Cílem iniciativy je pomoci přinést a veřejně komunikovat proměnu vzdělávacích programů, aby školy měly zadání, podporu a prostředky pro učení obsahu a dovedností pro 21. století.

Iniciativa Měníme osnovy spojuje stát, byznys a neziskovou sféru. Mezi její ambasadory patří osobnosti byznysu Tomáš Salomon, Martin Vohánka, filantrop Jan Školník, umělci Simona Babčáková, Jiří Mádl a Vojtěch Dyk, akademici a učitelé.

Nejdůležitější je, jaké dovednosti se děti naučí

Iniciativa Měníme osnovy změny přibližuje široké veřejnosti a vysvětluje jejich pozitiva rodičům, učitelům a celé společnosti. Zaměřuje se na 8 klíčových kompetencí, které jsou nezbytné pro úspěch v dnešním světě. Jsou to komunikační dovednosti, schopnost řešení problému, schopnosti učit se, sociální a personální kompetence, občanské dovednosti, pracovní dovednosti, kulturní a digitální dovednosti a řešení vědeckých a technických problémů.

Právě teď je nejvyšší čas

V počtu žáků s nízkou gramotností jsme na tom už teď hůře než Polsko, Estonsko nebo Slovinsko. Téměř 30 % žáků základních škol dosahuje velmi nízké úrovně čtenářské a matematické gramotnosti v šetřeních PISA. Abychom to změnili, potřebujeme u dětí více rozvíjet praktické dovednosti a kompetence. To pomůže studentům mimo jiné najít a udržet si zaměstnání, která teď teprve vznikají. „Struktura trhu se bude dynamicky měnit – do roku 2030 přijde cca 330 tisíc současných zaměstnanců o práci z důvodu zániku jejich pracovních pozic, zároveň vznikne přes půl milionu nových pracovních míst, tento trend bude pokračovat i v dalších letech,“ upozorňuje Matěj Bulant, zodpovědný za změny RVP v NPI ČR.menime osnovy

Další aktuality

19. červen 2024

Zveme vás na šestý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více

13. červen 2024

Bulharsko: novelizace zákona modernizuje odborné vzdělávání

Novelizace zákona o odborném vzdělávání a přípravě v Bulharsku představuje završení dvouletých diskusí zainteresovaných stran. Jaké zásadní změny přináší nová legislativa?

Číst více

03. červen 2024

Pojďte s námi bilancovat na festivalovém setkání Evropa jako education village

Festival se uskuteční 24. června na brněnském hradě Špilberk. Zveme všechny, kterým záleží na zlepšování kvality vzdělávání a věří, že všechno začíná setkáním.

Číst více

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více