Hlavním posláním konference, která se konala již počtvrté, bylo poukázat na důležitost a význam odolnosti a samostatnosti jako součásti výchovy mladé generace, a tím přispět k budoucí prosperitě České republiky.

Konferenci na téma „Odolnost a samostatnost“ v horní parlamentní komoře inicioval senátní vzdělávací výbor ve spolupráci s Nadací Pangea, Národním pedagogickým institutem ČR a prázdninovou školou Lipnice. Cílem konference bylo vyzvednout a na praktických příkladech ukázat význam odolnosti a samostatnosti pro život člověka a celé společnosti a zároveň podpořit celistvou výchovu, která je otevřená moderním trendům, a přitom vychází z nejlepších tradic a kořenů výchovy a vzdělávání.

Výchova v přírodě posiluje odolnost, odvahu a chuť objevovat svět, ale také odpovědnost za sebe sama i svoje okolí. Je proto třeba zaměřit se už ve škole na aktivity, které žáky formou zážitku učí schopnosti řešit problém, překonávat překážky, správně se rozhodnout, napravit případnou chybu a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost,“ říká Jiří Růžička, předseda senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil dodává: „Odolnost nelze rozvíjet jen samu o sobě, ale vždy jako součást píle a úsilí napříč různými oblastmi lidské činnosti. Dříve spočívala odolnost v materiálním zabezpečení, dnes jedná hlavně o obranu hodnot a základních principů, na kterých je společnost založena. Je proto důležité být odolný proti populistům a dezinformacím, v tomto smyslu se Senát snaží jít příkladem.“

První zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč hovořil na konferenci o tom, jak odolný občan, odolná společnost rovná se odolný stát. Přednosta Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN v Motole Michal Hrdlička zdůraznil význam odolnosti na rozhraní psychiatrie a každodenního života. Vystoupil zde také bývalý reprezentant v biatlonu Ondřej Moravec, odborníci z oblasti pedagogiky, psychologie, armády a sportu včetně zástupců organizací, kteří představili konkrétní příklady, jak lze s odolností a samostatností pracovat v praxi.

Mladá generace vyrůstající v blahobytu, bezpečí a jistotách, kterou naše společnost v historii nezažila, je paradoxně nespokojená, nejistá a bez cílů. Většinu věcí tak těžce získaných díky odvaze, odolnosti předchozích generací si neváží a nemají k nim vztah. Chybí jim vůle, nasazení a aktivita. Generace, která je plně zasažena virtuálním světem, se všemi aplikacemi, lákadly, a hlavně bez žádného pohybu. Jen postupným vystavováním realitě a nejistotám dnešního světa je můžeme přirozeně vzdělat. Takovým prostředím může být příroda. Pobyt v přírodě je prvním krokem k získání větší odolnosti a samostatnosti mladých lidí,“ vysvětluje předseda správní rady Nadace Pangea Miroslav Hanuš.


Konference se uskutečnila pod záštitou předsedy Senátu Miloše Vystrčila a za podpory Evy Pavlové, manželky prezidenta republiky.


Kontakt pro média

Radek Hanuš, předseda organizačního výboru konference a člen dozorčí rady Nadace Pangea

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. 734 280 518

Další aktuality

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více