V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

 

Metodické kabinety byly vytvořeny v rámci projektu Podpora kurikulární práce škol NPI ČR, na jehož financování se podílí EU a MŠMT.

Na setkáních se členové Národního metodického kabinetu seznámili s cíli projektu i plánovanou činnost Národního i územních metodických kabinetů. Dále diskutovali o možnostech učících se komunit v území a o hledání společných možností a další spolupráci.

Všechna jednání proběhla ve velice otevřené a spolupracující atmosféře,“ říká Monika Brodská z projektu Podpora kurikulární práce škol a dodává: „Konkrétní činnost členů územního kabinetu představili sami zástupci jednotlivých území, kteří jsou nedílnou součástí Národního metodického kabinetu. Členové Národního i územních kabinetů se jednoznačně shodli na tom, že jsou připraveni pomoci všem školám.“

Kabinety by se měly stát hlavním centrem oborových didaktik a center pedagogické kvality v území a představují hlavní metodický orgán podporující implementaci revidovaného kurikula.

Národní metodický kabinet je součástí sítě metodických kabinetů NPI a propojuje oborové didaktiky z vysokých škol, pracovníky MŠMT a NPI, zástupce oborových asociací a učitele mateřských, základních i středních škol. Územní metodické kabinety sdružují především učitele z daného území a s Národním kabinetem jsou propojeny dvěma způsoby – zástupci z území jsou členy Národního metodického kabinetu a členové Národního metodického kabinetu podporují učící se komunity v rámci územních kabinetů.


Sekce Národního metodického kabinetu

 • Jazyk a komunikace
 • Kultura, umění a zdraví
 • Matematika a informatika
 • Předškolní a prvostupňové vzdělávání
 • Přírodní vědy
 • Společenské vědy

Členové Národního metodického kabinetu

 • Akademie múzických umění v Praze
 • Asociace jazykových škol
 • Asociace metodiků
 • Asociace pro didaktiku dějepisu
 • Asociace předškolní výchovy
 • Asociace ředitelů základních škol ČR
 • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
 • Asociace učitelů dějepisu České republiky
 • Asociace učitelů španělštiny
 • Asociace základních uměleckých škol ČR
 • CERMAT
 • Česká asociace pedagogického výzkumu
 • Česká společnost chemická
 • ČŠI
 • Dům zahraniční spolupráce
 • Jednota českých matematiků a fyziků
 • Jednota školských informatiků
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Koalice učebnicových nakladatelů ČR
 • Masarykova univerzita
 • MŠMT
 • Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
 • NPI ČR
 • Ostravská univerzita
 • Sdružení učitelů francouzštiny
 • Spolek germanistů a učitelů němčiny
 • Technická univerzita v Liberci
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Palackého v Olomouci

Fotogalerie

NMK Matematika informatika

Matematika a informatika

NMK Prirodni vedy

Přírodní vědy

NMK Predskolni a prvostupnove vzdelavani

Předškolní a prvostupňové vzdělávání


EU MSMT

Další aktuality

22. červenec 2024

Připravili jsme pro vás záznam ze setkání Evropa jako education village

Na závěr školního roku jsme již tradičně zhodnotili, co přinesly uplynulé měsíce. Naše festivalové setkání v Brně navázalo na konferenci Česko jako education village z minulého roku.

Číst více

11. červenec 2024

Švédsko: více míst v odborném vzdělávání jako cesta ke kvalifikovaným pracovníkům

Švédsko zavádí opatření bojující s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Navýšením rozpočtu pro odborné vzdělávání a přípravu vzroste počet studijních míst o 25 %.

Číst více

27. červen 2024

Cedefop porovnává rámce kvalifikací v Evropě

Vývoj národních rámců kvalifikací ve 41 zemích sleduje a mezi sebou srovnává interaktivní nástroj od Cedefopu. Zdroj informací využijí zejména tvůrci politik a odborníci v oblasti vzdělávání a trhu práce.

Číst více

24. červen 2024

Vše o učňovské přípravě v Evropě na jednom místě

Aktualizovaná databáze Cedefopu nabízí srovnání systémů učňovské přípravy v Evropě i příklady dobré praxe, které využijí zejména odborníci a tvůrci politik.

Číst více

19. červen 2024

Zveme vás na šestý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více