Navštivte výstavu výtvarných prací dětí a mládeže Blízko i daleko

Nenechte si ujít sedmnáctou celostátní přehlídku výtvarných prací dětí a mládeže v Národní galerii Praha.

Číst více

DIGI roadshow pro učitele druhého stupně základních škol

Jak rozvíjet digitální kompetence u vás ve škole na 2. stupni ZŠ? Přijďte na diskuzní setkání ve vašem kraji.

Číst více

Propojování formálního a neformálního vzdělávání před a po revizích RVP ZV

Nenechte si ujít konferenci věnovanou zavádění moderních výukových metod, která se koná 29. května v Národním zemědělském muzeu v Praze.

Číst více

Hodnocení v odborném vzdělávání prochází vývojem

Jakou roli hraje hodnocení při poskytování odborného vzdělávání a přípravy? Cedefop přináší poznatky o evropském vývoji hodnocení v dalším dílu ze série studií Budoucnost odborného vzdělávání a přípravy v Evropě.

Číst více

Zapojme všechny – Efektivní komunikace: učitelé, teenageři a jejich rodiče

S komunikační koučkou Zuzanou Smithovou jsme si povídali o tom, jak přistupovat k teenagerům a jak řešit jejich problémy v průběhu vzdělávání.

Číst více

Žena ve vedoucím postavení školy a školského zařízení

Tým krajského pracoviště NPI ČR v Ostravě realizoval 4. dubna zajímavou aktivitu věnovanou úloze žen ve vedoucím postavení. Akce byla zorganizována na základě poptávky pedagogického terénu a vedení škol.

Číst více

Živě: Digitální změna (nejen) v úpravách školních dokumentů

Zveme vás na živě streamovanou debatu s řediteli škol o změnách souvisejících s novou informatikou a digitálními kompetencemi.

Číst více

Hranice mezi všeobecným a odborným vzděláváním se rozostřují

Do jaké míry se stírá hranice mezi odborným a všeobecným vyšším sekundárním vzděláváním v Evropě? A jaká institucionální řešení se s tím pojí? Na tyto a související otázky hledal odpověď druhý díl ze série studií Budoucnost odborného vzdělávání a přípravy v Evropě.

Číst více

Patnáctý celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů

Dvoudenní setkání Družení 2023 se bude konat v červnu ve Střední škole podnikání a gastronomie v Praze.

Číst více

Zveme vás na celodenní vysílání o internetové bezpečnosti Super Mega DigiDay

Během konference, kterou pořádá GUG.cz, vystoupí také pracovníci NPI ČR Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková a Petr Polívka.

Číst více

Podnikatelské kompetence v odborném vzdělávání: Lotyšsko

Podnikavost je jednou z šesti průřezových dovedností, kterou si mají lotyšští žáci v odborném vzdělávání rozvinout. Na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě se soustřeďují případové studie Cedefopu.

Číst více

Bilance odborného vzdělávání v Evropě

Jak se mění obsah a podoba odborného vzdělávání, aby dokázalo reagovat na rychle se vyvíjející poptávku po dovednostech na trhu práce a měnící se potřeby společnosti? Tomu se věnuje stručná zpráva Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání.

Číst více