Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu. 

  • KDY: 12. až 13. června 2024
  • KDE: Kulturní centrum, SOU elektrotechnické Plzeň, Vejprnická 56, 318 00
  • FORMA: prezenční
  • KAPACITA: 150 účastníků

FIE   EYS


Program prvního dne nabízí výběr z několika interaktivních workshopů, diskuze a přednášky.

Druhý den se bude točit kolem dovedností pro život získaných ve formálním i neformálním vzdělávání a zkušeností našich hostů (nejen) ze zahraničí a kolem trendů, které vyžaduje dnešní a budoucí svět.

Těšit se můžete také na diskuzi s přednášejícími a s talentovanými a nadanými žáky z Plzeňského kraje, kteří se podílejí na přípravě a obsahu konference.fie 01  fie 02


Konferenci pořádáme ve spolupráci SVČ Radovánek pod záštitou Plzeňského kraje a Evropského roku dovedností.


RadovanekPlzensky kraj

MSMT 2024    NPI

Další aktuality

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více