Cedefop vytvořil časovou osu politik odborného vzdělávání v Evropě

V červenci 2023 Cedefop spustil další z řady online nástrojů. Časová osa přináší informace o přibližně 1000 politik v oblasti odborného vzdělávání a přípravy i celoživotního učení v Evropě.

Číst více

Na strach z technologií zabírá rozvoj dovedností

Obavy z ovládání technologií se dají zvládnout pomocí celoživotního učení. Sada infografik vybízí vzdělavatele k rozvoji digitálních dovedností dospělých.

Číst více

Zapojme všechny – Sociální pedagog jako partner a opora v procesu výchovy

Jak vypadá role sociálního pedagoga na střední škole? V čem je tato role důležitá pro žáky, pro pedagogy a celkově pro klima školy?

Číst více

Projekce dovedností v nástrojích Cedefopu: Skills Forecast

Cedefop ve svých projekcích poskytuje informace o budoucích trendech zaměstnanosti v EU. Projekce pomáhají zmírnit potenciální nerovnováhu na trhu práce a podporují aktéry trhu práce při přijímání informovaných rozhodnutí. Jsou k dispozici v online nástroji nebo v publikacích za jednotlivé země.

Číst více

Odhalování budoucích trendů Skills Intelligence

Které dovednosti budou v budoucnosti nejžádanější? To a mnohé další lze zjistit z projekcí budoucích kvalifikačních potřeb od Cedefopu. Jaké indikátory lze v projekcích sledovat a jak si v nich stojí Česká republika?

Číst více

Odhalování budoucích trendů zaměstnanosti a dovedností: Skills Intelligence

Které dovednosti budou v budoucnosti nejžádanější? To a mnohé další lze zjistit z projekcí budoucích kvalifikačních potřeb od Cedefopu. Jaké indikátory lze v projekcích sledovat a jak si v nich stojí Česká republika?

Číst více

Zveme vás do světa digitálních kompetencí a informatiky

Učíte na prvním nebo druhém stupni ZŠ? Vedete školu? Jste školní ICT metodik? Přijďte mezi nás 9. října na libereckou konferenci Educa, zaměřenou na výuku informatiky a rozvoj digitálních kompetencí.

Číst více

Poznatky o dovednostech pracovníků EU v průzkumu

Evropský průzkum dovedností a pracovních míst představuje cenný nástroj pro plánování a rozvoj odborného vzdělávání a přípravy pracovníků v Evropě. Zjištění jsou k dispozici v několika podobách, včetně interaktivního online nástroje.

Číst více

Ukončení sběru dat ve výzkumu PIAAC

Na konci července byl v České republice úspěšně ukončen sběr dat v Mezinárodním výzkumu dospělých PIAAC. Do výzkumu se zapojilo více než 5 000 respondentů.

Číst více

Metodická podpora ve vzdělávání k toleranci a humanitě

Zveme vás na vzdělávací program prezentující didaktické metody výuky o tématech tolerance, humanity a prevence extremismu a antisemitismu. Akce se bude konat 24. října v Praze.

Číst více

Jak digitalizace a ekologizace změní stavebnictví?

Stavebnictví stojí před výzvami spojenými s digitální a zelenou transformací ekonomiky. Od pracovníků v odvětví budou vyžadovány dovednosti v oblasti ovládání digitálních technologií, ale i znalost udržitelných postupů.

Číst více

Dovednosti pro život: Digitální gramotnost je základ

Jak pomoci dospělým s rozvojem jejich digitálních dovedností? To ve videu přibližují organizace Czechitas a Moudrá Sovička.

Číst více