Zapojme všechny – Umělá inteligence ve vzdělávání (chatboty a další nástroje)

V novém podcastu hovoří Karel Klatovský, manažer vzdělávacích programů, o tom, jak umělá inteligence proměňuje současné vzdělávání a jak softwarový program chatbot využívá umělou inteligenci k interakci s lidmi pomocí přirozeného jazyka.

Číst více

Jak podporuje NPI ČR školy a zaměstnavatele při zajišťování kvalitnější spolupráce v oblasti praktického vyučování?

Spolupráce školy a firmy je důležitým tématem, kterému se NPI ČR dlouhodobě věnuje. Zajímá vás, co můžete udělat pro to, aby spolupráce mezi školou a firmou fungovala a přinášela prospěch oběma stranám?

Číst více

Mezinárodní konference Česko jako education village

Pokud jste se nemohli zúčastnit mezinárodního červnového setkání v Brně, využijte možnost zhlédnout akci ze záznamu. K dispozici jsou i prezentace vystupujících.

Číst více

Známe vítěze 45. ročníku Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Praha (22. červen 2023) Ve dnech 16. až 18. června se konal 45. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Soutěž představila za významné podpory partnerů nejlepší práce středoškolských studentů v 18 soutěžních oborech.

Číst více

Zapojme všechny – Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem

S psychologem Valerijem Seničevem jsme ve dvou podcastech hovořili o tom, jak si osvojit nový jazyk a co nejrychleji se začlenit do nového prostředí, a o podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem.

Číst více

Pozvánka: Jak motivovat dospělé ke vzdělávání ve Zlínském kraji

Co udělat pro to, aby se dospělí více účastnili dalšího vzdělávání a celoživotního učení? Přijďte se inspirovat a diskutovat 14. září do Zlína.

Číst více

Portugalsko: posílení digitálních dovedností

Nový portugalský program digitálního vzdělávání cílí na zaměstnance. S jeho pomocí budou mít zaměstnanci i podniky lepší šanci obstát v budoucnosti.

Číst více

Nová metodika: Identifikace žáků se sociálním znevýhodněním v základní škole

Připravili jsme metodiku pro pedagogické pracovníky základních škol, která poskytuje funkční nástroj pro identifikaci žáků se sociálním znevýhodněním.

Číst více

Rok 2023 se stal Evropským rokem dovedností

Evropská komise vyhlásila období od května 2023 do května 2024 za Evropský rok dovedností s cílem pomoci řešit nedostatek dovedností a kvalifikací na trhu práce.

Číst více

Z dodatku k osvědčení se maturanti dozví, jakou mají známku z didaktického testu

Převodník procent na známky nabízí i letos dodatek k osvědčení, jeden z dokumentů Europassu. Většina absolventů (85 %) ho dostane spolu s maturitním vysvědčením ve škole.

Číst více

Finsko: více odborného vzdělávání v angličtině

Finsko rozšiřuje řadu poskytovatelů, kteří mohou nabízet odborné vzdělávání a přípravu v angličtině. Řeší tím nedostatek pracovních sil a nabízí více studijních a pracovních příležitostí i pro cizojazyčné studenty.

Číst více

Připravili jsme pro vás dokumentární film Cesta, věnovaný integraci ukrajinských dětí

Dokument zachycuje příběhy základních škol v Ostravě, Karlových Varech a Chomutově a jejich úspěšné snahy o integraci dětí z Ukrajiny. 

Číst více