Na diskusním setkání u kulatého stolu hovoříme o změnách v rámcových vzdělávacích programech pro střední odborné vzdělávání.

Prvního září 2023 vstoupilo v platnost opatření ministra školství, kterým se mění rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání. Aktualizace v informatické oblasti reaguje na vstup digitálních technologií do života soudobé společnosti a navazuje na revizi RVP pro základní vzdělávání, která byla schválena v roce 2021. Nyní tedy startuje zavádění informatických a digitálních změn ve středních odborných školách. Co to pro školy a jejich pedagogy znamená a kdo jim pomůže?

Všechny důležité informace se dozvíte na úvodním diskusním setkání za účasti Petra Bannerta, ředitele odboru středního a vyššího odborného vzdělávání MŠMT ČR, Zorky Husové za oblast kurikula středního odborného vzdělávání v NPI ČR. Podporu pro školy představí její obsahová garantka v projektu Národní plán obnovy Digi Daniela Růžičková a Eva Fanfulová, garantující podporu v oblasti digitálních kompetencí.

  • Sledujte na YouTube kanálu NPI ČR.

 

 


Kulatý stůl organizuje Národní pedagogický institut České republiky s cílem podpořit školy při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí.


EU NPO MSMT

Další aktuality

19. červen 2024

Zveme vás na šestý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více

13. červen 2024

Bulharsko: novelizace zákona modernizuje odborné vzdělávání

Novelizace zákona o odborném vzdělávání a přípravě v Bulharsku představuje završení dvouletých diskusí zainteresovaných stran. Jaké zásadní změny přináší nová legislativa?

Číst více

03. červen 2024

Pojďte s námi bilancovat na festivalovém setkání Evropa jako education village

Festival se uskuteční 24. června na brněnském hradě Špilberk. Zveme všechny, kterým záleží na zlepšování kvality vzdělávání a věří, že všechno začíná setkáním.

Číst více

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více