Evropská politika odborného vzdělávání v interaktivním nástroji

Nový nástroj Cedefopu vizualizuje pokrok EU a jejích členských států směrem k cílům souvisejícím s odborným vzděláváním. Jak si v tomto ohledu stojí Česká republika?

Číst více

Nabízíme pomoc při úpravách školních vzdělávacích programů

Chystáte se na úpravy ŠVP v digitální oblasti? Můžete zdarma využívat individuální konzultace s našimi odborníky.

Číst více

DigCompEdu: Digitální kompetence učitelů od teorie k praxi

Vydáváme publikaci Michala Černého věnovanou kompetenčnímu rámci DigCompEdu. Naleznete zde přehledný výklad tohoto rámce a inspiraci pro rozvoj digitálních kompetencí učitelů.

Číst více

Ivo Jupa: Díky zkušenostem jsme měli náskok

Již rok pomáháme učitelům a ředitelům škol se začleňováním ukrajinských dětí a žáků do výuky.

Číst více

Jak na terminologii evropské politiky vzdělávání

Cedefop aktualizoval glosář terminologie evropské politiky vzdělávání a odborné přípravy.

Číst více

DIGI roadshow pro učitele prvního stupně základních škol

Jak na zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí? Přijďte si o tom s námi popovídat v úterý 21. března na krajské pracoviště NPI ČR.

Číst více

Český tým dovezl z Tchaj-wanu zlatou medaili

V mezinárodní soutěži studentů Taiwan International Science Fair byla oceněna zlatou medailí práce Pavla Kletečky Aplikace technické analýzy na akciový trh. Gratulujeme!

Číst více

Živě: Informatické myšlení na prvním stupni základní školy

V živě streamované debatě u kulatého stolu se budeme zabývat tím, co si lze představit pod pojmem informatické myšlení, jak souvisí s výukou nové informatiky a jak ho můžeme konkrétně rozvíjet.

Číst více

Analýza: Připravenost základních škol a gymnázií na výuku podle revidovaného RVP

Zveřejňujeme výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na zavádění změn v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí na základních školách a gymnáziích.

Číst více

Covid-19 a válka na Ukrajině: jak se odrazily na trhu práce

Převrátila pandemie evropský trh práce vzhůru nohama? A která odvětví postihla nejvíce válka na Ukrajině? Odpovědi dává analýza online inzerce práce.

Číst více

Reakce NPI ČR na tiskovou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu z 13. února 2023

Vyjádření k tiskové zprávě NKÚ o Kontrolním závěru č. 22/02, Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu digitálního vzdělávání  

Číst více

Výuka informatiky v základních školách speciálních v digitální době

V debatě 25. ledna jsme diskutovali o změnách v rámcových a školních vzdělávacích programech a o využití digitálních technologií v základních školách speciálních.

Číst více