Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

 

Setkání umožnilo účastníkům unikátní šanci vzájemně sdílet zkušenosti s podporou škol a názory na nové přístupy a služby chystané pro školy v projektu Kurikulum. Na financování projektu NPI ČR se podílí EU a MŠMT.

Jiří Nekola, hlavní manažer projektu, říká: „Aby se kurikulární reforma podařila, je potřeba pracovat na ní dlouhodobě, a hlavně spojit síly. Právě proto jsme iniciovali setkání s partnery, kteří ve školách působí a jejichž zkušenosti jsou společně s těmi našimi pro úspěch reformy zásadní. Společně budeme hledat takovou formu spolupráce, která bude školám prospěšná a užitečná.

Hlavním tématem jednání byla adresná podpora IPs Kurikulum, tedy cílená podpora školám, která se zaměřuje na efektivní zavádění inovovaného RVP ZV. Průvodce společně se školou sestaví balíček služeb, který bude vycházet z možností, potřeb a podmínek dané školy a ze současných požadavků a trendů.


Jednání se zúčastnili zástupci těchto organizací:

  • NPI ČR
  • Centrum občanského vzdělávání
  • Eduzměna
  • JOB – spolek pro inovace
  • Pomáháme školám k úspěchu
  • SKAV – Stálá konference asociací ve vzdělávání
  • Synapse
  • Střední článek MŠMT

EU MSMT

Další aktuality

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více