Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

V rámci kulatého stolu vystoupí následující hosté:

Za MŠMT

  • Mgr. Ivana Blažková, vedoucí oddělení speciálního vzdělávání, školských poradenských zařízení a primární prevence
  • Mgr. Jan Jiterský, vedoucí oddělení kurikula

Za NPI ČR

  • Mgr. Matěj Bulant, Ph.D., ředitel odboru kurikula odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání
  • PhDr. Renata Votavová, vedoucí oddělení společného vzdělávání

Za pracovní skupinu pro revizi RVP ZŠS

  • prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
  • PaedDr. Petr Hanák, Ph.D., ředitel školy Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno

Online setkání se uskuteční v pondělí 4. března od 13:00 do 14:30.

Aktuální informace k pracím na Rámcovém vzdělávacím programu pro obor vzdělání základní škola speciální naleznete na našich webových stránkách.

Další aktuality

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více

28. únor 2024

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

31. leden 2024

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více