Jaké změny pozorujeme na evropském trhu práce? Zaměstnanost ve veřejných službách a znalostní ekonomice roste, zatímco průmysl a další tradiční odvětví čelí propadu. Stárnutí populace a digitální dovednosti se stávají klíčovými tématy. Pracovní pozice také čím dál více reflektují zelenou transformaci.

Jak se změnil evropský trh práce mezi lety 2008 a 2022? Zaměstnanost rostla ve veřejných službách, jako je zdravotní a sociální péče, vzdělávání a veřejná správa s obranou. Tyto služby představovaly 25 % celkové evropské zaměstnanosti. Velký propad od roku 2008 naopak zaznamenala odvětví jako průmysl, stavebnictví, zemědělství, lesnictví a rybářství a těžba surovin. Nejrychleji rostoucí odvětví souvisejí se znalostní ekonomikou (informační technologie a profesní, vědecké a technické činnosti). Nárůst zaměstnanosti také zažívají odvětví původně těžce zasažená pandemií covidu-19: ubytování a stravování a umění, zábava a rekreace.

Graf zaměstnanosti v odvětvích (EU, 2008–2022). Zdroj: Cedefop.

zaměstnanost odvětví

Zatímco Česká republika kopíruje evropský nárůst zaměstnanosti ve veřejných službách, ve znalostní ekonomice lehce zaostává. V řadě odvětví, která v evropském měřítku vykazovala růst zaměstnanosti, pak Česká republika zaznamenává opačný trend. Jedná se o administrativní a podpůrné činnosti, realitní a finanční služby, ubytování a stravování, ale i například velkoobchod a maloobchod či stavebnictví.

Stárnutí – velká výzva Evropy

Stárnutí populace představuje pro Evropu výzvu. Zatímco v roce 2001 byl průměrný věk v EU 38 let, v roce 2050 to bude 48 let. V budoucnu se zvýší tlak na služby poskytující péči seniorům. Ve většině zemí EU přitom již nyní roste nesoulad mezi kapacitou sociálních služeb a proporcí populace nad 65 let, která tyto služby potřebuje. Nejhůře na tom jsou země střední, východní, ale i jižní Evropy.

Graf zaměstnanosti ve zdravotní a sociální péči (modře) a podílu populace nad 65 let (červeně). Zdroj: Cedefop.

zaměstnanost zdravotní a sociální péče

Digitální dovednosti jako běžná součást práce

Jak jsou na tom Češi s dovednostmi? Přibližně čtvrtina pociťuje potřebu rozšířit si dovednosti pro optimální výkon v práci. Potřebu zvyšovat si digitální dovednosti však Češi deklarují v již menší míře. European skills and job survey ukazuje, že 88 % Čechů v rámci svých pracovních činností využívá digitální technologie: 12 % na vysoké úrovni, 43 % na střední a 33 % na nízké úrovni. 12 % Čechů je nepoužívá vůbec, v čemž si Česká republika vede oproti evropskému průměru (13 %) trochu lépe.

Zelená transformace proniká do náplní práce

Je na evropském trhu práce poptávka po zelených dovednostech? Více než polovina (54 %) volných pracovních míst v letech 2020–2022 zahrnovala dovednosti spojené se zelenou transformací. Z toho 13 % těchto pracovních míst má náročné požadavky na zelené dovednosti, ve většině případů jde o pracovní místa určená vysoce vzdělaným pracovníkům.

Chcete se dozvědět více o evropském trhu práce, požadovaných dovednostech a budoucím vývoji? Pusťte si celou prezentaci odborníka Cedefopu Jiřího Braňky.

 


Připravila Aneta Vencovská

Stárnoucí, digitální a zelený trh práce. Prezentace na výročním zasedání Řídícího výboru a Národního konsorcia sítě ReferNet. Jiří Braňka (Cedefop), 14. 12. 2023 [cit. 2023-12-19]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=7mgnTitLnzU

Další aktuality

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více

28. únor 2024

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

31. leden 2024

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více