Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Startuje iniciativa Měníme osnovy

Cílem iniciativy je pomoci přinést a veřejně komunikovat proměnu vzdělávacích programů, aby školy měly zadání, podporu a prostředky pro učení obsahu a dovedností pro 21. století.

Iniciativa Měníme osnovy spojuje stát, byznys a neziskovou sféru. Mezi její ambasadory patří osobnosti byznysu Tomáš Salomon, Martin Vohánka, filantrop Jan Školník, umělci Simona Babčáková, Jiří Mádl a Vojtěch Dyk, akademici a učitelé.

Nejdůležitější je, jaké dovednosti se děti naučí

Iniciativa Měníme osnovy změny přibližuje široké veřejnosti a vysvětluje jejich pozitiva rodičům, učitelům a celé společnosti. Zaměřuje se na 8 klíčových kompetencí, které jsou nezbytné pro úspěch v dnešním světě. Jsou to komunikační dovednosti, schopnost řešení problému, schopnosti učit se, sociální a personální kompetence, občanské dovednosti, pracovní dovednosti, kulturní a digitální dovednosti a řešení vědeckých a technických problémů.

Právě teď je nejvyšší čas

V počtu žáků s nízkou gramotností jsme na tom už teď hůře než Polsko, Estonsko nebo Slovinsko. Téměř 30 % žáků základních škol dosahuje velmi nízké úrovně čtenářské a matematické gramotnosti v šetřeních PISA. Abychom to změnili, potřebujeme u dětí více rozvíjet praktické dovednosti a kompetence. To pomůže studentům mimo jiné najít a udržet si zaměstnání, která teď teprve vznikají. „Struktura trhu se bude dynamicky měnit – do roku 2030 přijde cca 330 tisíc současných zaměstnanců o práci z důvodu zániku jejich pracovních pozic, zároveň vznikne přes půl milionu nových pracovních míst, tento trend bude pokračovat i v dalších letech,“ upozorňuje Matěj Bulant, zodpovědný za změny RVP v NPI ČR.menime osnovy

Další aktuality

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více