohledu na jejich postavení ve vztahu k trhu práce přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem, které jsou zároveň přizpůsobeny jejich potřebám. Individuální vzdělávací účty by měly umožnit všem dospělým v produktivním věku získat prostředky na vybrané kvalitní odborné vzdělávání, poradenství nebo validaci předchozího učení.

Mikrocertifikáty

Doporučení o mikrocertifikátech se zaměřuje na podporu celoživotního učení a zaměstnatelnosti prostřednictvím certifikování výsledků učení, které člověk získá absolvováním drobné vzdělávací zkušenosti (např. krátkým školením). Mikrocertifikáty tak představují flexibilní a zároveň cílený způsob, jak pomoci lidem rozvíjet jejich znalosti, dovednosti a kompetence pro jejich osobní i profesní život.


  Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?

Další aktuality

Mikrocertifikáty: je třeba systém i rozvoj jednotlivce

Česko má rok na přípravu plánu pro zavedení mikrocertifikátů. Ty umožní prokazovat se dovednostmi získanými prostřednictvím kratších úseků učení. V popředí zájmu by měl zůstat přínos mikrocertifikátů pro uživatele, naznačuje diskuze.

Číst více

Jak dostat skutečné dobrodružství do výchovy mladé generace

Zástupci Národního pedagogického institutu ČR hovořili na konferenci v Senátu Parlamentu ČR o významu a pozitivním vlivu neformálního vzdělávání.

Číst více

Co nás čeká v budoucnu na trhu práce?

Trh práce prošel velkými změnami v důsledku pandemie, války a s nimi spojené inflace i zdražování energií. Na pracovním trhu stále chybí 300 tisíc lidí. Trendům na trhu práce se věnovala konference HR fóra Formování nové budoucnosti v květnu 2022 v Praze.

Číst více

EU doporučila individuální vzdělávací účty a mikrocertifikáty

Rada EU přijala 16. června doporučení o individuálních vzdělávacích účtech a doporučení o mikrocertifikátech.

Číst více

Spolupráce se školami se firmám vyplatí

Přilákat do svého týmu nové lidi, obzvlášť ty aktivní, je dnes snem personalistů. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je spolupráce se středními, vyššími odbornými nebo vysokými školami. Efekt spolupráce je vidět spíše z dlouhodobého hlediska, ale firmám se vyplatí.

Číst více