NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

V tomto článku byly předně zveřejněny informace z prvního návrhu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), na kterém se stále pracuje. Teze a závěry citované v článku nejsou konečné. V tuto chvíli probíhá zpětná vazba nejen od MŠMT, ČŠI a CERMAT, ale i od dalších důležitých aktérů ve vzdělávání. Tato zpětná vazba bude zapracována do RVP ZV. Připravuje se verze RVP ZV do veřejné konzultace, která bude publikována v polovině března 2024.

Proti čemu se chce ovšem NPI ČR důrazně ohradit a chce zcela dementovat, je tvrzení: „Stejně tak zůstává s otazníkem, jestli geografie (zeměpis) bude i nadále samostatným předmětem, nebo se rozpustí mezi další vzdělávací oblasti.“

Nikdy se neuvažovalo o tom, že by geografie (zeměpis) byla „rozpuštěna mezi další vzdělávací oblasti“, a na žádném jednání podobné úvahy ani nezazněly. Jediné, co se v souvislosti s geografií řešilo, je její postavení a zařazení v rámci ostatních vzdělávacích oblastí, zda se svým zaměřením řadí spíše ke společenským, nebo k přírodovědným vědám, nebo zda je natolik specifická, že má stát zcela samostatně mimo tyto skupiny. Po společných jednáních s MŠMT rozhodlo vedení projektu, že geografie bude samostatnou vzdělávací oblastí, čímž se vyřeší letitý problém s její pozicí mezi přírodními a společenskovědními obory, a bude tak možné optimálně využít její vzdělávací potenciál.

Další aktuality

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více

28. únor 2024

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

31. leden 2024

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více