V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

 

Metodické kabinety byly vytvořeny v rámci projektu Podpora kurikulární práce škol NPI ČR, na jehož financování se podílí EU a MŠMT.

Na setkáních se členové Národního metodického kabinetu seznámili s cíli projektu i plánovanou činnost Národního i územních metodických kabinetů. Dále diskutovali o možnostech učících se komunit v území a o hledání společných možností a další spolupráci.

Všechna jednání proběhla ve velice otevřené a spolupracující atmosféře,“ říká Monika Brodská z projektu Podpora kurikulární práce škol a dodává: „Konkrétní činnost členů územního kabinetu představili sami zástupci jednotlivých území, kteří jsou nedílnou součástí Národního metodického kabinetu. Členové Národního i územních kabinetů se jednoznačně shodli na tom, že jsou připraveni pomoci všem školám.“

Kabinety by se měly stát hlavním centrem oborových didaktik a center pedagogické kvality v území a představují hlavní metodický orgán podporující implementaci revidovaného kurikula.

Národní metodický kabinet je součástí sítě metodických kabinetů NPI a propojuje oborové didaktiky z vysokých škol, pracovníky MŠMT a NPI, zástupce oborových asociací a učitele mateřských, základních i středních škol. Územní metodické kabinety sdružují především učitele z daného území a s Národním kabinetem jsou propojeny dvěma způsoby – zástupci z území jsou členy Národního metodického kabinetu a členové Národního metodického kabinetu podporují učící se komunity v rámci územních kabinetů.


Sekce Národního metodického kabinetu

 • Jazyk a komunikace
 • Kultura, umění a zdraví
 • Matematika a informatika
 • Předškolní a prvostupňové vzdělávání
 • Přírodní vědy
 • Společenské vědy

Členové Národního metodického kabinetu

 • Akademie múzických umění v Praze
 • Asociace jazykových škol
 • Asociace metodiků
 • Asociace pro didaktiku dějepisu
 • Asociace předškolní výchovy
 • Asociace ředitelů základních škol ČR
 • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
 • Asociace učitelů dějepisu České republiky
 • Asociace učitelů španělštiny
 • Asociace základních uměleckých škol ČR
 • CERMAT
 • Česká asociace pedagogického výzkumu
 • Česká společnost chemická
 • ČŠI
 • Dům zahraniční spolupráce
 • Jednota českých matematiků a fyziků
 • Jednota školských informatiků
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Koalice učebnicových nakladatelů ČR
 • Masarykova univerzita
 • MŠMT
 • Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
 • NPI ČR
 • Ostravská univerzita
 • Sdružení učitelů francouzštiny
 • Spolek germanistů a učitelů němčiny
 • Technická univerzita v Liberci
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Palackého v Olomouci

Fotogalerie

NMK Matematika informatika

Matematika a informatika

NMK Prirodni vedy

Přírodní vědy

NMK Predskolni a prvostupnove vzdelavani

Předškolní a prvostupňové vzdělávání


EU MSMT

Další aktuality

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více

28. únor 2024

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

31. leden 2024

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více