Přilákat dospělé ke vzdělávání? Na obzoru se rýsují individuální vzdělávací účty

Vzdělávání pro všechny dospělé bez rozdílu je na cestě stát se realitou. Prostředkem k tomu se mají stát Evropskou komisí doporučované individuální vzdělávací účty. První kroky k rozšíření dostupnosti státem hrazeného vzdělávání přinese už Národní plán obnovy.

Číst více

V mezinárodní fotosoutěži zabodovala Střední škola designu a módy Prostějov

Za vytvoření souboru fotografií anebo natočení videa byly v soutěži oceněny tři týmy z prostějovské střední školy designu a módy, které se dostaly až do semifinále. Obsadily 4., 6. a 8. místo z 80 týmů z celé Evropy.  

Číst více

Publikace OECD: Dělat dovednosti dobře

Zhoršením vyhlídek v důsledku velkých společenských změn jsou nejvíce ohroženi dospělí s nízkou úrovní dovedností. Řešením je zvýšit množství i kvalitu vzdělávacích příležitostí pro tyto dospělé. Jak na to, radí brožura OECD v 7 akčních bodech.

Číst více

Zveme vás na seminář Osvědčené evropské přístupy ke kariérovému poradenství pro uprchlíky

Centrum Euroguidance vás zve na seminář vedený zahraničními lektorkami na téma Osvědčené evropské přístupy ke kariérovému poradenství pro uprchlíky, který proběhne 28. dubna od 14:00 do 17:00 hybridní formou.  

Číst více

Zájemcům o ověření odbornosti u vybraných profesních kvalifikací nabízíme možnost absolvovat zkoušku

Zástupcům krajského pracoviště Olomouc bylo přiznáno právo organizovat a provádět zkoušky z profesních kvalifikací a vydávat o tom zákonem stanovená osvědčení.

Číst více

Podpora kvality pregraduální přípravy pedagogických pracovníků – práce s nadanými žáky v heterogenní třídě

V úterý 19. dubna se uskuteční odborný panel projektu APIV A, který bude věnován tématu výuky a podpory nadaných žáků ve společném vzdělávání.

Číst více

Vzdělávací program Lídr školy připraví stovku účastníků na funkci ředitele

Až stovka budoucích ředitelů nastoupí se začátkem školního roku do nového modelu kvalifikačního studia. Program založený na expertním know-how zkušených ředitelů a ověřené praxi je sestavený s cílem podpořit budoucí i začínající ředitele v oblasti pedagogického vedení.

Číst více

V březnu byla vyhlášením výsledků zakončena soutěž Frankofonie roku 2022

Soutěž je pořádána pro žáky učící se francouzský jazyk v základních a středních školách v České republice s cílem podpořit jejich znalosti o historii, geografii, kultuře a umění frankofonních zemí a jejich vzájemných vazbách.

Číst více

Vyhlašujeme výběrové řízení na pracovní pozice členů pracovních skupin pro revize RVP ZV

Národní pedagogický institut České republiky hledá pracovníky pro užší tvůrčí i širší konzultační skupiny revizí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

Zapojme všechny – Supervize ve školách

Supervize ve školách není kontrola, jak se mnozí domnívají. Je to cílené sdílení vedené odborníkem a zaměřené nikoliv na metodiku či odbornost, ale spíše na vztahové otázky. Supervizor funguje jako průvodce, který účastníkům umožňuje nahlédnout na jejich práci z jiného úhlu.

Číst více

Vzdělávací nabídka středních a vyšších odborných škol pro školní rok 2022/2023 v ukrajinštině

Vydali jsme informace v ukrajinském jazyce o učebních a studijních oborech otevíraných v následujícím školním roce na středních a vyšších odborných školách v České republice v rozdělení podle krajů.

Číst více

Startuje nové kvalifikační studium pro ředitele školy

Lídr školy je dvouleté inovativní kvalifikační studium pro ředitele škol a jejich zástupce, ale i pro učitele, kteří mají zájem získat kvalifikaci pro výkon funkce ředitele.

Číst více